Ι.Μ. ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη του νέου σχολικού έτους τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος στα Β΄ και Γ΄ Γυμνάσια, Β΄ Λύκειο, Ζ΄ και Η΄ Δημοτικά Σχολεία ως και στο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. της Πρέβεζας.
Μετά το τέλος του αγιασμού ανέγνωσε επίκαιρα μηνύματα και προέτρεψε τους μαθητές να προχωρήσουν στην κατάκτηση της γνώσης καταβάλλοντας κόπο και θυσία έχοντας σύμμαχο στην προσπάθεια αυτή την βοήθεια του Θεού.

Κατωτέρω παρατίθενται τά μηνύματα:

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων

Ἀγαπητά μου παιδιά!

Μιά καινούργια σχολική χρονιά ξεκινάει ἀπό σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιά νά συνεχίσουμε τήν ὄμορφη προσπάθεια νά μάθουμε τά ὠφέλιμα γράμματα, ὅλες τίς ἀπαραίτητες καί χρήσιμες γιά τή ζωή μας γνώσεις. Καί οἱ γνώσεις αὐτές δέν εἶναι μόνο ἁπλές πληροφορίες γιά τόν κόσμο πού μᾶς περιβάλλει. Εἶναι καί τά καλά διδάγματα πού πρέπει νά γνωρίζουμε, γιά νά ζοῦμε μέ τόν σωστό τρόπο οἱ ἄνθρωποι ὅλοι μεταξύ μας. Ὅλα αὐτά πού θά μᾶς κάνουν τίμιους ἀνθρώπους, εἰλικρινεῖς καί δίκαιους στή σχέση μας μεταξύ μας. Πού θά μᾶς δώσουν ἄριστο ἦθος καί καλή συμπεριφορά.

Μιά φορά καί ἕναν καιρό ἦταν ἕνας ἄρχοντας σπουδαῖος, πού ἔψαχνε γιά ἕνα σύμβουλο ἔμπιστο καί ἀφοσιωμένο. Φώναξε λοιπόν κοντά του πέντε ἀπό αὐτούς πού νόμιζε πιό ἔμπιστους καί καλούς ἀνθρώπους, καί θέλησε νά ξεχωρίσει τόν καλύτερο καί πιό ἀφοσιωμένο. Ἄνοιξε μιά χρυσή θήκη, ἔβγαλε ἀπό μέσα πέντε πελώρια ἀστραφτερά διαμάντια καί τούς εἶπε: «Ὅποιος ἀπό σᾶς μοῦ δώσει τήν πιό πολύτιμη συμβουλή, θά παίρνει γιά ἀμοιβή ἀπό ἕνα διαμάντι».

Ὁ πρῶτος τοῦ λέει: «Τί συμβουλή νά δώσουμε σέ σένα, μεγάλε ἄρχοντα, ἐμεῖς; Ἐσύ εἶσαι πολύ σπουδαῖος, εἶσαι ἀπό μόνος σου ἀνεκτίμητος θησαυρός μέ τή δύναμή σου». Εὐχαριστήθηκε ὁ ἄρχοντας καί τοῦ ἔδωσε τό πρῶτο διαμάντι. Ἦρθε ἡ σειρά τοῦ δεύτερου συμβούλου, πού καί αὐτός μέ τή σειρά του ἔπλεξε στόν ἄρχοντα ἕναν κολακευτικό ἔπαινο. Ἔτσι πῆρε καί αὐτός τό διαμάντι του καί ἔφυγε. Τό ἴδιο ἔκαναν ὁ τρίτος καί ὁ τέταρτος σύμβουλος καί πῆραν τά διαμάντια τους.

Μόνο τό πέμπτο διαμάντι ἔμενε ἀκόμα στή θήκη του. Τό ἔβγαλε ὁ ἄρχοντας καί τό κράτησε στό χέρι του. «Ἦρθε ἡ σειρά σου», εἶπε στόν πέμπτο σύμβουλο, «γιά νά τό ἀποκτήσεις». Ἐκεῖνος στάθηκε μέ προσοχή, ἔκανε μιά ὑπόκλιση καί εἶπε: «Εἶσαι πολύ δυνατός, ἄρχοντά μου, μέ ἄφθονα πλούτη. Αὐτά ὅμως σοῦ τά ’δωσε ὁ Θεός, γιά νά μπορεῖς νά διοικεῖς μέ σωστό τρόπο τόν λαό σου, ὥστε νά περνάει καλά, χωρίς φτώχεια καί δυστυχία. Ἡ συμβουλή μου λοιπόν εἶναι, ὅλα τά πλούτη καί τά χαρίσματά σου νά τά χρησιμοποιεῖς γιά τό καλό τοῦ λαοῦ σου, μέ ἀγάπη καί δικαιοσύνη».

Ἀμέσως ὁ ἄρχοντας ξανάβαλε στή θήκη τό διαμάντι πού κρατοῦσε καί εἶπε: «Ἐσένα, ἐπειδή ἀνέφερες τή γνώμη σου χωρίς φόβο, θά σοῦ δώσω κάτι πιό μεγάλο ἀπό ἕνα διαμάντι. Θά ἔχεις τήν ἐμπιστοσύνη μου γιά πάντα. Θά εἶσαι ὁ γενικός μου σύμβουλος, γιά νά μοῦ λές νά διοικῶ πάντα σωστά καί τίμια».

Τήν ἄλλη μέρα οἱ ἄλλοι τέσσερις σύμβουλοι παρουσιάστηκαν στόν ἄρχοντα χλωμοί ἀπό τή στενοχώρια τους καί, προσπαθώντας νά κρύψουν τόν θυμό τους, ἔπεσαν στά πόδια τοῦ ἄρχοντα καί εἶπαν: «Ἄρχοντά μας, κάποιο μπέρδεμα θά ἔγινε, γιατί τά διαμάντια εἶναι ψεύτικα. Σκέτες πέτρες πού λάμπουν. Σίγουρα ἔγινε λάθος καί δέν πήραμε αὐτό πού ἔπρεπε».

Τότε αὐτός μέ αὐστηρή φωνή τούς εἶπε: «Καί σεῖς ψεύτικα λόγια μοῦ προσφέρατε. Λοιπόν, στίς ψεύτικες κολακεῖες ψεύτικα διαμάντια ἀξίζουν. Νά μή σᾶς ξαναδῶ μπροστά μου».

Ἀπό τή μικρή αὐτή ἱστορία φαίνεται καθαρά πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει τό σωστό ἦθος γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ σκοπός τοῦ σχολείου εἶναι, ὄχι μόνο νά σᾶς διδάξει ὠφέλιμες γνώσεις, ἀλλά καί νά σᾶς κάνει καλούς, ἀληθινούς ἀνθρώπους. Ὁ Θεός μέ τή διδασκαλία του ἔδειξε ποιός εἶναι ὁ σωστός τρόπος γιά νά ζοῦμε μεταξύ μας. Μᾶς δίδαξε τήν ἀγάπη, τήν ἀλληλοβοήθεια, τήν εἰλικρίνεια, τήν ἀλήθεια. Νά ἀποφεύγουμε τό ψέμα, τήν κολακεία, τό ἐγωιστικό μας συμφέρον, τήν κακή συμπεριφορά. Τό πραγματικό μας συμφέρον εἶναι νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς θεῖες ὑποδείξεις, νά ἔχουμε στή ζωή μας τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Τότε ὁ καθένας γίνεται πολύτιμος γιά τόν ἄλλο, πιό σημαντικός ἀπό τά ἀκριβότερα διαμάντια τοῦ κόσμου.

Στό σχολεῖο θά κάνετε καί φέτος ἕνα μεγάλο βῆμα γιά νά πλησιάσετε τόν σκοπό αὐτό. Ἀξιοποιεῖστε καί αὐτή τή σχολική χρονιά γιά νά προοδεύσετε περισσότερο στίς καλές γνώσεις, ἀλλά καί στήν προσπάθεια νά γίνετε καλύτεροι ἄνθρωποι. Ἀληθινά παιδιά τοῦ Θεοῦ.

Ὁ καλός μας Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς δυναμώνει πάντα στόν ὄμορφο αὐτόν ἀγώνα!

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πού σᾶς ἔδωσε ὁ ἱερέας μέσῳ τοῦ ἁγιασμοῦ, ξεκινᾶτε σήμερα τήν νέα σχολική σας χρονιά, ἕνα χρόνο μεγαλύτεροι, πιό ὥριμοι καί ἕτοιμοι νά ἀνοίξετε καινούργια παράθυρα στήν ἀνθρώπινη σοφία καί γνώση.

Ὁ ἁγιασμός πού τελέστηκε σίγουρα δέν εἶναι μιά μαγική τελετή. Δέν τόν κάναμε ἐπειδή πιστεύουμε ὅτι μέ τό ράντισμα τοῦ ἁγιασμοῦ θά πετύχουμε … περισσότερα εἰκοσάρια! Ξέ­ρουμε ὅτι κάθε κατάκτηση τῆς γνώσης προϋποθέτει κόπο καί διάβασμα. Κάναμε ὅμως τόν ἁγιασμό γιά ἕνα συγκε­κριμένο λόγο πού κρύβεται στά λόγια ἀπό τήν Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου πού ἀκούσαμε προηγουμένως.

Ἐκεῖ ὁ ἅγιος μᾶς θυμίζει ὅτι «ἀληθινά σοφός καί ἐπιστήμονας» δέν εἶναι αὐτός πού ἁπλῶς ἀπέκτησε πολλά πτυχία, ἀλλά αὐτός πού ἀναζητεῖ καί ἐφαρμόζει στή ζωή του τή σοφία τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ σοφία τόν κάνει νά ἔχει εἰρήνη μέ τόν ἑαυτό του, μέ τόν Θεό καί μέ τούς συνανθρώπους του, νά εἶναι ἀληθινός καί ὄχι ὑποκριτής, καί νά δείχνει κατανόηση στίς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων, ὅπως κι ἐκεῖνος θέλει νά τόν κατανοοῦν οἱ ἄλλοι.

Γιά νά ἀποκτήσουμε μιά τέτοια σοφία χρειάζεται νά κάνουμε προσωπική γνωριμία μέ τόν Χριστό. Χρειάζεται νά πάψουμε ἐπί τέλους νά θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας κέντρο τοῦ κόσμου! Χρειάζεται νά ἀπαρνηθοῦμε τά ἐγωιστικά μας πεί­σματα καί νά παλαίψουμε ἐνάντια στόν κακό ἑαυτό μας! Γιά ὅλα αὐτά ὅμως – ὅπως καί γιά κάθε ὡραῖο ἄθλημα – χρειάζεται καλή προπόνηση!

Τό εἶπε καί ὁ παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστής Ὀλιβιέ Ζιρού σέ ἕνα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, πού ἔστειλε στή φετεινή συγκέντρωση χριστιανῶν νέων στή Λισαβόνα, ὅπου συγκεντρώθηκαν πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο χριστιανοί νέοι ἀπό ὅλον τόν κόσμο. Ὁ πρώην μουσουλμάνος καί σήμερα Χρι­στιανός Ὀλιβιέ Ζιρού δήλωσε μέ θάρρος:

«Χρειάζεται νά γίνουμε ἀθλητές τοῦ Θεοῦ. Νά ἀναλά­βουμε τήν πίστη μας στόν Χριστό μέ γαλήνη. Νά βαδίσουμε στά βήματα τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. Νά σκεφτοῦμε τί θά θέλαμε νά ποῦμε καί νά ζητήσουμε ἀπό τόν Χριστό, ἄν στεκόταν μπροστά μας».

Ὁ διάσημος ποδοσφαιριστής μιλάει ξεκάθαρα γιά τή δύναμη τῆς προσευχῆς σέ ἕνα Θεό πού ἔχει νικήσει τόν θάνατο, καί εἶναι ἡ μοναδική πηγή ἀληθινῆς γαλήνης! Σέ ἕνα Θεό πού ἀξίζει νά Τόν ἐμπιστευτεῖς καί νά Τόν συμβουλεύεσαι στά βήματα τῆς ζωῆς σου! Νά Τόν κάνεις, δηλαδή, Προπονητή σου!

Σ’ αὐτή τήν προπόνηση εἶναι ἀναμενόμενο – λόγῳ τῆς δικῆς μας ἀδυναμίας – νά κάνουμε καί λάθη. Εἶναι φυσικό νά ἔχουμε καί ἧττες. Εἶναι ἐνδεχόμενο νά νιώσουμε καί πόνο. Ὅμως κι αὐτά μποροῦμε νά τά κάνουμε «ἐργαλεῖα προπό­νη­σης». Τό διατύπωσε πολύ εὔστοχα ὁ δικός μας – δυό φορές Ὀλυμπιονίκης στήν ἱστιοπλοΐα – Νίκος Κακλαμανάκης: «Μεγα­λύ­τερο προπονητικό ἐργαλεῖο ἀπό τά λάθη μου, τίς ἧττες καί τόν πόνο δέν ὑπῆρξε», εἶπε ὁ Κακλαμανάκης.

Γι’ αὐτό δέν τό βάζουμε κάτω ποτέ! Δέν τά παρατᾶμε ποτέ! Δέν ἀπελπιζόμαστε! ΚΑΙ στόν ἀγώνα τῆς κατάκτησης τῆς ἀνθρώπινης γνώσης, ΚΑΙ στήν πορεία γνωριμίας μας μέ τόν Χριστό, προχωρᾶμε μέ ὄρεξη και ἐλπίδα! Θά μᾶς ἐνθαρρύ­νουν οἱ καθημερινές μικρές μας νίκες, καί τό καθημερινό ξε­πέρασμα τῆς τεμπελιᾶς μας! Βάλτε λοιπόν στόχους. Ὁραματιστεῖτε τό μέλλον σας καί ἀγωνιστεῖτε γι᾿ αὐτό. Ἀγαπεῖστε τή ζωή, τούς ἀνθρώπους, τούς καθηγητές σας, τή δημιουργία, γνωρίστε τόν ἑαυτό σας.

Σᾶς εὔχομαι «καλή ὄρεξη» γιά μελέτη! «Καλή ὄρεξη» στόν ἀγώνα τῆς μάθησης. Ἀνοῖξτε τό βιβλίο τῆς ζωῆς σας καί χαράξτε μέ σιγουριά τίς πρῶτες γραμμές τοῦ προλόγου. Καί ἐμπιστευθεῖτε στή χάραξη αὐτή, τό χέρι σας στό χέρι τοῦ Θεοῦ, χτίζοντας μαζί Του σχέση ἐμπιστοσύνης καί ἀγάπης!

Καλή χρονιά!

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

Στον αγιασμό παρέστησαν: του Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας κ. Λεωνίδας Αργυρός και η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας κα Φανή Μπισκανάκη, του Ζ΄ και Η΄ Δημοτικού Σχολείου ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νικόλαος Γεωργάκος και ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας κ. Ηλίας Μιχάλης ενώ στον αγιασμό του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νικόλαος Γεωργάκος και η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας κα Φανή Μπισκανάκη.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.