Κατόπιν τῶν τελικῶνἀποφάσεων ἀναφορικά μέ τά μέτρα προστασίας ἐκ τῆς πανδημίας πού ἐλήφθησαν ἀπότήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν,παραγγέλλομεν εἰς ὑμᾶς σχετικῶς μέ τήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ΜεγάληςἙβδομάδος τά ἑξῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
Ἀρ. Πρωτ. 159 Ἐν Τριπόλει τῇ 22ᾳ Ἀπριλίου 2021

Πρός

Τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους

τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Κατόπιν τῶν τελικῶν ἀποφάσεων ἀναφορικά μέ τά μέτρα προστασίας ἐκ τῆς πανδημίας πού ἐλήφθησαν ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, παραγγέλλομεν εἰς ὑμᾶς σχετικῶς μέ τήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τά ἑξῆς:

Οἱ ἑσπερινές Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἕως καί τήν Μεγάλη Τετάρτη θά ἀρχίζουν ἀπό ὥρας 6:30 μ.μ.

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου θά ἀρχίση ἀπό ὥρας 5:30 μ.μ.

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου θά ἀρχίση ἀπό ὥρας 6:00 μ.μ., ἡ δέ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου θά γίνη πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ὥρα 8:10 μ.μ. ἔναρξις τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος καί ὥρα 9:00 ἔναρξις τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία θά τελεσθῆ τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἀπό ὥρας 7:30 π.μ.

Μέ εὐχές καί εὐλογίες

O Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἡμῶν κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα θά τελέσει τίς Ἱερές ‘Ακολουθίες τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ἁκόλουθον πρόγραμμα:

25-4-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Τριπόλεως.
25-4-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Παμμ. Ταξιαρχῶν Τριπόλεως.
26-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Τριπόλεως.
27-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολ. τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν
28-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἡλιού Τριπόλεως.
29-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.
30-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ α- Ἀκολουθία τῶν Μ. ΩΡΩΝ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 8:30 π.μ.
β- Ἀκολουθία Ἐπιταφίου

Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Γηροκομείου Τριπόλεως , » 4:30 μ.μ.
2. Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως, » 6:00 μ.μ.

1-5-2021 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως
1-5-2021 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 8:15 μμ.
2-5-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ α-Ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως ὥρα 7:30 π.μ.
β- Ἀκολουθία τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 6μ.μ.

3-5-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ροεινού.
3-5-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως.
4-5-2021 ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Μάρκου Πελάγους.
6-5-2021 ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ζωοδ. Πηγῆς Κάρτσοβας Τριπόλεως
7-5-2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς ‘Ιερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἄστρους Κυνουρίας.

Ὁ δε Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ θα προστῆ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ὡς ἀκολούθως:

24-4-2021 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Λαζάρου Μάκρης.
25-4-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Λεωνιδίου.
25-4-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀγίας Αἰκατερίνης Λεωνιδίου.
26-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.
27-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολ. τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Ριζών.
28-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σταδίου.
29-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Τριπόλεως.
30-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ α- Ἀκολουθία τῶν Μ. ΩΡΩΝ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Τριπόλεως.
β-Ἀκολουθία Ἐπιταφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Τριπόλεως.

1-5-2021 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως.
1-5-2021 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως εἰς Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Τριπόλεως, ὥρα 8:15 μμ.
2-5-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ α-Ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Τριπόλεως ὥρα 7:30 π.μ.
β- Ἀκολουθία τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 6μ.μ.

3-5-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Παρθενίου.
4-5-2021 ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μαντινείας και Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.