Τη δυνατότητα στους δικαιούχους που έχουν λάβει προκαταβολή να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για δαπάνες οι οποίες υπολείπονται της αξίας της προκαταβολής, χωρίς όμως την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής, παρέχει μεταξύ άλλων η 9η τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση των διαχειριστικών αρχών, παράλληλα προβλέπεται πως όσα τιμολόγια πολυετών φυτειών έχουν εκδοθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021, δεν απαιτούν την προσκόμιση φυτοϋγιειονομικού διαβατηρίου ή πιστοποιητικού φυτοϋγείας. Επιπλέον σημειώνεται πως για τις δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια οικονομική ενίσχυση χωρίς να έχουν επαληθευτεί με επιτόπια επίσκεψη, αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου του 2022, είτε ως αυτοτελείς επιτόπιες επισκέψεις είτε ως μέρος επόμενου αιτήματος πληρωμής που έχει κατατεθεί ή που θα κατατεθεί.

Πληρώνονται οι συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ Μαΐου 2022. Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) Μαΐου 2022. Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Συγκεκριμένα:

Πληρωμή των συντάξεων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) Μαΐου 2022

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) Μαΐου 2022 είναι:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2022 την Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2022 την Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2022 την Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2022 την Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων
ΕΦΚΑ-Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ Μαΐου 2022 – Πληρωμή
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Μαΐου 2022 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Πότε μπαίνουν στα ΑΤΜ

Ποιες ώρες εμφανίζονται τα ποσά των συντάξεων στα ΑΤΜ των τραπεζών

Τράπεζες. Τι ισχύει για μισθοδοσίες, εμβάσματα, πληρωμές το Πάσχα των Καθολικών 2022

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.