Μητροπολίτης Βεροίας: Το απόγευμα της Πέμπτης, 15ης Φεβρουαρίου, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα:

«Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καί Ἀκύλαν τούς συνεργούς μου ἐν Xριστῷ Ἰησοῦ» και αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο που επιτελεί ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός «4Ε», ο οποίος μεταφέρει με τις μεταδόσεις του τον παλμό των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Εκκλησίας της Κύπρου και άλλων Εκκλησιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων:
Στις επιστολές του αποστόλου Παύλου συναναντούμε συχνά ονόματα συνεργατών του. Ο πρωτοκορυφαίος απόστολος τα αναφέρει είτε γιατί αυτοί βρίσκονται μαζί του και χαιρετά και εκ μέρους τους τους αποδέκτες των επιστολών του, είτε γιατί βρίσκονται στην εκκλησία προς την οποία απευθύνεται η επιστολή, είτε ακόμη για να τους εκφράσει την ευχαριστία του για όσα έκαναν για τον ίδιο.

Ανάμεσα στα πολλά ονόματα ανδρών και γυναικών που μνημονεύει με πολλή αγάπη και στοργή ο μεγάλος απόστολος ξεχωρίζει ένα ζευγάρι, οι άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα. Και δεν τους αναφέρει μία μόνο φορά αλλά επανειλημμένα, καθώς ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα του άνοιξαν το σπίτι τους και την ψυχή τους και συνδέθηκαν μαζί του πνευματικά.

Mια χριστιανική οικογένεια στην Kόρινθο! Ήταν η όαση που συνάντησε ο από­στολος μέσα στην έρημο της απογοητεύσεώς του. Η στοργή, η θαλ­πωρή, η κατοικία, η εργασία και τα εισοδή­ματά τους προσφέρθηκαν στον απόστολο αφει­δως. Γι᾽ αυτό και με ευγνωμοσύνη για την εύνοια της θείας Προνοίας αναφέρει στις επιστολές του τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα. «Ασπάσασθε Πρι­σκιλλαν και Ακύλαν τους συνερ­γούς μου εν Xρι­στω Ιησού» γράφει στο 16ο κεφάλαιο της προς Pω­μαίους επιστολής. Ο απόστολος Παύλος δεν κάνει καμία διά­κριση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυ­ναίκα, στη σύζυγο και τον σύζυγο, τους θεωρεί και τους δύο ισότιμους συνεργά­τες του, και μάλιστα δεν δι­στάζει να προτάξει το όνομα της Πρίσκιλλας στις ευχαρι­στίες του.

Tο γεγονός ότι ο απόστολος Παύλος ξεχωρίζει απ᾽ όλους τους πιστούς τον Ακύλα και την Πρι­σκιλλα και τους ξεχωρίζει γιατί ήταν οι «συνερ­γοί του» και γιατί «υπέ­θηκαν τον εαυτών τράχη­λον υπέρ της ψυχής» του, πρέπει να μας προβλη­ματίσει. Η επανειλημμένη αναφορά του σε αυ­τους τους έγγαμους ανθρώπους, σ᾽ αυτούς που δεν ήταν κληρικοί, δίνει το μέτρο της συνεργασίας κληρικών και λαικών μέσα στην Εκκλησία, και προ­σδιορίζει την ορθόδοξη παράδοσή μας, που ήταν και είναι παρά­δοση αρμονικής συνεργασίας κληρικών και λαικών. Ο απόστολος Παύλος μι­λω­ντας για τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα, ομιλεί σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, ομιλεί και στο πλήρωμα της Εκκλησίας σήμερα.

Πολλές φορές η βοήθεια που χρειά­ζεται να προσφέρουμε είναι μικρή, είναι για τα δικά μας μέτρα ασήμαντη σαν τον κόκκο του σινάπεως, όμως μέσα στην Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να πολλα­πλα­σιά­ζεται και να αυξάνεται, ώστε να γίνεται μεγάλη και αποτελεσματική. Στα μα­τια του Θεού και η παραμικρή προσφορά προς τον κληρικό, προς τον ιερέα, έχει μεγάλη σημασία και η ανταπόδοση του Θεού γι᾽ αυτήν είναι με­γάλη. «Ος αν ποτίση ποτή­ριον ψυχρού ύδατος εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω υμίν, ου μη απολέση τον μισθόν αυτού», μας βε­βαι­ώνει το αψευδές στόμα του Kυρίου.

Tο εγκώμιο του αποστόλου Παύλου δεν κάνει τους δύο αγίους λαμπρότερους, γράφει ο ιερός Xρυσόστομος, αλλά μας πείθει ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ή κώλυμα που να μας απο­τρέπει από τον δρόμο της αρετής, τίποτε που να μας εξαιρεί από τον αγώνα, μήτε ο γάμος, μήτε ο σύζυγος, μήτε το σπίτι, μήτε τα παιδιά, μήτε η οποια­δήποτε εργασία. Mαζί με όλα αυτά μπορεί να προσφέρει ο καθένας πολύτιμη υπηρε­σία στο έργο της Εκκλησίας, όπως το έκαναν 20 αιώνες τώρα εκατομμύρια ευσε­βείς χριστιανοί.

Tο παράδειγμα των δύο συνεργατών του απο­στόλου Παύλου, που σας παρου­σίασα σήμερα με την ευκαιρία της εορτής τους, κεντρί­ζει ασφα­λως τη φιλοτιμία μας και μας προβλη­ματίζει σχετικά με τη θέση μας μέσα στην προ­σπάθεια της Εκκλησίας. Tο ερώτημα που τίθεται είναι απλό αλλά και κατα­λυτικό. Tι κάνουμε εμείς;

Η Εκκλησία συνεχίζει και σήμερα, όπως και στην εποχή των αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλας, να καλεί διά των κλη­ρικών της τους εργάτες και τις ερ­γάτιδες της αγά­πης. Kαλεί τους πάντες χωρίς να πιέζει κανέναν. Σας καλεί με αγάπη για να ασκήσετε την αγάπη μέσα στους κόλπους της, για να αναδειχθείτε μέσα στο έργο της φιλόξενοι, ελεή­­­μονες, φιλάνθρωποι, συν­εργάτες των αγίων της, των ιερέων της. Σας καλεί προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο και το είδος της προσφοράς σας, γιατί καμιά συνερ­γασία δεν είναι ανάξια λόγου, καμιά προσφορά δεν είναι περιττή.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.