Αναστάσιμη Εγκύκλιο εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος στην οποία αναφέρει ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις σε «μια κοινωνία κλυδωνισμών» και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε «Αυτόν που είναι ο άρχοντας της ζωής».

«Με την άπειρη λοιπόν Αγάπη Του νικά τα του άδου δεσμά, που είναι η κυριαρχία του θανάτου στη ζωή» τονίζει μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος στην Εγκύκλιό του.

Διαβάστε την Εγκύκλιο: 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ζώντας πρωτόγνωρες καταστάσεις σέ μιά κοινωνία κλυδωνισμῶν, καθώς τά πάντα γύρω μας, ἀλλά καί ἀνάμεσά μας, φαίνονται ρευστά, ζήσαμε γιά μιά ἀκόμη φορά τή σταυρική πορεία καί θυσία τοῦ Κυρίου μας. Συμπορευτήκαμε μαζί Του φωνάζοντας, ἄλλοτε τό «Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις» καί ἄλλοτε τό «ἆρον ἆρον, σταύρωσον Αὐτόν».

Πονέσαμε μαζί Του, μά σέ ἄλλες περιπτώσεις ἤμασταν ἐμεῖς πού τοῦ προκαλέσαμε τόν πόνο. Ἆρα γε, ποιά ἀπό τίς πληγές τοῦ Σώματός Του εἶναι ἀπόρροια δικῶν μας πράξεων; Μακροθυμεῖ ὅμως ὁ Κύριος ὡς πολυεύσπλαχνος καί οἰκτίρμων, δεχόμενος τή δική μας μετάνοια καί συγκαταλέγοντάς μας στή χορεία τῶν ἐκ δεξιῶν Του προβάτων.

Μέ τήν ἄπειρη λοιπόν Ἀγάπη Του νικᾶ τά τοῦ ἅδου δεσμά, πού εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ θανάτου στή ζωή καί ἡ δαιμονική ἐμμονή τοῦ ἀνθρώπου στήν ἁμαρτία, τήν πλάνη, τήν ἀθεΐα. Σκορπᾶ παντοῦ τό Φῶς, τή Χαρά, τήν Ἀγαλλίαση, τήν Ἀγάπη Του. Ὅλα σήμερα εἶναι γιορτινά καί εὐφρόσυνα.

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός!

Ποῦ σου θάνατε, το κέντρον; Ποῦ σου ἅδη τό νῖκος;

Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν Ἄγγελοι.

Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται.

Ἀδελφοί μου, μήν ἀπελπίζεσθε μπροστά στά προβλήματα, ἔχετε ἐμπιστοσύνη σέ Αὐτόν πού εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς. Θαρσεῖτε. Αὐτός νενίκηκε τόν κόσμον, πῦλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτοῦ. Χαρεῖτε λοιπόν χαράν μεγάλην.

Χριστός ἀνέστη. Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.

Μέ ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης σας

† Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.