Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 4302/1989/04.10.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π./Οικ.: 60400/1-10-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης (Φ.Ε.Κ. Β ́ 4577».

Ακολουθούν προς ενημέρωση:

α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 4302/1989/04.10.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π./Οικ.: 60400/1-10-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης (Φ.Ε.Κ. Β ́ 4577»,

β) τό ὑπ’ ἀρ.πρωτ.: 124246/Θ1/4-10-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί

γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 4577/03-10-2021), μέ θέμα: «Ἔκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.