Επιστολή του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη Πατριαρχικού Επιτρόπου Μπουκόμπας δημοσίευσε πρόσφατα η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής. «Από την Μπουκόμπα εξαπλώθηκε η Ορθοδοξία σε ολόκληρη την Τανζανία. 

Και φθάσαμε σήμερα στο σημείο να έχουμε 4 Εκκλησιαστικές Επαρχίες σε όλη τη χώρα, 2 Μητροπόλεις και 2 Επισκοπές. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης μας κ. Θεόδωρος αγαπά πολύ την Μπουκόμπα. Έκανε 3 επισκέψεις στην Τανζανία. απ’ τις οποίες 2 φορές στην Μπουκόμπα. Αγωνιά για τα προβλήματα της και νοιάζεται για το μέλλον της. Η Επισκοπή Μπουκόμπας έχει 185 ενορίες, 100 κτισμένους Ναούς, που εξυπηρετούνται από 35 ιερείς απ΄ τους οποίους οι 3 είναι υπέργηροι. Οι 85 ενορίες έχουν ναούς αχυροκαλύβες. Όλοι οι ιερείς έχουν από δύο, τρεις και πέντε ενορίες. Υπάρχει ιερεύς που έχει 10 ενορίες!» αναφέρει, μεταξύ άλλων.

«Άμεσα υπάρχει ανάγκη, να αγορασθούν 35 μοτοσυκλέτες για να μπορούν οι ιερείς να κάνουν το έργο τους». Και, επίσης: «Βεβαίως, χρειάζονται ιερατικές στολές, ιερά σκεύη, ζωστικά καλύμματα Αγίας Τραπέζης κ.α.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Χαἰρετε ἐν Κυρίῳ. Μέ πολλή χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί Σας καί μέ τούς φίλους τῆς Ἱεραποστολῆς.

Ἤθελα νά γίνω κοινωνός μαζί σας τοῦ προβληματισμοῦ, πού ἔχουμε ἐδῶ στήν Μπουκόμπα μετά τήν ἐγκατάσταση μας, μέ τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.

Ἡ μεγαλύτερη μας προσπάθεια εἶναι ἡ ἑνότητα τῶν κληρικῶν τῆς Ἐπισκοπῆς, ἡ συμπαράσταση στά προβλήματα τῶν ἐνοριῶν τους καί τῶν οἰκογενειῶν τους γιά τήν καλύτερη ἀπόδοσή τους στό ἱεραποστολικό ἔργο. Χωρίς τούς ἱερεῖς δέν μποροῦμε νά κάνουμε πολλά πράγματα. Αὐτοί εἶναι τά χέρια μας. Εἶναι οἱ συνεργάτες μας. Τό στόμα τοῦ Χριστοῦ στίς ἐνορίες τους. Τό σημάδι τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στίς τοπικές κοινωνίες.

Καί ἔχουν νά δώσουν τήν μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνάμεσα σέ Καθολικούς πού εἶναι ἡ πλειοψηφία. Ὁ Ἰμάμης φωνάζει 5 φορές τήν ἡμέρα, κι ἀς εἶναι στήν πόλη μας μειοψηφία οἱ Μουσουλμάνοι. Παρόντες καί οἱ Προτεστάντες μέ Ἀγγλικανούς, Λουθηρανούς, Ἀνβεντιστές καί τόν συρφετό Πεντηκοστιανῶν, χαρισματούχων, μάγων κ.ἄ.

Ἡ Ἐπισκοπή Μπουκόμπας ἔχει νά δείξει ἐδῶ καί 60 χρόνια πλούσιο ἰεραποστολικό ἔργο. Πρῶτος ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, ἦλθε γιά πρώτη φορά ὡς Ἀρχιμανδρίτης τό 1962. Ἦλθε ὡς Ἀρχιμανδρίτης ὁ Θεόδωρος Νανκυάμα τή δεκαετία τοῦ ‘70.

Τό 1983-1991 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος τοποθετήθηκε Τοποτηρητής τῆς Μητροπόλεως Εἰρηνουπόλεως. Ἄρχισε νά κατηχεῖ, νά βαπτίζει, νά χειροτονεῖ ἱερεῖς, νά κτίζει ναούς. Ἀκόμα ἔχουμε ἱερεῖς χειροτονημένους ἀπό τόν Ἀναστάσιο. Τό ἔργο του τό ἀνέπτυξε στἠ συνἐχεια ὁ Ἰωνᾶς, νῦν Μητροπολίτης Καμπάλας (1992-1997) καί ὁ Ἱερώνυμος, νῦν Μητροπολίτης Μουάνζας (1997-2019). Ὁ μεγάλος Ἱεραπόστολος τῆς Ἐπισκοπῆς μας ἦταν ὁ ἀείμνηστος π. Σωσθένης. Ἄς ἔχουμε τίς εὐχές του καί ἄς εἶναι αἰωνία του ἡ μνήμη!

Ἀπό τήν Μπουκόμπα ἐξαπλώθηκε ἡ Ὀρθοδοξία σέ ὁλόκληρη τήν Τανζανία. Καί φθάσαμε σήμερα στό σημεῖο νά ἔχουμε 4 Ἐκκλησιαστικές Ἐπαρχίες σέ ὅλη τή χώρα, 2 Μητροπόλεις καί 2 Ἐπισκοπές. Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης μας κ. Θεόδωρος ἀγαπᾶ πολύ τήν Μπουκόμπα. Ἔκανε 3 ἐπισκέψεις στήν Τανζανία. ἀπ’ τίς ὁποῖες 2 φορές στήν Μπουκόμπα. Ἀγωνιᾶ γιά τά προβλήματα της καί νοιάζεται γιά τό μέλλον της.

Ἡ Ἐπισκοπή Μπουκόμπας ἔχει 185 ἐνορίες, 100 κτισμένους Ναούς, πού ἐξυπηρετοῦνται ἀπό 35 ἱερεῖς ἀπ΄ τούς ὁποίους οἱ 3 εἶναι ὑπέργηροι. Οἱ 85 ἐνορίες ἔχουν ναούς ἀχυροκαλύβες. Ὅλοι οἱ ἱερεῖς ἔχουν ἀπό δύο, τρεῖς καί πέντε ἐνορίες. Ὑπάρχει ἱερεύς πού ἔχει 10 ἐνορίες!

Ἄμεσα ὑπάρχει ἀνάγκη, νά ἀγορασθοῦν 35 μοτοσυκλέτες γιά νά μποροῦν οἱ ἱερεῖς νά κάνουν τό ἔργο τους. Ὁ γείτονας μου Ἐπίσκοπος Ἀρούσης Ἀγαθόνικος ἔχει πάρει σέ ὅλους τούς ἱερεῖς του μοτοσυκλέτα. Ἐδῶ βρίσκουμε μέ 1000 δολλάρια μέ εἰσαγωγή ἀπό τό Ντουμπάι. Βεβαίως, χρειάζονται ἱερατικές στολές, ἱερά σκεύη, ζωστικά καλύμματα Ἁγίας Τραπέζης κ.ἄ.

Πρῶτα ὁ Θεός, τόν Φεβρουάριο θά λειτουργήσουμε τό Ἱερατικό Σεμινάριο γιά νά καταρτισθοῦν περισσότερο οἱ ἱερεῖς καί νά προχωρήσει πιό ἄνετα τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ.

Πρέπει νά βοηθήσουμε καί τούς Κατηχητές μας, πού πηγαίνουν ἐθελοντικά καί συγκεντρώνουν τούς χριστιανούς, ὅπου δέν πηγαίνει ἱερεύς. Χρειαζόμαστε γι αὐτούς 40 ποδήλατα. Ἐδῶ τά βρίσκουμε μέ 75€ τό ἕνα.

Καί γιά τούς Κατηχητές θά ὀργανώσουμε σεμινάριο, διότι δέν ἔχουν βοηθήματα καί χρειάζονται καθοδήγηση καί βοηθήματα πῶς θά κάνουν τίς κατηχήσεις.

Γιά τό λόγο αὐτό θά προσπαθήσουμε νά ἐξοπλίσουμε τήν Ἱερατική Σχολή στό Κασικίζι, γιά νά μπορέσει νά φιλοξενήσει τούς ἱερεῖς, τούς κατηχητές, τούς φοιτητές, καί τό καλοκαίρι καί κατασκηνώσεις τῶν Ὀρθοδόξων παιδιῶν μας. Τήν Ἱερατική Σχολή, πού ἔχει κλείσει ἐδῶ καί 8 χρόνια, θά προσπαθήσουμε νά τήν λειτουργήσουμε ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2021. Ἐκεῖ θά ἐκπαιδευτοῦν γιά δύο χρόνια οἱ ὑποψήφιοι ἱερεῖς μας, πού εἶναι ἀπαραίτητοι γιά τήν διαποίμανση τῶν πολλῶν κενῶν Ἐνοριῶν μας.

Εὐχαριστοῦμε πού ἀφουγκρασθήκατε τήν ἀνάγκη μας!

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μπουκόμπας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.