Μεγάλη Δευτέρα: Συνάντηση μὲ τὸν Νυμφίο Χριστὸ-Μεγάλη Δευτέρα σήμερα καὶ ἡ Ἐκκλησία δείχνει τὸν δρόμο ὥστε ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Νυμφίο Χριστό. Στὴν Ἐκκλησία ζοῦμε διαρκῶς τὴν προσμονὴ τῆς συναντήσεως μαζί Του.

Δυστυχῶς, ἡ νύκτα τοῦ σκότους τῆς ἁμαρτίας εἶναι τόσο ἔντονη ὥστε οἱ ἄνθρωποι μπερδεύονται. Νομίζουν ὅτι αὐτὸ ποὺ βλέπουν καὶ ἀντιλαμβάνονται ὡς νύκτα εἶναι ἡμέρα, ἀλλὰ αὐτὸ συμβαίνει καθὼς ζοῦμε σὲ μία κατάσταση πνευματικῆς τύφλωσης καὶ ἄγνοιας.

Πρέπει νὰ μάθουμε, ἀδελφοί μου, νὰ διακρίνουμε, μέσα ἀπὸ τὸ σκοτάδι ποὺ περιβάλλει καὶ δυναστεύει τὴ ζωή μας, τὰ ἴχνη τοῦ φωτὸς ποὺ σκορπίζει ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου, ὁ ἐρχομὸς τοῦ Νυμφίου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν εὐλογημένη παρουσία Του διαλύει τὰ σκοτάδια, ἐνισχύει τοὺς κουρασμένους καὶ ταλαιπωρημένους ἀνθρώπους καὶ λειτουργεῖ ὡς φάρος γι᾿ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν προσανατολισμὸ στὴ ζωή τους.

Τὸ σκοτάδι δὲν πρέπει νὰ μᾶς φοβίζει, καθὼς μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ διακρίνουμε ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ καὶ στὸ φῶς ποὺ σκορπίζει ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος μετατρέπει τὸ σκοτάδι ποὺ βρίσκεται μέσα μας, σὲ φῶς καὶ ἁγιότητα.

Μόνο ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ θέλησή Του πορεύεται πρὸς τὸ μαρτύριο, μπορεῖ νὰ προσφέρει τὴν ἀληθινὴ ἐλπίδα πρὸς τὸν κόσμο καὶ νὰ ἐξασφαλίσει τὴ λύτρωση στὸν ἄνθρωπο.

Μακάρι ἡ πορεία μας στὴ ζωὴ νὰ εἶναι πορεία συνδεδεμένη μὲ τὸν Σωτήρα Χριστό, ὥστε καὶ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ εἴμαστε ἀνάμεσα στοὺς γρηγοροῦντες καὶ ὄχι ἀνάμεσα στοὺς ραθύμους δούλους.

Ἀμήν! Γένοιτο!

+ Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.