Στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ψάλτης ή νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις για όλους του χώρους λατρείας, εκτός των Ιερών Ναών στους οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης, όπου ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι, και υπό την προϋπόθεση τήρησης.

α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά δεκαπέντε τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα δύο μέτρα μεταξύ τους., καθώς και

β)των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Η προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή επιτρέπεται στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης, σύμφωνα με την παρούσα, εφαρμοζομένων των μέτρων προστασίας και χωρίς υπέρβαση πάντως του ανωτάτου ορίου των εννέα ατόμων εντός του χώρου λατρείας.

Μεταξύ άλλων ο κατά τον νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ανακοίνωη κ.λ.π) και σε κάθε περίπτωση να αναρτά σε εμφανές σημείο της εισόδου, τις ώρες κατά τις οποίες ο ναός θα είναι ανοικτός για πραγματοποίηση της κατ΄ιδίαν προσευχής.

Όσον αφορά στους γάμους, τις βαπτίσεις, τις κηδείες, τα μνημόσυνα και τις σχετικές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες σύμφωνα με τα οικεία θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθιστε η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η παρουσία έως εννέα ατόμων, τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των υγειονομικών αρχών.

Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείρισης των ιερών ναών και των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή.

Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τηλεοπτικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσω, ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα άτομα. Απαγορεύεται να παρευρίσκονται φυσικά πρόσωπα στο προαύλιο των χώρων λατρείας, καθώς και η χρήση εξωτερικών μεγαφώνων για τη μετάδοση των λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών.

Οι θύρες του χώροι εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας κατά τη διάρκεια τέλεσης της λειτουργίας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν θα εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής.

Φανούρης Ευστράτιος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.