Νέα ανακοίνωση εξέδωσαν οι δικηγόροι των εν αργία αρχιμανδριτών της Μονής Αββακούμ, με την οποία απαντούν στις χθεσινές δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου ότι η δίκη θα γίνει κανονικά.

Ζητούν μεταξύ άλλων απαντήσεις από Αρχιεπίσκοπο ή αναθεώρηση δηλώσεων, αφού όπως αναφέρουν, από τις δηλώσεις του εξάγεται το συμπέρασμα, ότι είτε γνωρίζει την απόφαση της ανακριτικής επιτροπής πριν αυτή εκδοθεί, είτε σπεύδει να προκαταλάβει την απόφαση.

Ήλθαν σε γνώση μας δημοσιεύματα, κατά τα οποία ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου φέρεται να δήλωσε ότι: «Όσα γίνονται με την υπόθεση της Μονής Οσίου Αββακούμ, βρίσκονται μέσα στο Καταστατικό της Εκκλησίας και είναι όλα νόμιμα. Η δίκη θα διεξαχθεί κανονικά».

Πρώτον, εάν πραγματικώς ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι «η δίκη θα διεξαχθεί κανονικά», τότε:

α) Η΄ ξέρει ήδη την απόφαση της Ανακριτικής Επιτροπής, πριν η απόφαση αυτή εκδοθεί, οπότε δικαίως μας διαβεβαιώνει, ότι θα γίνει δίκη, επιβεβαιώνοντας άθελα του, ότι όντως όλα ήταν προαποφασισμένα και ό,τι γίνεται, γίνεται μόνον «για τα μάτια του κόσμου»,

β) Η΄ σπεύδει άρον άρον να προκαταλάβει την Ανακριτική Επιτροπή, παρεμβαίνοντας ανεπίτρεπτα στο έργο της, προεξοφλώντας με δημόσια δήλωσή του, ότι αυτή θα αποφασίσει την άσκηση ποινικής διώξεως, κατά τέτοιον τρόπο ώστε η Ανακριτική Επιτροπή να μη τολμήσει να αποφασίσει διαφορετικά.

Δεύτερον, εάν πραγματικώς ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι «Όσα γίνονται με την υπόθεση της Μονής Οσίου Αββακούμ, βρίσκονται μέσα στο Καταστατικό της Εκκλησίας και είναι όλα νόμιμα», και αυτή την δήλωση την έκανε, γιατί πράγματι γνωρίζει, ότι όλα είναι νόμιμα και σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη, τότε τον ρωτούμε:

1. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, που προβλέπει πενταμελή Ανακριτική Επιτροπή, η Ιερά Σύνοδος στις 11 Φεβρουαρίου 2021 συγκρότησε τριμελή Ανακριτική Επιτροπή;

2. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, η Ιερά Σύνοδος στις 8 Μαρτίου 2024, ενώ πληροφορήθηκε από τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, ότι ήδη είχε δικάσει και καταδικάσει τους τέσσερις αδελφούς της Μονής Αββακούμ, δεν σταμάτησε την υπόθεση λόγω δεδικασμένου αλλά συνέχισε και παρέπεμψε την υπόθεση στο Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο;

3. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, η Ιερά Σύνοδος στις 8 Μαρτίου, αντί να αναπέμψει ως αναρμόδια τον φάκελο στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, αναρμοδίως εξέτασε την υπόθεση και αναρμοδίως παρέπεμψε την υπόθεση στο Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο;

4. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, για την θεμελίωση των οποιωνδήποτε κατηγοριών χρησιμοποιήθηκαν παράνομα αποδεικτικά μέσα;

5. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, η Ιερά Σύνοδος παρέπεμψε την υπόθεση στο Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο, του οποίου η ετήσια θητεία έχει λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2023 και έκτοτε δεν έγινε καμία ανανέωση της θητείας του από την Ιερά Σύνοδο, οπότε οι δικαστές που μετέχουν σ’ αυτό δεν έχουν εξουσία να δικάσουν;

6. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ανακριτική Επιτροπή για συμπληρωματική ανάκριση, ενώ η Ανακριτική Επιτροπή διεξάγει μόνο κύρια

6. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ανακριτική Επιτροπή για συμπληρωματική ανάκριση, ενώ η Ανακριτική Επιτροπή διεξάγει μόνο κύρια ανάκριση;

7. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, η Ανακριτική Επιτροπή δέχθηκε να διεξαγάγει ανάκριση κατόπιν εντολής του Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου, ενώ εντολή για διεξαγωγή ανακρίσεως παίρνει μόνο από τον αρμόδιο Αρχιερέα ή από την Ιερά Σύνοδο,

8. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, η Ανακριτική Επιτροπή διεξάγει ανακρίσεις, ενώ ως τριμελής και όχι πενταμελής είναι ανυπόστατη και δεν δικαιούται να διεξάγει τέτοιο έργο;

9. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, ως καθ’ ου η ανάκριση, δηλαδή οιονεί κατηγορούμενοι, χαρακτηρίσθηκαν τέσσερις μοναχοί της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, ενώ μόνον οι δύο παραπέμφθηκαν από την Ιερά Σύνοδο;

10. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, οι δύο κληρικοί ασκούν καθήκοντα Ανακριτή και Γραμματέα, ενώ δεν έχουν εκλεγεί από την Ιερά Σύνοδο στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ως μέλη Ανακριτικής Επιτροπής και συνεπώς όλες οι μαρτυρικές καταθέσεις που πήραν είναι άκυρες και οι ίδιοι είναι υπόλογοι για αντιποίηση αρμοδιοτήτων;

11. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, οι Αρχιερείς που αποφάνθηκαν στις 8 Μαρτίου, ότι οι Αρχιμανδρίτες π. Νεκτάριος (Ηγούμενος) και π. Πορφύριος (Ηγουμενοσύμβουλος) είναι ένοχοι και πρέπει να δικασθούν από το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο, μετέχουν στο Δικαστήριο αυτό και στην Ανακριτική Επιτροπή, που θα αποφασίσουν, αν αυτοί είναι ένοχοι ή όχι;

12. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, ο Μακαριώτατος υποστηρίζει, ότι θα γίνει δίκαιη δίκη, όταν ο ίδιος στις 8 Μαρτίου αποφάνθηκε σαφώς, ότι οι δύο ιερομόναχοι είναι ένοχοι;

13. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, όλοι οι Αρχιερείς, που στις 8 Μαρτίου αποφάνθηκαν περί της ενοχής των Αρχιμανδριτών π. Νεκταρίου και π. Πορφυρίου, και έχουν λόγο αποκλεισμού τους από την άσκηση καθηκόντων Δικαστή, Ανακριτή, Εισαγγελέα και Γραμματέα, ασκούν κανονικώς τα καθήκοντα τους;

14. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, όλοι οι Αρχιερείς, που στις 8 Μαρτίου αποφάνθηκαν περί της ενοχής των Αρχιμανδριτών π. Νεκταρίου και π. Πορφυρίου, και έχουν λόγο εξαιρέσεως, από την άσκηση καθηκόντων Δικαστή, Ανακριτή, Εισαγγελέα και Γραμματέα, ασκούν κανονικώς τα καθήκοντα τους;

15. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, όλοι οι Αρχιερείς που στις 8 Μαρτίου αποφάνθηκαν περί της ενοχής των Αρχιμανδριτών π. Νεκταρίου και π. Πορφυρίου, και έχουν λόγο αποκλεισμού, δεν έχουν δηλώσει μέχρι και σήμερα τον λόγο αποκλεισμού τους από την άσκηση καθηκόντων Δικαστή, Ανακριτή, Εισαγγελέα και Γραμματέα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του Μακαριωτάτου, υποκείμενοι όλοι τους σε ποινή τρίμηνης αργίας με ή άνευ στερήσεως των αποδοχών τους;

16. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη δεν παύουν κάθε δίωξη λόγω δεδικασμένου, το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο από τις υπάρχουσες αποφάσεις του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, που και ο ίδιος αναγνωρίζει, αλλά και από μία ένορκη δήλωση αστυνομικού αυτόπτη και αυτήκοου μάρτυρα και από τις τηλεοπτικές δηλώσεις δύο αυτοπτών και αυτηκόων μαρτύρων και μελών της Θρονικής Επιτροπής της Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής.

17. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής έχει οικειοποιηθεί την κυριότητα της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ και της περιουσίας της, ενώ αυτή δεν έχει νομικώς διαλυθεί;

18. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, όλη η Αδελφότητα έχει εκδιωχθεί από την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, που είναι η μονή εγκαταβιώσεως τους;

19. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας δεν άσκησε τις ενδεδειγμένες αρμοδιότητες του για διεξαγωγή έρευνα ως προς την οικονομική διαχείριση της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ αλλά κίνησε παρανόμως την διαδικασία ενώπιον των εκκλησιαστικών δικαστηρίων;

20. Γιατί αντίθετα προς το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όλα τα μέλη της Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ στερήθηκαν και στερούνται στοιχειωδών συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.