Η Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη των οσίων Ονουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρου του εν Άθω.

Ο Άγιος Ονούφριος ο Αιγύπτιος είναι από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες των αιγυπτιακών μοναστικών κέντρων.

«Ο όσιος πατήρ ημών Ονούφριος, έχων την καταγωγήν εκ της χώρας της Αιγύπτου, έζησεν εις αυτήν ζωήν άκρας αγάπης προς τον Θεόν και τον πλησίον, ταπεινώσεως παραδειγματικής και συγκινητικής, ησυχίας καθαρτικής των παθών και καλλιεργείας των αρετών διά την κοινωνίαν μετά του Θεού και την γνώσιν του εαυτού του, ακτημοσύνης τοιαύτης, ώστε αντί των ενδυμάτων διά την κάλυψιν του σώματος αυτού να χρησιμοποιεί την μακροτάτην αυτού γενειάδα».

Από μικρό παιδί έδειχνε φλογερό πόθο ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό. Νεαρός, εντάχθηκε σε κοινοβιακή αδελφότητα, στην οποία για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην εγκράτεια και στην υπακοή. Η μεγάλη του ταπεινοφροσύνη έκανε τους αδελφούς του να τον αγαπήσουν πολύ και να τον σέβονται.

Σε ώριμη ηλικία, ο Ονούφριος θέλησε να πάει βαθύτερα στην έρημο, να γνωρίσει και να μιμηθεί τη ζωή των εκεί ασκητών. Αφού βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο, συνάντησε την καλύβη του ερημίτη Ερμία, που με θεία αποκάλυψη τον περίμενε. Ο Ερμίας τον οδήγησε σε μια άλλη καλύβη, κάτω από έναν πελώριο φοίνικα, που δίπλα κελάρυζαν τα νερά μιας καθάριας πηγής. Εκεί ο Όσιος Ονούφριος επιδόθηκε σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση και η φήμη του διαδόθηκε σε όλους τους ερημίτες, που συχνά πήγαιναν να τον συμβουλευθούν και να πάρουν την ευχή του.

Κάποτε, επισκέφθηκε τον όσιο Ονούφριο ο Αββάς Παφνούτιος. Οι δύο ασκητές χάρηκαν ο ένας την παρουσία του άλλου, αντήλλαξαν τις εμπειρίες τους και ενισχύθηκαν πνευματικά. Ο Θεός όμως οικονόμησε έτσι τα πράγματα, ούτως ώστε η συνάντηση αυτή να συμπέσει με την ώρα της «εξόδου» του οσίου Ονουφρίου και έτσι το σώμα του ενταφιάστηκε από τον αββά Παφνούτιο κάτω από το μεγάλο φοίνικα, η δε ψυχή του «συναγάλλεται εν ουρανοίς μετά πάντων των αγίων». Θύμισε έτσι σε όλους τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «γύμναζε σεαυτόν προς ευσέβειαν».

Δηλαδή, γύμναζε και συνήθιζε τον εαυτό σου στη συνεχή εξάσκηση της αγίας ζωής.

O Όσιος Ονούφριος είχε ως τροφή της ψυχής και φωτισμό του νου αυτού την μητέρα των αρετών την μακαρία προσευχή, με την άσκηση καθάρισε την ψυχή του από τα πάθη και έφθασε στο φωτισμό και τη θέωση. Κυριολεκτικά έγινε συνόμιλος των αγγέλων, λαμβάνοντας το στεφάνι των αξίων μαθητών του Αναληφθέντος Ιησού Χριστού.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.