Η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών, η εξοικείωση με τη σχέση Θεού και ζωής ως κινητήρια δύναμη, η αναγνώριση του συλλογικού θρησκευτικού βιώματος, το οποίο στην Ελλάδα διαμορφώνεται μέσω της ιστορικής παρουσίας και δράσης της Ορθόδοξης Εκκλησία, αλλά και η κατανόηση ότι η Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής παιδείας, είναι μερικοί από τους στόχους των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, που παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας.

της Δέσποινας Σωτηρίου
Τα 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γιάννης Αντωνίου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Θρησκευτικών (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) ανέλαβαν οι:

Βασιλική Μητροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ (Δημοτικό)
Αθανάσιος Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ (Δημοτικό)
Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ (Γυμνάσιο),
Κωνσταντίνος Κορναράκης, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ (Λύκειο)

Οι στόχοι του νέου προγράμματος των θρησκευτικών
Σύμφωνα με το σκεπτικό των νέων του Προγραμμάτων το μάθημα των θρησκευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης συμβάλλει μεταξύ άλλων στα εξής:
− Στη διαμόρφωση ελεύθερων, υπευθύνων και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών
− Στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών, μέσω της ανάλυσης και της εμπέδωσης της Ορθόδοξης Χριστιανικής παράδοσης
− Στην κατανόηση και ερμηνεία βασικών πτυχών της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως αυτές καταγράφονται στην Αγία Γραφή, στη δογματική και ηθική διδασκαλία της, στη λατρευτική ζωή και στην παράδοση των Αγίων Πατέρων
− Στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματιικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες , να μπορούν να ζήσουν δημιουργικά με αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από την πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης, η οποία αποτελεί θεμελιώδες στοιχεία της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής παιδείας.

− Στην εξοικείωση με τη σχέση Θεού και ζωής ως κινητήρια δύναμη, που συμβάλλει στον προσανατολισμό του βίου και στην ανακάλυψη της προσωπικής ταυτότητας.
− Στην αναγνώριση του συλλογικού θρησκευτικού βιώματος, το οποίο στην Ελλάδα διαμορφώνεται μέσω της ιστορικής παρουσίας και δράσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
− Στην ανάδειξη της σημασίας που έχει η θρησκευτική αγωγή, ως προς τις ικανότητες των μαθητών να επικοινωνούν με τον εαυτό τους, με τους άλλους και με τον κόσμο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Στους ειδικούς σκοπούς, το μάθημα των θρησκευτικών στοχεύει ώστε οι μαθητές του Δημοτικού να:
– Εξοικειωθούν με τα σύμβολα, τις εικόνες και τις γιορτές της Ορθόδοξης θείας λατρείας
– Αντιληφθούν ότι ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο ως Πρόσωπο, για να εγκαινιάσει μια βιοτή ανιδιοτελούς αγάπης χωρίς όρια
– Εκτιμήσουν τη σημασία του ευαγγελικού μηνύματος και της παράδοσης ως θεμελίων βάσει των οποίων διαμορφώθηκε το συλλογικό θρησκευτικό βίωμα στην ελληνική πραγματικότητα
– Ανακαλύψουν ότι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, όπως φανερώνεται στα γεγονότα της Θείας Οικονομίας, καθίσταται πηγή έμπνευσης και δύναμη που μεταμορφώνει τον τρόπου σκέψης, τη ζωή, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την κτίση ολόκληρη.
– Προσεγγίσουν τον κόσμο γύρω τους ως δημιουργίας και ως δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, μελετώντας κείμενα που αφηγούνται την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Διαβάστε εδώ περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Εκτός από τους προαναφερθέντες στόχους για τα παιδιά του Γυμνασίου, υπάρχουν, μεταξύ άλλων και οι εξής ειδικοί στόχοι.
Ειδικότερα, μέσω του μαθήματος, τα παιδιά θα μπορέσουν να:
− Συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεός δεν είναι μια απρόσωπη ιδέα, αλλά Πρόσωπο, που σχετίζεται με τα δημιουργήματά του και οικονομεί για της σωτηρίας του=.
− Αναγνωρίσουν τη σημασία της ενανθρώπισης του Θεού και του ευαγγελικού μηνύματος του Χριστού, όπως αποτυπώνεται στην Αγία Γραφή, τη διδασκαλία και την παράδοση της Εκκλησίας.
− Προσεγγίσουν τη συγκρότηση και την πορεία της Εκκλησίας ως Σώμα Χριστού, η εμπειρία του οποίου καταγράφεται στη δογματική και ηθική της διδασκαλία, και φανερώνεται στη λατρευτική της ζωή.
− Εκτιμήσουν μέσω της παρουσίας και της δράσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική ιστορία, τη σημασία που έχει το διαμορφωμένο και ζωντανόν συλλογικό θρησκευτικό βίωμα ως στοιχείο της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής παιδείας.
− Ανακαλύψουν τις αξίες του χριστιανισμού ως πρόταση προσανατολισμού της ζωής και δράσης στον δημόσιο χώρο και όραμα μεταμόρφωσης του παρόντος κόσμου.

Δείτε περισσότερα εδώ

ΛΥΚΕΙΟ
Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος για το Λύκειο είναι οι μαθητές να:
− Κατανοήσουν τη δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας για τον Τριαδικό Θεό, τον Χριστό, την Εκκλησία, τον κόσμο και τον άνθρωπο, και τη σύνδεσή της με τον κοινωνικό βίο
− Εξηγήσουν μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, την αξία του ανθρώπινου προσώπου και τη ιδιαιτερότητά του σε σχέση με την Κτίση
− Αναγνωρίσουν τον λειτουργικό, λατρευτικό, αγιολογικό και εκκλησιαστικό πλούτο της ορθόδοξης χριστιανικής ζωής ως δομικά στοιχεία νομητοδότησης του βίου και της ελληνορθόδοξης ταυτότητας.
− Διαμορφώσουν στερεή πεποίθηση της αξίας των αρχών της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, ως ελεύθεροι, υπεύθυνοι και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες του ελληνικού κράτους, της Ευρώπης και του κόσμου, που έχουν ενεργό ρόλο στον δημόσιο χώρο

Δείτε εδώ περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τα 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γιάννης Αντωνίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συμμετείχαν οι Υφυπουργοί Παιδείας Ζέττα Μακρή και Άγγελος Συρίγος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Αλέξανδρος Κόπτσης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Απόστολος Δημητρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζής, εκπρόσωποι της ομάδας που εργάστηκε για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι, μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος με αυτή τη δουλειά γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η βάση οποιασδήποτε μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι το σχολείο. Τι διδάσκουμε, πώς το διδάσκουμε, πώς χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των εκπαιδευτικών, πώς αφήνουμε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς πιο ελεύθερους, δίνοντάς τους περισσότερα εργαλεία, περισσότερες επιλογές, δυνατότητες εσείς οι ίδιοι να διαλέξετε τα βιβλία τα οποία θα χρησιμοποιείτε αύριο για να διδάξετε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά το πώς όλα αυτά θα οδηγήσουν σε αυτό το οποίο αποτελεί το διαχρονικό ζητούμενο σε αυτή τη χώρα, το αποκαλούμε μια καλύτερη Παιδεία, μια Παιδεία για όλους, μια Παιδεία η οποία αλλάζει στην πράξη».

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά την ομιλία της απευθύνθηκε ιδιαιτέρως στους μαθητές λέγοντας ότι «Σήμερα θα μιλήσουμε για την καρδιά του σχολείου, τον πυρήνα του μαθήματος. Για τα Προγράμματα Σπουδών τα οποία αλλάζουν συνολικά και εκσυγχρονίζονται, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Παραδίδουμε 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών για όλους τους μαθητές, όλων των τάξεων, όλων των βαθμίδων από το Νηπιαγωγείο μέχρι και την Γ Λυκείου».

ope.gr

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.