Ἡ χάρις τοῦ φιλανθρώπου καί ἐλεήμονος Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά φτάσουμε στό χρονικό ὁροθέσιο, τό ὁποῖο προσδιορίζουμε ὡς "Πρωτοχρονιά τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 2021". Ἀποχαιρετοῦμε τόν χρόνο πού ἔμεινε πίσω μας καί προστέθηκε στή ζωή μας, χαιρετίζουμε τήν ἀνατολή τοῦ νέου, πού ἀπό σήμερα ζοῦμε, καί ἀνανεώνουμε τίς ἐλπίδες, τά ὄνειρα καί τούς ὁραματισμούς μας γιά ἕνα αἰσιόδοξα καλύτερο προσωπικό καί κοινωνικό αὔριο.

Ὁ χρόνος πού ἀποχαιρετήσαμε, τό 2020, ἀνήκει πλέον στό παρελθόν. Ἦταν ἕνας ἀναμφίβολα δύσκολος χρόνος, μέσα στόν ὁποῖο συναντήσαμε τήν ἀπειλή τῆς φονικῆς πανδημίας καί ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις ἀλλαγῶν τῆς καθημερινότητας. Δεδομένα καί αὐτονόητα ἀνατράπηκαν, ὁ φόβος καί ἡ ἀγωνία κυριάρχησαν, κλονίστηκε ὁ προμηθεϊσμός τῆς αὐτοαποθεώσεως τοῦ ἐκκοσμικευμένου ἀνθρώπου τῶν καιρῶν μας καί προέκυψε ἔντονος ὁ γενικός προβληματισμός γιά τὴν ἑπομένη ἡμέρα.

Ἀλλ᾿ ἡ ζωή εἶναι μιά πορεία μέσα στό χρόνο. Ὑποδεχόμαστε τόν νέο μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα. Τόν χρόνο τόν νοιώθουμε ἀπό τίς ἀλλαγές πού γίνονται στόν κόσμο καί τὸν κάνουμε πραγματικό καί δημιουργικό, μονάχα ὅταν, ταξιδεύοντας μέσα σ᾿ αὐτόν, προχωρᾶμε μέσα στήν ἕνωση τῆς δικῆς μας ζωῆς μ᾿ αὐτή τῶν ἄλλων καὶ μέ τήν ἄπειρη ζωή τοῦ Θεοῦ. Ὁ χρόνος ἔχει νόημα ὅταν ὑπάρχει κίνηση, κατεύθυνση καί στόχος. Τότε ἀντιπροσωπεύει οὐσιαστικά τόν τύπο τῆς αἰωνιότητας καί καταφάσκει τήν ἀληθινή πραγματικότητα τῆς ζωῆς.

Ὁ προηγούμενος χρόνος προκάλεσε κόπωση καί ἔφερε ταραχή στίς συνειδήσεις. Ὅσον ἀφορᾶ αὐτόν πού μᾶς ἔφτασε, τά ἐπιτεύγματα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ὑπόσχονται τήν ἀνατροπή τῆς καταστάσεως στόν τομέα ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Ἐλπίζουμε καί ἀναπτερώνουμε τήν προσδοκία. Ἕχουμε τή βεβαιότητα τῆς πίστεως ὅτι ὁ Θεός δέν ἐγκαταλείπει τόν ἄνθρωπο γιατί εἶναι “οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καί πολυέλεος καί ἀληθινός”. Ἀλλά ὑπάρχει καί ἐπιτακτική ἀνάγκη νά μήν ξεχάσουμε ὅτι τό αἴτημα τῆς ἑπομένης μέρας εἶναι τὸ αἰώνιο αἴτημα ὁ ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου ἡ ἀξιοπρέπεια καί ἐλευθερία πρέπει νά διαφυλαχθοῦν καί νά καταβληθεῖ οὐσιαστική μέριμνα γιά τήν ἐπούλωση τῶν πληγῶν καί τήν ἐξύψωση τοῦ φρονήματος τῆς κοινωνίας.

Μ᾿ αὐτές τίς σύντομες σκέψεις ἀπευθύνω ἐγκάρδιο πατρικό χαιρετισμό πρός τόν ἱερό Κλῆρο καί τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες τῆς Μητροπόλεως μας, τούς συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας σ᾿ ὅλους τούς τομεῖς τοῦ ἔργου της, τούς Ἄρχοντες καί τόν εὐσεβῆ λαό μας, στούς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ροδίους καί φίλους τῆς Ρόδου. Ὅλοι μαζί, ἄς συμπορευτοῦμε στή νέα χρονική περίοδο μέ πνεῦμα ἑνότητος καί καταλλαγῆς, ἐργαζόμενοι γιά τό κοινό ἀγαθό τοῦ τόπου μας, ἐπιδεικνύοντας αἰσθήματα ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης, συμβάλλοντας στήν ἐπίτευξη τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί ἐκπροσωποῦντες στήν πράξη τὸν «πολιτισμό τοῦ προσώπου», ὁ ὁποῖος ὅταν ἀπουσιάζει ἤ διακυβεύεται ἐπιφέρει τὴν ἀπώλεια τοῦ νοήματος τοῦ χρόνου.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εὐχαριστοῦμε τόν πολυεύσπλαγχνο καί φιλάνθρωπο Κύριο καί Θεό, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά δρασκελίσουμε τό κατώφλι τοῦ Νέου Ἔτους 2021, τὸ ὁποῖο εὐχόμαστε νά εἶναι γιά ὅλους καί γιά τόν καθένα ξεχωριστά ἔτος ἀληθινά σωτήριο, εἰρηνικό, ὑγιεινό καί γεμᾶτο ἀπό τήν εὐλογία καί τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πρωτοχρονιά τοῦ δισχιλιοστοῦ εἰκοστοῦ καί πρώτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.