Σήμερα, Αδελφοί μου, γεννιέται από την Παρθένο Μαρία Αυτός, που στη χούφτα Του κρατάει ολόκληρη την κτίση. Ο ιερός υμνογράφος μάς υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο της σωτηρίας μας είναι μοναδικό και επαναλαμβανόμενο, με τη χρήση του όρου “σήμερον”. Ενός, δηλαδή, ενεστώτα διαρκείας, αφού το ιστορικό γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού δεν εξαφανίζεται στο απομακρυσμένο παρελθόν, αλλά βιώνεται μέσα στην Εκκλησία ως πάντοτε παρούσα χάρη και αναβιώνεται στη ζωή κάθε πιστού. Έτσι, γίνεται ένα ζωτικό γεγονός που σφραγίζει και μεταμορφώνει τη ζωή μας. Η Εκκλησία, εορτάζοντας σήμερα τη Γέννηση του Σωτήρος, που έγινε “ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως” (Ματθ. β΄,1), προσκαλεί όλους μας να γίνουμε και πάλι αυτόπτες μάρτυρες και κοινωνοί του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας.

Αυτή, λοιπόν, η χάρη και ύψιστη τιμή που μάς δόθηκε, δεν είναι μόνο προνόμιο πνευματικό, αλλά και υπενθύμιση ότι πρέπει να ανανεωνόμαστε στο υπερφυσικό γεγονός της Θείας Ενανθρωπήσεως και να προσφέρουμε στον Κτίστη και Δημιουργό μας την όλη ύπαρξή μας, για να γίνει φάτνη και χώρα του αχωρήτου.

Συναισθανόμενοι το μεγαλείο της άκρας συγκατάβασης του Θεού προς όλους μας, θα πρέπει παράλληλα να ομολογήσουμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ιλιγγιώδεις ταχύτητες που ζούμε, συχνά παραλύουν τις πνευματικές μας δυνάμεις. Η σύγχρονη ζωή, αγνοώντας το Θεό, αγνοεί κατά συνέπεια και τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και πολλοί αυτόκλητοι “σωτήρες”, εκμεταλλευόμενοι την πνευματική αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου, του υπόσχονται μια νέα ζωή κι ένα νέο παράδεισο, χωρίς Χριστό!

Έτσι, ο άνθρωπος αποδεικνύεται συχνά πτωχός στα πλούτη του και αδύναμος στην υποτιθέμενη δύναμή του. Άλλωστε, αυτό μάς υπενθυμίζει και η δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ολάκερη η ανθρωπότητα τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς ταλανίζεται από την πανδημία του Covid-19, που επιβεβαιώνει σε όλους μας καθημερινά, πόσο μικροί και αδύναμοι είμαστε μπροστά σ᾽ ένα θανατηφόρο ιό.

Η Εκκλησία μας, συναισθανόμενη και πάλι τις θλίψεις, τη δοκιμασία και την ταλαιπωρία του σύγχρονου ανθρώπου, απευθύνει προς όλους ανεξαιρέτως την αισιοδοξία του Ευαγγελίου, το προσκλητήριο του Ενανθρωπήσαντος Λόγου, σε κάθε “κοπιώντα και πεφορτισμένο” άνθρωπο, “ἵνα ζωήν ἔχωσιν καί περισσόν ἔχωσιν” (Ἰωάν. 10,10).

Προσκαλώντας όλους σας, να βιώσουμε μαζί και φέτος το παράδοξο θαύμα της Γεννήσεως, με ταπείνωση και συντριβή καρδιάς, ας δοξολογήσουμε μ᾽ ένα στόμα και με μια καρδιά το όνομα του Τεχθέντος Χριστού, μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις, ψάλλοντας τον ύμνο: “Ἅγιος εἶ Χριστός ὁ Θεός, ὁ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας, δόξα σοι.”

Εύχομαι ολόψυχα όπως το επί θύραις νέον έτος της χρηστότητος του Κυρίου είναι υγιεινό κατ᾽ άμφω και πνευματικά καρποφόρο!

† ο Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας Κλεόπας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.