Ὄρθρο, Θεία Λειτουργία καί Ἐπιμνημόσυνη Δέηση ἐτέλεσε σήμερα, Κυριακή 29 Ἰουλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στό Μάτι. Τόν συνόδευαν κληρικοί καί διάκονοι τῆς Μητροπόλεώς μας. Παρέστησαν πλῆθος πιστῶν, ὁ Πρόεδρος τῆς ΚΕΔΕ Δήμαρχος Ἀμαρουσίου κ. Γιῶργος Πατούλης μέ τή σύζυγό του καθώς καί Δημοτικοί Σύμβουλοι τοῦ Δήμου Μαραθῶνος.

Μητροπολίτης Κηφισιάς Κύριλλος – Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος

Πρό τῆς Θείας Κοινωνίας ἀνεγνώσθη ἡ ὑπ’ἀριθμ.2994 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀφορῶσα εἰς τά τραγικά γεγονότα τῆς πρόσφατης καταστροφικῆς πυρκαϊᾶς στόν Νέον Βουτζᾶ καί στό Μάτι Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.

Ἐν συνεχεία, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπό τοῦ πυρός τελειωθέντων. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος κατ΄ἀρχάς ἐπεσήμανε ὅτι σέ τραγικές περιπτώσεις σάν αὐτές πού βιώνουμε σήμερα, ἡ σιωπή εἶναι ὅτι καλύτερο.
Ἀνέλυσε τό πατερικό λόγιο στό ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι αἴτιος τοῦ κακοῦ.

Εὐχαρίστησε ὀνομαστικά ὅλους τούς προκαθημένους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ λόγια καί ἔργα στάθηκαν κοντά στή χειμαζόμενη Μητρόπολή μας. Τέλος ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία καί ἐκ βάθους καρδίας εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές, γιά τό ἔργο καί τή συνεισφορά τους, οἱ ὁποῖοι μέ πνεῦμα αὐτοθυσίας εὑρέθηκαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή στά μέτωπα τῆς πυρκαϊᾶς γιά νά παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Λίγο ἀργότερα δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, μέ τόν ὁποῖο συνεργάσθηκε γιά τόν συντονισμό τῶν δράσεων τῶν δύο ὁμόρων Μητροπόλεων πρός ἀνακούφισιν τῶν πληγέντων.

Τέλος προήδρευσε εὐρείας συσκέψεως τῶν ὑπευθύνων τοῦ Λυρείου Ἱδρύματος, γιά τόν συντονισμό τῶν προσπαθειῶν ἐπισκευῆς καί ἀνακατασκευῆς τῶν κτηρίων του, τά ὁποῖα κατεστράφησαν ἀπό τήν πρόσφατη πυρκαϊά.
Πρό τῆς Θείας Κοινωνίας ἀνεγνώσθη ἡ ὑπ’ἀριθμ.2994 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀφορῶσα εἰς τά τραγικά γεγονότα τῆς πρόσφατης καταστροφικῆς πυρκαϊᾶς στόν Νέον Βουτζᾶ καί στό Μάτι Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Ἐν συνεχεία, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπό τοῦ πυρός τελειωθέντων. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος κατ΄ἀρχάς ἐπεσήμανε ὅτι σέ τραγικές περιπτώσεις σάν αὐτές πού βιώνουμε σήμερα, ἡ σιωπή εἶναι ὅτι καλύτερο. Ἀνέλυσε τό πατερικό λόγιο στό ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι αἴτιος τοῦ κακοῦ. Εὐχαρίστησε ὀνομαστικά ὅλους τούς προκαθημένους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ λόγια καί ἔργα στάθηκαν κοντά στή χειμαζόμενη Μητρόπολή μας. Τέλος ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία καί ἐκ βάθους καρδίας εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές, γιά τό ἔργο καί τή συνεισφορά τους, οἱ ὁποῖοι μέ πνεῦμα αὐτοθυσίας εὑρέθηκαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή στά μέτωπα τῆς πυρκαϊᾶς γιά νά παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια. Λίγο ἀργότερα δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, μέ τόν ὁποῖο συνεργάσθηκε γιά τόν συντονισμό τῶν δράσεων τῶν δύο ὁμόρων Μητροπόλεων πρός ἀνακούφισιν τῶν πληγέντων. Τέλος προήδρευσε εὐρείας συσκέψεως τῶν ὑπευθύνων τοῦ Λυρείου Ἱδρύματος, γιά τόν συντονισμό τῶν προσπαθειῶν ἐπισκευῆς καί ἀνακατασκευῆς τῶν κτηρίων του, τά ὁποῖα κατεστράφησαν ἀπό τήν πρόσφατη πυρκαϊά.

Πρό τῆς Θείας Κοινωνίας ἀνεγνώσθη ἡ ὑπ’ἀριθμ.2994 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀφορῶσα εἰς τά τραγικά γεγονότα τῆς πρόσφατης καταστροφικῆς πυρκαϊᾶς στόν Νέον Βουτζᾶ καί στό Μάτι Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Ἐν συνεχεία, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπό τοῦ πυρός τελειωθέντων. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος κατ΄ἀρχάς ἐπεσήμανε ὅτι σέ τραγικές περιπτώσεις σάν αὐτές πού βιώνουμε σήμερα, ἡ σιωπή εἶναι ὅτι καλύτερο. Ἀνέλυσε τό πατερικό λόγιο στό ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι αἴτιος τοῦ κακοῦ. Εὐχαρίστησε ὀνομαστικά ὅλους τούς προκαθημένους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ λόγια καί ἔργα στάθηκαν κοντά στή χειμαζόμενη Μητρόπολή μας. Τέλος ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία καί ἐκ βάθους καρδίας εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές, γιά τό ἔργο καί τή συνεισφορά τους, οἱ ὁποῖοι μέ πνεῦμα αὐτοθυσίας εὑρέθηκαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή στά μέτωπα τῆς πυρκαϊᾶς γιά νά παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια. Λίγο ἀργότερα δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, μέ τόν ὁποῖο συνεργάσθηκε γιά τόν συντονισμό τῶν δράσεων τῶν δύο ὁμόρων Μητροπόλεων πρός ἀνακούφισιν τῶν πληγέντων. Τέλος προήδρευσε εὐρείας συσκέψεως τῶν ὑπευθύνων τοῦ Λυρείου Ἱδρύματος, γιά τόν συντονισμό τῶν προσπαθειῶν ἐπισκευῆς καί ἀνακατασκευῆς τῶν κτηρίων του, τά ὁποῖα κατεστράφησαν ἀπό τήν πρόσφατη πυρκαϊά.


Πρό τῆς Θείας Κοινωνίας ἀνεγνώσθη ἡ ὑπ’ἀριθμ.2994 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀφορῶσα εἰς τά τραγικά γεγονότα τῆς πρόσφατης καταστροφικῆς πυρκαϊᾶς στόν Νέον Βουτζᾶ καί στό Μάτι Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Ἐν συνεχεία, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπό τοῦ πυρός τελειωθέντων. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος κατ΄ἀρχάς ἐπεσήμανε ὅτι σέ τραγικές περιπτώσεις σάν αὐτές πού βιώνουμε σήμερα, ἡ σιωπή εἶναι ὅτι καλύτερο. Ἀνέλυσε τό πατερικό λόγιο στό ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι αἴτιος τοῦ κακοῦ. Εὐχαρίστησε ὀνομαστικά ὅλους τούς προκαθημένους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ λόγια καί ἔργα στάθηκαν κοντά στή χειμαζόμενη Μητρόπολή μας. Τέλος ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία καί ἐκ βάθους καρδίας εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές, γιά τό ἔργο καί τή συνεισφορά τους, οἱ ὁποῖοι μέ πνεῦμα αὐτοθυσίας εὑρέθηκαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή στά μέτωπα τῆς πυρκαϊᾶς γιά νά παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια. Λίγο ἀργότερα δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, μέ τόν ὁποῖο συνεργάσθηκε γιά τόν συντονισμό τῶν δράσεων τῶν δύο ὁμόρων Μητροπόλεων πρός ἀνακούφισιν τῶν πληγέντων. Τέλος προήδρευσε εὐρείας συσκέψεως τῶν ὑπευθύνων τοῦ Λυρείου Ἱδρύματος, γιά τόν συντονισμό τῶν προσπαθειῶν ἐπισκευῆς καί ἀνακατασκευῆς τῶν κτηρίων του, τά ὁποῖα κατεστράφησαν ἀπό τήν πρόσφατη πυρκαϊά.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.