Γράφει η Μητρόπολη Μαρωνείας.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Μαΐου 2018, στήν ἀρχαῖα Ἀναστασι-ούπολη, ὅπου τά ἐρείπια τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Περιθεωρίου, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ μεθέορτου ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους Ἐπισκόπου Περιθεωρίου τοῦ θαυματουργοῦ, Χοροστατοῦντος, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-πολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, παρουσίᾳ πλήθους ἐνθουσιόντος λαοῦ.

Κατά τήν προσλαλιᾶν του ὁ προσκληθείς καί Χοροστατήσας Μητρο-πολίτης κ. Παντελεήμων, εὐχαρίστησε κατά πρῶτον μέν τόν προσκαλέσαντα αὐτόν Ποιμενάρχην τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν Ἐκκλησίας, ἀφοῦ σήμερον τό Περιθεώριον ἀνήκει εἰς τά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς καί ὁ ἴδιος ἐχαρακτήρισε ἑαυτόν Ἐπίσκοπον τῆς ἱστορίας, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐμνημόνευσε τό ἔργον τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων στά χώματα τῶν ὁποίων ἔλαβε χώρα ἡ ἀκολουθία τονίσας ὅτι ἐντός τοῦ Ναοῦ γίνεται συνάντησις τῆς στρατευομένης καί τῆς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας, ἐπί τῷ τέλει, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν παρισταμένην Προϊσταμένην τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ροδόπης διά τήν συνεργασίαν της μέ τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν, προσεκάλεσε τούς νέους νά μάθουν τήν τοπικήν ἱστορίαν.

Κατόπιν, ὁ σεβάσμιος Ἱεράρχης ἀνεφέρθη τόσον εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἐπισκοπῆς Περιθεωρίου, ὅσον καί εἰς τό πρόσωπον τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, προσεκάλεσε δέ νά ἑορτάζωνται πάντοτε κατ’ αὐτόν τόν τρόπον οἱ μνῆμες τῶν Ἁγίων, καθώς στήν λειτουργικήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας τό παρελθόν καί τό παρόν προετοιμάζουν τά ἔσχατα στή χαρά τῆς Ἀναστάσεως.

Μεθέορτος Εσπερινός Αγίου Θεοφάνους στην Αρχαία Αναστασιούπολη
Μεθέορτος Εσπερινός Αγίου Θεοφάνους στην Αρχαία Αναστασιούπολη

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.