Ι.Μ. Ιερισσού

Τό Σάββατο τό ἀπόγευμα, 13η Ἀπριλίου 2024, στό Πολιτιστικό Κέντρο Παλαιοχώρας τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητας Ζερβοχωρίων ἔλαβε χώρα ἕνα εὐλογημένο γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου γεγονός: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ ἐτίμησε μέ τήν παρουσία, τήν λιπαρά ἐμπειρία καί τή θεολογική του ἐνάργεια, προσκληθείς ἀπό τόν οἰκεῖο Ἱεράρχη κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ, τήν Ἐκδήλωση στό μέσο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ θέμα: «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΙΚΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»!

Μέσα σέ μιά κατάμεστη αἴθουσα καί μέ γεμάτο ἀκόμη καί τόν χώρο ὑποδοχῆς καί τό πρό αὐτοῦ προαύλειο, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἱερό Κλῆρο, τόν Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Γεώργιο Ἐμμανουήλ, τόν Βουλευτή κ. Ἀπόστολο Πάνα, τόν τ. Ὑπουργό κ. Μάρκο Μπόλαρη, τούς Ἀντιδημάρχους κ.κ. Εὐάγγελο Ἀρβανίτη (Ζερβοχωρίων), Γεώργιο Θαλασσινό (Ἀρναίας) καί κα Αἰκατερίνη Ἀβέρη (Κοινωνικῆς Συμπαράστασης), τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀριστοτέλη κ. Ἰωάννη Κέκερη, τήν Πρόεδρο τῆς ΑΞΤΑΔΑ κα Μαριλένα Ζαμάνη, τούς Τοπικούς Προέδρους: Παλαιοχώρας κα Ἐλένη Μαλανδρῆ, Ριζῶν κ. Ἀστέριο Στύλο, Ἁγ. Προδρόμου κα Φανή Ἀναγνώστου, Δουμπιῶν κ. Ἀθανάσιο Τζιμητρέα, Στανοῦ κ. Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, Ταξιάρχη κ. Ἰωάννη Ξάκη, Ἀρναίας κα Εἰρήνη Γιαννούση, Ν. Ἀπολλωνίας κ. Ἀθανάσιο Παπαδάκη, τήν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Ζερβοχωρίων κα Μάγδα Λειβαδιώτου, τήν Πρόεδρο Πολυτέκνων Ν. Χαλκιδικῆς κα Ἰφιγένεια Κυριάκου, τόν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, τή Δημοτική Σύμβουλο κα Εὔη Κασαμπαλῆ, τόν τ. Πρόεδρο Ζαγκλιβερίου κ. Νικόλαο Κοπαρανίδη, τήν Ἀντιπρόεδρο τοῦ Παγχαλκιδικοῦ Συλλόγου κα Κοκόνη Ζαμπόκα κ. ἄ., τό πολυπληθές ἀκροατήριο, δυναμικό καί πολλές φορές ξεσπώντας σέ χειροκροτήματα, ἀπόλαυσε μιά πνευματική ὄντως πανδαισία, πού ὅμοιά της μέχρι σήμερα δέν ἔχει γνωρίσει!

Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἄνοιξε καί παρουσίασε γλαφυρότατα ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἱεροκῆρυξ τῆς Μητροπόλεως Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος Ζέρβας.

Ἀρχικῶς ἡ Χορωδία τῆς Βυζαντινῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, ὑπό τή Διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανοῦ Ζαχαρίου, εἰσήγαγε τήν ὁμήγυρη στό κλῖμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γεννῶντας κατάνυξη καί λιπαρά ψυχική ἀνάταση.

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Ἱερισσοῦ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ μέ συγκίνηση καί ἀπόλυτο σεβασμό στό πρόσωπο τοῦ λογίου ὁμιλητοῦ, παρουσίασε τήν πολυσχιδῆ προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου, χαρακτηρίζοντάς τον ὡς τόν καλύτερο Θεολόγο σέ Πανορθόδοξη κλίμακα, ὡς καί τόν ὑποδειγματικό ἐκφραστή τοῦ “κοινοῦ νοῦ’’ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Εὐθύς ἀμέσως τόν λόγο ἔλαβε ὁ πολύπειρος τῆς Ναυπάκτου Ποιμενάρχης, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους και Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητο γιά τήν πρόσκληση, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ οἰκογένεια στήν σύγχρονη ἐποχή», τό ὁποῖο διάρθρωσε σέ τέσσερεις ἑνότητες.

Στήν πρώτη ἑνότητα ἀνέπτυξε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα θεολογικό ὄν, πού σημαίνει ὅτι δέν ἀποτελεῖται μόνον ἀπό ἔνστικτα γιά τήν ἐπιβίωση καί τήν ἀναπαραγωγή, ἀλλά εἶναι θεούμενο ὄν, πού ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶμα καί πρέπει νά ἔχη καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἔχει δημιουργηθῆ ἀπό τόν Θεό κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν γιά νά ἑνωθῆ μέ τόν Θεό.

Στήν δεύτερη ἑνότητα ἀνέπτυξε τήν θεολογία τοῦ γάμου, ὅπως φαίνεται στό Μυστήριο τοῦ γάμου.

Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στό μυστήριο τῆς συλλήψεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τήν ἀρχή τῆς συλλήψεώς του καί τήν μετέπειτα ἀνάπτυξή του. Τό φύλο διαμορφώνεται ἀπό τήν ἀρχή τῆς συλλήψεως καί ἔχει ἕναν ὁρισμένο σκοπό, τήν μετάδοση τῆς ζωῆς.

Στήν τρίτη ἑνότητα ἀναφέρθηκε στό ὅτι καί ὁ γάμος, ὅπως καί ὅλα τά γεγονότα τῆς ζωῆς, συνδέονται μέ τήν ἄσκηση, τήν ἄθληση, ἡ ὁποία συνίσταται στήν μετατροπή τῆς φιλαυτίας σέ φιλοθεΐα καί φιλανθρωπία, τῆς ἰδιοτελοῦς ἀγάπης σέ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.

Παρατήρησε ὅτι, δυστυχῶς, στήν ἐποχή μας ἐπικρατεῖ διάχυτα ὁ ἡδονισμός, ἡ εὐδαιμονία καί γενικά ἡ ἐπικούρεια φιλοσοφία.

Στήν τέταρτη ἑνότητα ἀνέλυσε τό περιβάλλον τῆς οἰκογένειας, στήν ὁποία θά ἀναπτυχθῆ τό παιδί· προσδιόρισε τήν σύγχρονη κρίση στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας καί ἀπαρίθμησε τίς σύγχρονες μορφές οἰκογένειας, πράγμα τό ὁποῖο ἔχει συνέπεια στήν ὑπογεννητικότητα καί τήν ἔξαρση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, μέ τά πάθη τῆς φιλαυτίας, τῆς ἡδονοκρατίας, τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί τῆς ἐλλείψεως πίστεως στόν Θεό.

Στό τέλος ἀναφέρθηκε συνοπτικά στίς ἀποφάσεις τῆς πρόσφατης συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τόν θεσμό τοῦ γάμου, τῆς οἰκογένειας καί τίς σύγχρονες παρεκτροπές.

Ἐπακολούθησε ἐκτενής συζήτηση τοῦ ἀκροατηρίου μέ τόν ἐκλεκτό εἰσηγητή, χωρίς οὐδείς νά ἀποχωρήσει μέχρι τέλους ἀπό τό ὄμορφο αὐτό θεολογικό συμπόσιο καί πανηγύρι.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.