«Ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος» κατά τόν Μέγα Βασίλειον. «Ἡ ἑορτή τῆς ἀναδημιουργίας» κατά τόν θεολόγον Γρηγόριον, «ἡ Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν» κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον.

Χριστούγεννα, ἡ μεγάλη ἑορτή ὅλης τῆς χριστιανωσύνης.

Χριστούγεννα, ὁ ἐρχομός τῆς ἀληθινῆς εἰρήνης, τῆς αὐθεντικῆς ἀγάπης, τῆς ἀνόρθωσης τοῦ ἀνθρώπου.

Χριστούγεννα, ἡ ἀπαρχή τῆς σωτηρίας μας καί ἡ δυνατότητά τῆς θέωσής μας.

Ὅλα αὐτά, ἔρχονται ἐνώπιόν μας καί ὁμολογοῦμε Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, Ἰησοῦν Χριστόν τόν «σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα».

Ὡστόσο, ἐνῶ αἰῶνες τώρα, ἔχουμε τήν θεία Διδασκαλία, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἐν τούτοις, ξεχνᾶμε τήν φάτνη τῆς Βηθλεέμ, τούς ἁπλούς ποιμένες, τούς σοφούς Μάγους, τό ἀστέρι τοῦ οὐρανοῦ, τούς ἀγγέλους πού δοξολογοῦν. Ξεχνᾶμε καί περιφρονοῦμε τίς θεῖες ἐντολές καί βαδίζουμε σέ λάθος δρόμο.

Ὁ ἄθεος οὑμανισμός, ἡ ὑλοφροσύνη, ἡ λογικοκρατία, ἡ ἀποϊεροποίηση, ἡ ἄρνηση τῆς μεταφυσικῆς, συνθέτουν τό κακό καί φέρνουν στόν ἄνθρωπο ψυχικό κενό.

Ἐμεῖς, ὅμως, νά μείνουμε ἑδραῖοι στήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη, στήν Ἱερά Παράδοση, συνδεδεμένοι μέ τήν ἁγία μας Ἐκκλησία, τήν Παναγία μας, τούς ἁγίους μας. Εἴμαστε «θεόπλαστοι» καί στόχος, ὁ οὐράνιος θρόνος.

Γι’ αὐτό, τά Χριστούγεννα ἔχουν βαθύτατο πνευματικό νόημα. Ὁ Γεννηθείς Χριστός εἶναι ἡ μοναδική ἀλήθεια.

Χριστιανοί μου,

Ἑορτάσατε, ζήσατε Χριστούγεννα χριστιανικά, ἀληθινά, ὄχι ψεύτικα καί τυπικά, ἀλλά οὐσιαστικά καί αὐθεντικά, μέ χαρά, ὑγεία, ἀγάπη πρός ὅλους καί εἰρήνη στή ψυχή σας. Πλέον, «ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν».

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.