Μετά ἀπό ἕνα δύσκολο καλοκαίρι, κατά τό ὁποῖο μεγάλες πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλο μέρος τοῦ φυσικοῦ μας περιβάλλοντος, μετατρέποντας τά δάση μας σέ κάρβουνα, τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων σέ ἐφιάλτη, τά ἐλεύθερα ζῶα τῶν δρυμῶν σέ πληγωμένα καί ἀνήμπορα πλάσματα, ἦλθε ὁ Σεπτέμβρης!

Ἕνας μήνας πού ὅλοι μας συναντιόμαστε ξανά μέ πολλά νέα σχέδια, εὐκαιρίες, ὄνειρα καί ἐπιθυμίες, γιά ἐμᾶς, τούς φίλους μας, τίς οἰκογένειές μας, γιά τόν τόπο μας!

Πρίν ὅμως ξεκινήσουμε νά ἐνεργοῦμε, ὥστε νά πραγματοποιήσουμε ὅ,τι ἔχουμε στό μυαλό μας καταστρώσει, ἄς κάνουμε τόν τελικό ἔλεγχο, γιά νά διαπιστώσουμε πώς δέν μᾶς λείπει τίποτε ἀπό ὅσα θά χρειασθοῦμε.

Νά κάνουμε δηλαδή μία ἐπαλήθευση. Νά βεβαιωθοῦμε, ὅτι ἐφοδιαστήκαμε μέ τόν σωστό ἐξοπλισμό, γιά νά μήν διαψεύσουμε τά σχέδιά μας στήν μέση τοῦ δρόμου. Γνωρίζετε πώς ὅ,τι κι ἄν κάνουμε στή ζωή μας, σέ ὅποιο σχολεῖο ἤ Πανεπιστήμιο καί ἄν πᾶμε, ὅποια ἐργασία χειρωνακτική ἤ θεωρητική ἔχουμε, ὁ χρυσός κανόνας εἶναι ἡ ἐπαλήθευση!

Ἕνας τέτοιος τόπος καί τρόπος πού ὁ καθένας βάζει σέ δοκιμασία τήν ἀλήθεια καί μάλιστα τῆς πίστεως, εἶναι ἡ Ἐνορία σας καί οἱ δράσεις πού λαμβάνουν χώρα σέ αὐτή, ὅπως ἡ κατήχηση καί οἱ λοιπές δραστηριότητες γιά τά παιδιά καί τούς νέους, ἀλλά καί οἱ ποιμαντικές δράσεις τῆς Ἐκκλησίας γιά ὅλη τή σύγχρονη οἰκογένεια.

Σᾶς προσκαλῶ λοιπόν κι ἐφέτος νά μήν λείψετε ἀπό τίς ἐνοριακές δράσεις καί τίς συνάξεις, τηρώντας ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν ὑγεία ὅλων μας.

Σᾶς προσκαλῶ νά ἔλθετε ὄχι κυρίως γιά νά ἀκούσετε, ἀλλά κυρίως γιά νά ἀναζητήσετε, νά διαλεχθεῖτε, νά ἀφισβητήσετε. Ἡ ἀναζήτηση, ὁ διάλογος καί ἡ ἀμφισβήτηση εἶναι ἴσως οἱ ἀσφαλέστεροι τρόποι γιά νά ἐπαληθεύσουμε αὐτά πού γνωρίζουμε ἤ πιστεύουμε.

Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας προτρέπει νά ζητᾶμε, νά χτυπᾶμε τίς κλειστές πόρτες, νά ἀναζητοῦμε καί τότε θά μάθουμε, θά φωτισθοῦμε, θά εἴμαστε σίγουροι, ὅτι κατέχουμε ὅλα τά ἐφόδια γιά τό ταξίδι τῆς συνάντησής μας μέ Ἐκεῖνον!

Μέ αὐτό τό ἐφόδιο θά μπορέσουμε νά θεραπεύσουμε καί τίς πληγές τῆς φύσης, διότι θά εἴμαστε σίγουροι πώς εἴμαστε Σῶμα Χριστοῦ, προέκτασή Του, ἱκανοί νά τείνουμε χέρι βοηθείας στούς συνανθρώπους μας, ἱκανοί νά ἐπιτύχουμε θαύματα ὅπως ὁ Χριστός, καθώς μᾶς τό ὑποσχέθηκε ὁ Ἴδιος!

Εὔχομαι σέ ὅλους καλή καί εὐλογημένη κατηχητική χρονιά!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.