Στίς 21 Ὀκτωβρίου, ἑορτή τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ὀσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐλειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων Πατρῶν, ὃπου ἐτέλεσε καί τό ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος ἒφερε τό ὂνομα τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου καί ἑόρταζε στίς 21 Ὀκτωβρίου τά Ὀνομαστήριά του.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν ὁσία βιοτή καί πολιτεία τοῦ Ἁγίου Χριστοδούλου, στούς ἀσκητικούς ἀγῶνες καί στίς πρεσβεῖες του πρός Κύριον ὑπέρ τῶν τιμώντων τήν μακαρίαν καί ἀεισέβαστον μνήμην Του.

Ἐν συνεχεία μίλησε γιά τόν ἀλήστου μνήμης Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος ἀγαπήθηκε ἀπό ὃλους τούς Ἓλληνες, κυρίως ἀπό τούς νέους καί παρά τό ὃτι ἒχουν περάσει 14 χρόνια ἀπό τήν πρός Κύριον μετάστασή του, ἡ μορφή του παραμένει ζωντανή στίς καρδιές τῶν Ὀρθοδόξων Ἓλλήνων. Συνεχίζει νά ἐμπνέη καί νά συνεγείρη τά πλήθη γιά ἀγῶνες ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος, γιά τά ἀπαραχάρακτα καί αἰώνια δίκαια τῆς ὁποίας ἀγωνίστηκε μέχρι τέλους τῆς ζωής του.

Μέ λόγια συγκινητικά ὁ Ἱεράρχης τῶν Πατρῶν, ἀνεφέρθη στήν διακονία του κοντά στόν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, στόν ἐπιτελικό Ὀργανισμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν Ἱερά Σύνοδο, ὡς Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς καί ἐξέφρασε, γιά μιά ἀκόμη φορά, τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τό πρόσωπο τοῦ ἀοιδίμου Πρωθιεράρχου, ἀπό τά σεπτά καί τίμια χέρια τοῦ ὁποίου, ἒλαβε πρό 18 περίπου ἐτῶν τήν χάριν τῆς Ἀρχιερωσύνης.

Ἐπίσης ἀνεφέρθη ὁ Σεβασμιώτατος, στή σχέση τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου μέ τήν Ἱερά Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ὀμπλοῦ Πατρῶν, τήν ὁποίαν ἐπεσκέπτετο μέ τόν ἀείμνηστο Γέροντα του Μητροπολίτην Πειραιῶς Καλλίνικον καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον.

Ἐξ εὐγνωμοσύνης πρός τό πρόσωπον τοῦ ἀοιδίμου Χριστοδούλου, ἐσυνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἒδωσε τό ὂνομά του, στόν ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ, π. Χριστόδουλον (κατά κόσμον Νικόλαον) Ζώην.

Στόν π. Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται ἀόκνως στόν ἱερό Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, τόσο στήν Ἱερά Μονή Ὀμπλοῦ, ὃσο καί στήν ἐνορία τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων, ὃπου ἒχει τοποθετηθεῖ προϊστάμενος καί γενικώτερα στή Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε πατρικά καί ἐκ βάθους ψυχῆς νά ἒχη πολυετῆ, καλλίκαρπον καί πνευματικῶς πολύκαρπον διακονίαν πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.