ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 2024

Μετά πολλής κατανύξεως και συμφώνως προς την Εκκλησιαστικήν τάξιν, ετελέσθησαν αι ιεραί Ακολουθίαι της Μ.Εβδομάδος εις την Ιεράν Μητρόπολιν Πριγκηποννήσων, προεξάρχοντος του Ποιμενάρχου αυτής Σεβ.Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κου Δημητρίου.

Κατά τας Ιεράς ημέρας, Μ.Δευτέραν, 29ην Απριλίου, και Μ. Τρίτην, 30ήν ιδίου, ο Ποιμενάρχης ημών εχοροστάτησε κατά τας ι. Ακολουθίας του Νυμφίου, εν τω Καθεδρικώ Ι. Ναώ της Παναγίας της Ελεούσης Πριγκήπου, κατά δέ την Μ. Τετάρτην, 1ην Μαΐου, ετέλεσεν εν αυτώ την Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν, και το απόγευμα την ι. Ακολουθίαν του Ευχελαίου, παρισταμένων πλείστων πιστών.

Ο Ποιμενάρχης μας, την Μ. Πέμπτην, 2αν Μαίου, προέστη εν τω Μητροπολιτικώ Ι. Ναώ του Αγίου Δημητρίου των Ι. Ακολουθιών, χοροστατήσας εν αυτώ, την πρωίαν μέν κατά την Θ. Λειτουργίαν του Μ. Βασιλείου το δ’ εσπέρας κατά την Ι. Ακολουθίαν των Αχράντων Παθών του Κυρίου.

Και χθές, Μ. Παρασκευήν, 3ην Μαίου, την μεν πρωίαν, εχοροστάτησεν εν τω Κοινοτικώ Ι. Ναώ του Αγίου Νικολάου της νήσου Χάλκης, κατά την Ι. Ακολουθίαν του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως, μεταβάς μετά το πέρας αυτής, ως κατ’ έτος, εις το Κοινοτικόν Κοιμητήριον των Αγίας Βαρβάρας και Προφήτου Ηλιού, και αναγνώσας γενικόν Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εν αυτώ κεκοιμημένων, το δ’ εσπέρας προέστη εν τω Μητροπολιτικώ Ι. Ναώ του Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου, της Ι. Ακολουθίας του Επιταφίου Θρήνου και της ακολουθησάσης περιφοράς του Επιταφίου εις τας πέριξ του Ι. Ναού οδούς, εν μέσω μεγάλου αριθμού πιστών εξ Ελλάδος και εντεύθεν.

Κατά την Ι. Ακολουθίαν και την περιφοράν του Ιερού Επιταφίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και ο Εντιμ. Δήμαρχος Πριγκηποννήσων κ. Ercan Akpolat.

Ο Ποιμενάρχης μας εχαιρέτησεν εν τέλει τους ευλαβείς πιστούς και ευχαρίστησεν ενθέρμως και τας Αρχάς των νήσων δια τας αγαθάς προς την Εκκλησίαν διαθέσεις και τας διευκολύνσεις των, ευχηθείς εις το εκκλησίασμα Καλήν Ανάστασιν.

Πρίγκηπος, Μ. Σάββατον, 4 Μαΐου 2024

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.