Μία µόλις εβδοµάδα έχουν µπροστά τους οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών για να ολοκληρώσουν τους σχετικούς ελέγχους προκειµένου να γίνουν πράξη οι επανειληµµένες δεσµεύσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για πιστώσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένες ενισχύσεις, eco-schemes και υπόλοιπα ενιαίας από το 2014 πριν από το Πάσχα.

Ωστόσο, οι πληροφορίες, που κάνουν λόγο για κωλυσιεργία από την πλευρά των τεχνικών συµβούλων, ανησυχούν τους αγρότες και εντείνουν την αγωνία τους για την έγκαιρη έκβαση της διαδικασίας.

Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το φύλλο 962 της Agrenda

Επί του πρακτέος, πάντως, το δρόµο για την έγκριση των πληρωµών των άµεσων ενισχύσεων (Αποσυνδεδεµένων και Συνδεδεµένων, αλλά και των ειδικών µέτρων στήριξης στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου) άνοιξε η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπεγράφη στα µέσα της περασµένης εβδοµάδας και φαίνεται να διευκολύνει την ολοκλήρωση του έργου της διοικητικής µηχανής στην ώρα της, καθορίζοντας ότι το ποσοστό του δειγµατοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων πρέπει να είναι στο ένα τοις χιλίοις.

Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκύκλιο, οι ελεγκτές που ορίζονται να πραγµατοποιήσουν το διοικητικό και υπολογιστικό έλεγχο προβαίνουν σε δειγµατοληπτικό έλεγχο, προς επιβεβαίωση του ορθού υπολογισµού του ποσού πληρωµής των εγκεκριµένων αιτήσεων και συµπληρώνουν και υπογράφουν τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου µε τα στοιχεία που ελέγχθηκαν. Ειδικότερα, µέσα από το πληροφοριακό σύστηµα που υποστηρίζει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και τις σχετικές «οθόνες» επιλέγεται η Περιφερειακή Ενότητα ή ΔΑΟΚ και πραγµατοποιείται έλεγχος σύµφωνα µε τα παρακάτω:

Μέσα από το αρχείο των πληρωµών καθορίζεται µε τυχαία δειγµατοληψία το ποσοστό του δειγµατοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να είναι στο ένα τοις χιλίοις.
Ακολούθως, από το λογισµικό της εφαρµογής, καθορίζεται µηχανογραφικά µε τυχαία δειγµατοληψία το δείγµα των προς έλεγχο παραγωγών το οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγµατος ελέγχου υπό µορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωµής.
Ο ένας ελεγκτής προβαίνει στον έλεγχο του συνόλου του δείγµατος ενώ ο δεύτερος σε δειγµατοληπτικό έλεγχο του 10% των ελεγχθέντων δικαιούχων από τον πρώτο ελεγκτή.
Στη συνέχεια συµπληρώνεται και υπογράφεται από τους δύο ελεγκτές η λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου.
Εκτυπώνεται η πρώτη και η τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωµής.
Εκτυπώνεται η συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµής.
Εµπόδιο ξανά η αργία των τραπεζών

Όπως έγινε µε το αγροτικό πετρέλαιο, που πληρώθηκε µε µία ηµέρα καθυστέρηση λόγω της αργίας του Καθολικού Πάσχα, άλλο ένα τέτοιο εµπόδιο παρουσιάζεται και στις επερχόµενες πληρωµές της Μεγάλης Εβδοµάδας. Ήδη κάποιες τράπεζες έχουν στείλει µηνύµατα στους πελάτες τους στα οποία τους ενηµερώνουν ότι λόγω της εορτής του Πάσχα και της µεταφοράς της αργίας της Πρωτοµαγιάς, οι πληρωµές οφειλών και τα εµβάσµατα που θα καταχωρούνται από τη Μεγάλη Πέµπτη 2 Μαΐου, θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου που θεωρείται ως η επόµενη εργάσιµη. Αυτό σηµαίνει ότι οι όποιες πληρωµές προς τους αγρότες θα πρέπει να ξεκινήσουν την Τρίτη 30 Απριλίου, ώστε να έχουν δύο µέρες διαθέσιµες µπροστά οι τράπεζες να φανούν τα χρήµατα, ειδικά αν δεν είναι στην Τράπεζα Πειραιώς, ούτως ώστε να µπορέσουν όλοι οι αγρότες να σηκώσουν χρήµατα πριν από τις αργίες του Πάσχα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.