Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Παρασκευήν, 25ην Νοεμβρίου /8ην Δεκεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῆς Μονήν, εὑρισκομένη εἰς ἀπόστοσιν μικροτέραν λίθου βολῆς νοτίως τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ἔζησε εἰς Ἀλεξάνδρειαν, ἦτο πεπαιδευμένη λίαν χριστιανικῶς καί φιλοσοφικῶς καί διά τῆς σοφίας Αὐτῆς τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι «κατηύσχυνε τούς κομψούς τῶν ἀσεβῶν καί ὡμολόγησε τόν Χριστόν καί ἐμαρτύρησε ὑπέρ τοῦ ὀνόματος Αὐτοῦ ἐπί Μαξεντίου.

Πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἔλαβε χώραν εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργίαν τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου, ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πραιτωρίου καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων ἐξ Ἱεροσολύμων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς θείας Λειτουργίας ἠκολούθησε δεξίωσις τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνοδείας καί πάντων τῶν προσκυνητῶν εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Στεφάνου.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΣΙΝΑ

Διά τήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς Σινᾶ, ἔνθα φυλάσσεται τό λείψανον αὐτῆς, μετέβη ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτον τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, μετέσχε δέ τῆς λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς καί ἐπέστρεψε τό ἑσπέρας αὐτῆς.

 

Η Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.