Μέ ἰδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Φάρων τοῦ ἐνδόξου Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μας, ἰδιαίτερα ἡμεῖς, καθ' ὅτι στά ὅρια τῆς Μητροπόλεως Μάνης βρίσκονται δύο φάροι, αὐτός τῆς Κρανάης Γυθείου καί τοῦ Ταινάρου Λακωνίας δείγματα τοῦ συνόλου τῶν φάρων τῆς πατρίδος μας.

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ θάλασσα εἶναι ἑνωμένη μέ τήν Ἑλλάδα καί ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει τά μέγιστα στή θάλασσα.
Καί της τό ἀνταπέδωσε. Τήν ἔκαμνε κάτοπτρον τῆς δόξης της.

Δικαίως ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει: «Ἔχουμε γῆ καί πατρίδα, ὅταν ἔχουμε πλοῖα καί θάλασσα».
Ἀείποτε δέ πολύτιμο ναυτικό βοήθημα γιά τούς ναυτικούς καί τούς ἁλιεῖς στέκονται στίς ἀκτές μας οἱ φάροι.
Ἀπό τήν ἀρχαιότητα, ὁλάκερα τά βυζαντινά χρόνια, τά κατοπινά καί νεότερα, ὅπου ὁ φάρος πού κατασκευάστηκε στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ Θαλασσινοῦ στήν εἴσοδο τοῦ λιμένος στήν Αιγινα μέχρι τόν φάρο στό νοτιότερο χερσαῖο τμῆμα τῶν Βαλκανίων, στό μυθικό ἀκρωτήριο Ταίναρο, ὅλοι οἱ φάροι ἀποτελοῦν δεῖκτες γιά τήν ὀρθή ναυσιπλοΐα ἀλλά καί τυγχάνουν κτίσματα ἰδιαίτερης ἀρχιτεκτονικῆς ὀμορφιᾶς τοῦ φαρικοῦ δικτύου τῆς χώρας μας καί ἀξίζει ἡ πολιτιστική αὐτή κληρονομιά τήν δέουσα ἐπισκέψη καί περιήγηση.

Οἱ φάροι πολλά ἔχουν νά μας διδάξουν εἴτε ἀπό ἱστορικά γεγονότα, εἴτε ἀπό θρύλους, εἴτε ἀπό τήν λογοτεχνία πέριξ αὐτῶν, εἴτε ἀκόμη πολλές ζεστές ἀνθρώπινες ἱστορίες καί ἀναμνήσεις.
Τιμοῦμε μάλιστα σήμερα, τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Φάρων ὅλους τούς φαροφύλακες καί ἰδιαιτέρως μνημονεύουμε τούς ἐξ αὐτῶν κεκοιμημένους οἱ ὁποῖοι ὑπηρέτησαν πολλάκις ὡς ἄλλοι ἐρημῖτες μοναχοί ἐκεῖ στίς ἀκροθαλασσιές, στούς μακρινούς φάρους μέ ἀφοσίωση στό καθῆκον καί ἀγάπη στό χρέος.
Ὁ Θεός ν’ ἀναπαύει τίς ψυχές τους.
Ἑλλάδα καί θάλασσα, ἐν τοῖς πράγμασι, ἀποτελοῦν δίδυμες πηγές δημιουργίας ἀληθινοῦ μεγαλείου.
Καί σ’ αὐτό συντελοῦν ὁπωσδήποτε καί οἱ φάροι.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.