ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ: Το σκηνικό ρήξης Φαναρίου-Μόσχας μπορεί να συνεχίζεται αλλά οι επαφές Προκαθημένων δεν σταματάνε..! Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος ευχήθηκε στον Μακαριώτατο Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλο Γ για τα επικείμενα 70α γενέθλιά του. Κάτι που επιβεβαιώνει τις άριστες σχέσεις Ιεροσολύμων- Μόσχας.

Το συγχαρητήριο μήνυμα μετέφερε ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

Αναλυτικά η επιστολή του Προκαθήμενου της Ρωσικής Εκκλησίας:

“Πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην τής Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης κύριον κύριον Θεόφιλον Γ΄

Μακαριώτατε, αγαπητέ εν Κυρίω Αδελφέ καί Συλλειτουργέ έμπροσθεν τού ιερού θυσιαστηρίου.

Επί τή σημαντική επετείω τών 70ών γενεθλίων Υμών προσφέρω Υμίν τάς εγκαρδίους μου συγχαρητηρίους προσρήσεις.

Εις τήν νεανικήν ηλικίαν επιθυμήσαντες νά διακονήσητε τώ βασιλεί τών αιώνων, αφθάρτω, αοράτω, μόνω σοφώ Θεώ (ΑΤιμ. 1.17), ελάβατε τήν εν τοίς Ιεροσολύμοις μοναχικήν κουράν καί εγένεσθε μέλος τής Αγιοταφιτικής Αδελφότητος.

Σχεδόν ένα ήμισυν αιώνα τής ζωής Υμών εκδαπάνησατε τόν εαυτόν Σας εις ουχί εύκολον, αλλά κεχαριτωμένην διακονίαν εις τούς Αγίους Τόπους, υπηρετήσατε εις πολυάριθμα καί υπεύθυνα διακονήματα καί αποκτήσατε πολύτιμον ποιμαντικήν καί διοικητικήν εμπειρίαν. Κατά τήν ανείπωτον Θείαν Πρόνοιαν καί ψήφω τής Ιεράς Συνόδου κατέστητε διάδοχος τού αποστόλου Ιακώβου Αδελφοθέου εις καιρόν ουχί εύκολον διά τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν Ιεροσολύμων.

Τά χρόνια τής Υμετέρας Πατριαρχίας εσημαδεύθησαν υπό τήν άοκνον φροντίδα διά τήν διαφύλαξιν τών χριστιανικών ιερών προσκυνημάτων τής Παλαιστίνης, τήν ανδρείαν προστασίαν τής παρουσίας τών χριστιανών εις τόπους συνδεδεμένους πρός τήν επί γής ζωής τού Σωτήρος. Πλήθος ιεραρχών, ποιμένων καί λαϊκών εις όλην τήν Ορθοδοξίαν Σάς τιμούν ως πεπνυμένον Προκαθήμενον τής Αγιωτάτης Μητρός τών Εκκλησιών καί φύλακα τής αγιοπατερικής παραδόσεως, τόν ορθοτομούντα τόν λόγον τής αληθείας (Β Τιμ. 2.15).

Η Ρωσική Ορθόδοξος Εκκλησία εξαίρει τούς κόπους Σας διά τήν ενίσχυσιν τών αδελφικών σχέσεων μεταξύ τών ημετέρων Πατριαρχείων καί τάς συνεπείς προσπαθείας διά τήν διαφύλαξιν τής ενότητος τής Ορθοδοξίας καί τών κανονικών θεσπίων τής Εκκλησίας τού Χριστού.

Προσευχητικώς εύχομαι τή Υμετέρα Μακαριότητι αμφιλαφή υγείαν, ειρήνην τού Θεού τήν υπερέχουσαν πάντα νούν (Φιλ. 4.7), ευθυμίαν καί ανεξάντλητον βοήθειαν παρά τού Μεγαλοδότου Θεού εις τήν Πρωθιεραρχίαν Υμών εις πολλά έτη.

Μετά τής εν Χριστώ Ιησού φιλαδελφίας, διατελώ.

ο Μόσχας καί Πασών τών Ρωσσιών
Κύριλλος”

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.