Ιδιαίτερη μνεία στους τροφίμους του οίκου ευγηρίας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής «Ο Άγιος Μιχαήλ» καθώς και στους ηλικιωμένους αδελφούς και αδελφές που εγκαταβιώνουν σε οίκους ευγηρίας σε όλη την χώρα κάνει στην Ποιμαντορική εγκύλιο που εξέδωσε για την εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρει «ότι οι ηλικιωμένοι αδελφοί μας με τη σοφία τους, γίνονται πραγματικοί αγγελιοφόροι της αγάπης του Θεού στον κόσμο» και, μεταξύ άλλων, επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι: «είναι άγγελοι με σημαντική εμπειρία ζωής και πλήρεις σοφίας, από τους οποίους πολλά έχουμε να ωφεληθούμε εάν τους προσφέρουμε φιλαδέλφεια, συντροφικότητα και αγάπη».

Αναλυτικά, η Ποιμαντορική εγκύλιος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου για την εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών αναφέρει τα εξής:
Ἀριθ. Πρωτ. 252/2021

7 Νοεμβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους»
(Πρὸς Ἑβραίους 13:1-2).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Σήμερα, μὲ τὸ μεγάλο ἑσπερινὸ ξεκινοῦν οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἑορτῆς τῆς συνάξεως τῶν ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν ἄλλων τάξεων τῶν παμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων. Ἂν καὶ ἡ αὐριανὴ δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ ἡμέρα ἀφιερωμένη στοὺς ἁγίους ἀγγέλους, ὅμως εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἑορτή τους, κατὰ τὴν ὁποία μνημονεύονται καὶ οἱ ἐννέα τάξεις τῶν ἀσωμάτων, κατὰ τὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν ἀεροπαγίτη: Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἀρχαί, Ἐξουσίαι, Δυνάμεις, Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ.

Οἱ ἄγγελοι ἐμφανίζονται παντοῦ καὶ ἀπρόσμενα, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του: «εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα». Ἰδιαίτερα παρουσιάζονται ὅταν εἶναι εὐπρόσδεκτοι ἀπὸ τοὺς πιστούς. Αὐτοὶ οἱ «λαθόντες ἄγγελοι» εἶναι οἱ ἀγγελιοφόροι τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης του καὶ τῆς φανέρωσης τοῦ θελήματός του στὶς καρδιές μας, σὰν μιὰ ἐσωτερικὴ ἀποκάλυψη ἀπὸ τὴν παρουσία τους. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἐνθυμούμενοι τὸ πολύτιμο καθίδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τὸν «Οἶκο εὐγηρίας τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ» μὲ τοὺς τροφίμους του, ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι οἱ ἡλικιωμένοι ἀδελφοί μας μὲ τὴ σοφία τους, γίνονται πραγματικοὶ ἀγγελιοφόροι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο.

Ἀλλὰ μαζὶ μὲ αὐτούς, ἂς περιλάβουμε καὶ ὅλους τοὺς ἁπανταχοῦ ἡλικιωμένους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές, εἰδικὰ αὐτοὺς ποὺ ἐγκαταβιώνουν σὲ οἴκους εὐγηρίας σὲ ὅλη τὴ χώρα. Εἶναι ἄγγελοι μὲ σημαντικὴ ἐμπειρία ζωῆς καὶ πλήρεις σοφίας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πολλὰ ἔχουμε νὰ ὠφεληθοῦμε ἐὰν τοὺς προσφέρουμε φιλαδέλφεια, συντροφικότητα καὶ ἀγάπη. Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν ὅλοι ἀπὸ τοὺς ἡλικιωμένους ἀδελφοὺς τὴ δυνατότητα νὰ ἐγκαταβιώσουν στὸν οἶκο εὐγηρίας τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ, ἀλλὰ ὅλους ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ τοὺς ἐνσωματώσουμε στὴ ζωὴ τῶν κοινοτήτων μας. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ κάθε ἡμέρα, καθῶς ἐνθυμούμαστε αὐτὸ τὸ μοναδικὸ καθίδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἂς μὴ ξεχνοῦμε αὐτὴ τὴ γενεὰ τῶν «λαθόντων ἀγγέλων», οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιο λίθο τῆς ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερική.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.