Ο Θεός είναι ο πατέρας, που αγρυπνά πάνω από τα δημιουργήματα Του και μεριμνά πάντοτε για τις ανάγκες τους. Η Θεία Πρόνοιά Του είναι η άγρυπνη φροντίδα του Δημιουργού Θεού για τον άνθρωπο (και για τα δημιουργήματα Του), η οποία στηρίζει τον άνθρωπο και τον ηρεμεί, αλλά απαιτεί, παράλληλα, από αυτόν να γίνει συνεργάτης Του κατά το: «Συνεργία» Θεού και ανθρώπου. Πρώτα εκτελεί ο άνθρωπος τις εντολές και μετά ενεργεί ο Θεός. Στην Ανάσταση του Λαζάρου οι άνθρωποι πρώτα αφαίρεσαν τον λίθο και μετά ο Χριστός «ἐκραύγασε- Λάζαρε, δεῦρο ἒξω» (Ἰώ. ια’,'43 ).

Όμως μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, όταν οι άνθρωποι επληθύνθησαν και η ανομία αυξήθηκε, «Εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς· οὐ μὴ καταμείνη τὸ πνεῦμα μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰώνα· διὰ τό εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γέν. στ’ 3), δηλαδή έγιναν σαρκικοί άνθρωποι και αποφάσισε να κάνει τον κατακλυσμό. Αυτή είναι η πρώτη παγκόσμια επέμβαση του θεού.
Μετά από αυτά τα γεγονότα ο Νώε (μαζί με τα παιδιά του) έγινε ο δεύτερος Γενάρχης του ανθρωπίνου γένους και άρχισε ο πολλαπλασιασμός πάλι του κόσμου. Και όταν οι άνθρωποι με το πέρασμα του χρόνου απομακρύνθηκαν πάλι από τον αληθινό Θεό, αποφάσισαν να οικοδομήσουν για πρώτη ίσως φορά (με ψημένους πλίνθους και άσφαλτο για πηλό) μια κτιστή πόλη και έναν πύργο τεράστιο, του οποίου «ἒσται ἡ κεφαλὴ ἓως τοῦ οὐρανοῦ» (Γέν. ια’, 3-9), γεγονός που αποδείκνυε ότι ήθελαν να φτάσουν στον Θεό χωρίς Θεό!
Τότε ο Θεός είπε: «δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῑ τὴν γλῶσσαν καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον».
Κατόπιν αυτών των γεγονότων ο κάθε «πάτερ φαμίλιας» παρέλαβε την ομόγλωσση οικογένειά του και διεσπάρησαν όλοι τους στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα με τις διαφορετικές τους γλώσσες. Έτσι η τοπική αυτή επέμβαση τού Θεού – η οποία ονομάστηκε ΒΑΒΕΛ, δηλαδή σύγχυση (των γλωσσών) -μετατράπηκε σε παγκόσμια· διότι «Κύριος διέσπειρεν αὐτοὺς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς». Αυτή είναι η δεύτερη παγκόσμια επέμβαση του Θεού.
Εν τω μεταξύ ο Θεός -περί το 1850 π. X.- επέλεξε τον ενάρετο και υπάκουο στο θέλημά Του Αβραάμ και τον κατέστησε Πατριάρχη του μονοθεϊστικού λαού που θα προέκυπτε από τους απογόνους του. Αυτός ο περιούσιος λαός εξελίχθηκε σε έθνος, το Ιουδαϊκό, και εξέπεσε της εύνοιας του Θεού το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, όταν είπαν στον Πιλάτο: «τὸ αἶμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν» (Ματ, κζ’. 25) Από αυτόν τον λαό γεννήθηκε ο Χριστός ο Υιός του Θεού, ώστε να αποκαλυφθεί και να γίνει γνωστή στον κόσμο η αληθινή πίστη1 και ο αληθινός Θεός.
Γεννάται, λοιπόν, ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, και τριάντα χρονών εξέρχεται στον δημόσιο βίο, διδάσκοντας την Αλήθεια σε όλους τούς ανθρώπους. Τελικά μετά από διδασκαλία και θαύματα τριών ετών, μετά από την Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψή Του, την ημέρα της Πεντηκοστής πραγματοποιήθηκε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στις κεφαλές των Αποστόλων. Οι αγράμματοι Απόστολοι με μιας έγιναν σοφοί. Εθεολόγησαν θαυμασίως, έγιναν κήρυκες της Αλήθειας και διδάσκαλοι της οικουμένης.
Αυτό το γεγονός της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους του Χριστού και η διάδοση της αληθινής Πίστεως στην οικουμένη – που καταργεί όλες τις ανθρώπινες θρησκείες των εθνών – είναι η τρίτη παγκόσμια επέμβαση του Θεού στα Ανθρώπινα. Πραγματοποιήθηκε όχι προς τιμωρία, όπως συνέβη στις δύο προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά προς ενότητα και σωτηρία του Ανθρωπίνου γένους.
Από τότε που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο πέρασαν 2000 χρόνια. Και ενώ το φως του Χριστού ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές.
Πλέον το κακό και ή Αποστασία από τον Θεό έφτασε στο ζενίθ! Και μεταξύ των δύο θανάσιμων αμαρτημάτων: των εκτρώσεων και της αμφισβήτησης της Θ. Κοινωνίας, έχουν ψηφιστεί δεκάδες αντιχριστιανικοί και αντισυνταγματικοί νόμοι ώστε η Πατρίδα μας να παρουσιάζει εικόνα άθεου κράτους!

1 Ο Χριστός δεν ίδρυσε θρησκεία, αλλά μας έκανε γνωστή την αποκεκαλυμμένη Του Αλήθεια για τον αληθινό Θεό, για τον άνθρωπο και για τη σωτηρία του. Εάν πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη φράση, η θρησκεία μας, μπορεί να γίνεται λόγω άγνοιας, αλλά κυρίως για λόγους συνεννοήσεως.
Είναι δυνατόν ο Θεός, που «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α’ Τιμ.β’4), να μας εγκαταλείψει αβοήθητους στον πνευματικό κατήφορο, στον οποίο οδηγούμαστε συνειδητά ή ασυνείδητα;
Αυτή η στάση του Θεού αποκλείεται παντελώς· και λογικά και θεολογικά. Απομένει, λοιπόν, η σωτηριολογική επέμβαση του Θεού, η τέταρτη, παγκόσμια ή τοπική.
Η παγκόσμια επέμβαση του Θεού είναι αναμενόμενη, ίσως οσονούπω, για τους κατωτέρω λόγους:
α. της αδιανοήτου παγκοσμίου ηθικής καταπτώσεως και απομακρύνσεως του κόσμου από τον αληθινό Θεό (αποστασία εις την «νιοστήν δύναμιν»),
β. της ανάγκης ολοκληρώσεως του σχεδίου της θείας οικονομίας για τον ευαγγελισμό προ της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων που αγνοούν την αληθινή Πίστη2, γ. της επιβουλής των χριστομάχων προς επικράτηση της Νέας Τάξης πραγμάτων, εν όψει της εποχής τού αντιχρίστου. Και αυτή η επέμβαση του Θεού μπορεί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να πραγματοποιηθεί εύκολα, ΕΑΝ πιστεύσουμε ειλικρινά και ακράδαντα ότι ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΘΕΟΣ έχει οπωσδήποτε την ικανότητα και τον τρόπο να μας βοηθήσει και να επιβάλλει το θέλημα – απόφασή Του στη ΛΥΣΗ των πολλαπλών προβλημάτων της πατρίδας μας… Ως προϋπόθεση θέλει αυτή την πίστη να τη διαπιστώσει ο Ίδιος!
Και αυτό φαίνεται στη θεραπεία των δύο τυφλών. Τότε τους ρώτησε: «Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι (νὰ ἀναβλέψετε;)· λέγουσιν αὐτῷ ναί, Κύριε. Τότε…(ο Ιησούς είπε:) ‘κατά τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν’. καὶ ἀνεώχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ» (Ματ. θ’,28-30), δηλαδή έγιναν καλά τόσο, όσο πίστευαν. Προσέξτε όμως μια σοβαρή λεπτομέρεια, που αφορά τον τυφλό της Βηθσαϊδά. Αυτός μετά την θεραπευτική επέμβαση του Χριστού, είπε: «βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὡς δένδρα περιπατοῦντας» (Μαρ. η’, 24). Δεν έγινε τελείως καλά, διότι λίγο πίστευε!
Με αυτή την τοποθέτηση του Χριστού και απαίτησή Του προς τους τυφλούς εξάγεται ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα προς αξιοποίηση. Ότι ο Χριστός, για να μας βοηθήσει, θέλει να διαπιστώσει ότι πιστεύουμε. Και εμείς, παρότι καταπιεζόμαστε ποικίλως και πανταχόθεν θεολογικώς, πνευματικώς, πολιτικώς, εθνικώς, κοινωνικώς, οικονομικώς και κορωνοϊκώς-υγειονομικώς, μπορούμε παρά ταύτα να «συγκινήσουμε» τον Θεό:
Πιστοί, ολιγόπιστοι και «άπιστοι», να υιοθετήσουμε την ΠΑΡΑΔΟΧΗ: Να δεχθούμε δηλαδή την Παντοδυναμία, όχι των ανθρώπων ή της επιστήμης, αλλά του Θεού: Να ανατρέψει την ισχύουσα αδιέξοδη, νοσηρή πραγματικότητα.
Το να δεχθούμε και να υιοθετήσουμε αυτή την ΠΑΡΑΔΟΧΗ, είναι αρκετά δύσκολο, αλλά γίνεται εύκολο, εάν πάρουμε απόφαση και τη δεχθούμε λογικά. Παίρνω απόφαση σημαίνει ότι ύστερα από σκέψη ή συζήτηση ενός προβλήματος, π.χ. της ανωτέρω παραδοχής, καταλήγω συνειδητά και υπεύθυνα στην αποδοχή της.
Με αυτή την ΠΙΣΤΗ και τοποθέτηση μπορεί να θεωρηθεί εξασφαλισμένη η απάντηση του Χριστού· να ακούσουμε δηλαδή αυτό πού ΟΛΟΙ μας επιθυμούμε, το: «ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΜΩΝ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΥΜΙΝ». ΠΡΟΣΟΧΗ όμως! Όσο μεγαλύτερη θα είναι η πίστη μας, τουλάχιστον σ’αυτό το θέμα (ανεξάρτητα από τα άλλα) τόσο εντυπωσιακότερη και αποτελεσματικότερη θα είναι και η ΛΥΣΗ που θα επιτρέψει ο Θεός τοπικώς ή και παγκοσμίως!!! Και τότε, ώ τότε! Θα δημιουργηθεί η δυνατότητα να συνεχίσουμε εμείς, το ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΎΣΙΟ ΕΘΝΟΣ, το ΣΧΕΔΙΟ της θείας οικονομίας, ώστε μαζί με τη ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, (αξιοποιώντας τα πέντε οικονομικά της πλεονεκτήματα: Τουρισμό, Αρχαιότητες, Υπόγειο πλούτο, Ναυτιλία και Στρατηγική θέση της Κρήτης), και τη ΛΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, να οδηγηθούμε στο ποθούμενο.
Να προκύψει δηλαδή μια μεγάλη καθολική και πολύπλευρη Ορθόδοξη Χριστιανική αναγέννηση, προς δόξαν του Αγίου ονόματος Του, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πρεσβείαις της πανενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Του.
Τότε η ΠΑΤΡΙΔΑ μας, κατά το «Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς …» καὶ τὸ «ἃλαc τῆς γῆς» θα καταστεί και πάλι το ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αμήν. ΓΕΝΟΙΤΟ.
π. Γεώργιος Σ. Κουγιουμτζόγλου
Πρεσβύτερος

2 υπολογίζεται ότι υπάρχουν σήμερα δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι στην Άπω Ανατολή.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.