Όπως μας πληροφορεί η Μητρόπολη:

Τήν Δευτέρα τελέσθηκαν στήν Ναυπακτία, ὅπως σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, οἱ ἁγιασμοί τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς γιά τά Σχολεῖα Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τέλεσε τέσσερεις ἁγιασμούς σέ ἕξι Σχολεῖα, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα συστεγάζονται, καί μίλησε καταλλήλως στούς μαθητές καί τούς καθηγητές. Ἐφέτος τό κεντρικό θέμα τῶν σύντομων χαιρετισμῶν του ἦταν «ὁ πολιτισμός καί ἡ παιδεία».

Στό 1ο Γυμνάσιο καί τό 1ο Λύκειο ἔκανε τήν διάκριση μεταξύ πολιτισμοῦ καί κουλτούρας καί τόνισε ὅτι ἡ παιδεία εἶναι ἐκείνη πού ἐναρμονίζει τήν σχέση μεταξύ πολιτισμοῦ καί κουλτούρας.

Αὐτό τό ἔργο γίνεται στά ὀργανωμένα Σχολεῖα, τά ὁποῖα γι’ αὐτό διαφέρουν ἀπό τά Φροντιστήρια, πού στοχεύουν μόνον στήν προσφορά γνώσεων καί τήν ἐπιτυχία τῶν μαθητῶν στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα.

Στό ΕΠΑΛ τόνισε ὅτι ὁ πολιτισμός, ὅταν εἶναι ὑγιής, ὡριμάζει τόν ἄνθρωπο, ὥστε νά κυριαρχήσουν τά ἔλλογα στοιχεῖα πάνω στά ἄλογα στοιχεῖα του.

Μέσα σέ αὐτήν τήν προοπτική ἀνέλυσε τά ταυροκαθάψια, στήν Μινωϊκή ἐποχή, ὅταν προσπαθοῦσαν νά περάσουν πάνω ἀπό ἕναν ἄγριο ταῦρο καί νά ἀγγίξουν τήν πλάτη του, χωρίς νά πάθουν κάτι. Αὐτά τά ταυροκαθάψια ἐξελίχθηκαν στίς ἡμέρες μας στό ἅλμα εἰς ὕψος καί τό ἅλμα ἐπί κοντῷ.

Τελικά ἡ παιδεία καί ὁ πολιτισμός μᾶς βοηθοῦν νά ὑπερβαίνουμε ὅλα τά ἄλογα στοιχεῖα τοῦ ἑαυτοῦ μας. Αὐτό κάνει τό Σχολεῖο μέ τήν Ἐκκλησία.

Στό 2ο Γυμνάσιο καί τό 2ο Λύκειο, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε λόγο γιά τήν σύνθεση καί τήν ἀλλοίωση τῶν πολιτιστικῶν χαρακτηριστικῶν. Στήν ἐποχή μας παρατηροῦνται τρεῖς τάσεις.

Ἡ μία τάση εἶναι συνίσταται στόν δανεισμό στοιχείων ἀπό ἄλλους πολιτισμούς, χωρίς νά ἀλλοιώνεται ὁ πυρήνας τοῦ δικοῦ μας πολιτισμοῦ.

Ἡ δεύτερη τάση εἶναι ἡ ἀφομοίωση καί ἐξαφάνιση τοῦ κεντρικοῦ πυρήνα τοῦ πολιτιστικοῦ κώδικα καί τῶν συμπεριφορῶν.

Ἡ τρίτη τάση εἶναι ἡ δημιουργία πολιτιστικῶν ὑβριδίων, δηλαδή μικτῶν πολιτιστικῶν παραδόσεων.

Τόνισε ἰδιαίτερα ὅτι καί νά δεχόμαστε τά καλά στοιχεῖα τῶν ἄλλων πολιτισμῶν, ὥστε νά ἐρχόμαστε σέ σχέση μαζί τους.

Τό σημαντικό εἶναι νά μή συντελοῦμε στήν ἀποδόμηση καί ἀποσάρθρωση τοῦ κέντρου τοῦ πολιτισμοῦ μας, νά μήν κόβουμε τίς ρίζες μας. Μιά τέτοια παιδεία εἶναι ὠφέλιμη γιά τούς νέους.

Στό 3ο Γυμνάσιο τόνισε ὅτι ὅπως ἡ νόσος στό ἀνθρώπικο σῶμα διαταράσσει τόν ὀργανισμό, ἔτσι ὑπάρχει καί μία «πολιτιστική νόσος», ὅταν διαταρράσσονται οἱ ψυχικές ὑποδομές τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κοινωνίας.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι, ὅπως γράφουν οἱ εἰδικοί, ἡ παιδεία καί ὁ πολιτισμός εἶναι οἱ πρῶτες ἀξίες πού πλήττονται σέ περιόδους κρίσεων, ἀλλά καί αὐτές ἀνακάμπτουν τελευταῖες ὅταν περνᾶ ἡ περίοδος τῆς κρίσεως.

Ἔτσι ἡ οἰκονομική κρίση προέρχεται ἀπό τήν πολιτιστική κρίση καί ἡ πολιτιστική κρίση ἀνακάμπτει τελευταία.

Πάντως, ὅταν στήν κοινωνία ἐνισχύονται, οἱ τομεῖς τῆς παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ, τότε ἡ κοινωνία ἀνασυγκροτεῖται ἀκόμη καί στόν οἰκονομικό τομέα.

Γι’ αὐτό ἡ Πολιτεία πρέπει νά δώση ἰδιαίτερη σημασία στόν πολιτισμό καί τήν παιδεία, ὅπως καλλιεργεῖται στό Σχολεῖο.

Μετά τούς ἁγιασμούς, γινόταν ἰδιαίτερη συζήτηση μέ τούς καθηγητές στό γραφεῖο τοῦ κάθε Σχολείου, ὅπου προσφερόταν δεξίωση στόν Σεβασμιώτατο, τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Συλλόγου Γονέων, τόν Σχολικό Σύμβουλο, μέσα σέ εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα.

Οἱ καθηγητές εὐχήθηκαν στόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἐνθρονίσεώς του στήν Ναύπακτο (10-9-1995), ἀλλά καί γιά τήν ἐκλογή του σέ τακτικό καθηγητή σέ Διδακτορικό Τμῆμα Ὀρθοδόξων Σπουδῶν στήν Ἀμερική.

Οἱ ἁγιασμοί στά Σχολεῖα τοῦ Ἀντιρρίου τελέσθηκαν ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο, καί στά ἄλλα σχολεῖα τῆς Ναυπάκτου ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες καί τούς κατά τόπους Ἐφημερίους τῆς Μητροπόλεώς μας, κατά τό πρόγραμμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.