Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

Την απόφαση αυτή υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης, μετά την ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε..

Συγκεκριμένα με Απόφαση 169775/Ζ1/15-12-2020 – ΦΕΚ 5710/Β ́/24.12.2020 – του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Βασ. Διγαλάκη, μετονομάζεται το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού.

Η μετονομασία πραγματοποιείται χωρίς μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

Α. Η ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση3010/18-12-2019). Β.

Το αριθμ. 51778/Ζ1/06.05.2020 αίτημα του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή, για τη μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού. Γ.

Η γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. (συνεδρίαση αριθμ. 10/09.11.2020),που απεστάλη με το αριθμ. 15900 ΕΞ/11.11.2020 έγγραφο του Προέδρου της. Δείτε την Απόφαση ΦΕΚ 5710/Β ́/24.12.2020 Μαρούσι,15/12/2020 Αρ. πρωτ. 169775/Ζ1 ΘΕΜΑ: «Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.