Μέ αὐτή τήν φράση, ἄρχισε τό κήρυγμά του, τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 7/3/2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος Γ’ μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, πού τέλεσε στόν Ἱ. Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Μαυροβουνίου-Γυθείου. Εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων, ἑρμηνεύοντας τήν Περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἔχει ὡς κεντρικό θέμα τήν τελική κρίση ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου Χριστοῦ κατά τήν Δευτέρα Παρουσία του, ὅτι κανένας δέν ξέρει πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία. Οὔτε οἱ ἄγγελοι τό γνωρίζουν. Τό τέλος τῆς ἱστορίας καί ἡ χρονική πραγματοποίησή του εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ.

Τό κείμενο τοῦ Εὐαγγελίου γράφει: «Ὅταν ἔλθῃ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (Ματθ. κε’, 31), ὄχι «ἐὰν ἔλθῃ», πού δηλώνει τήν βεβαιότητα τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ, μετά δόξης αὐτή τήν φορά. Τήν πρώτη φορά ἦλθε, ἐνηνθρώπησε, σαρκώθηκε ἐν ταπεινώσει, ἐν ἁπλότητι, ἐκεῖ στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Τώρα, θά ἔλθει, «ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ καὶ καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ» (στιχ. 31).

Αὐτή ἡ Δευτέρα Παρουσία ὀνομάζεται καί μέ ἄλλες λέξεις ὅπως: Ἡμέρα, Ἡμέρα Κυρίου, Ἡμέρα κρίσεως, Ἀποκάλυψις τῆς δόξης. Καί ὁ Κύριος τότε θά εἶναι ὁ ὑπέρτατος κριτής, ὁ δικαιοκρίτης, ὁ ὑπέρτατος δικαστής, ὁ ἐπανορθωτής τῶν ἀδικιῶν, ὁ ἀδέκαστος, ὁ ἀμερόληπτος κριτής τῆς οἰκουμένης, ὁ δίκαιος Θεός. Στή θεϊκή κρίση ὑπόκεινται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί ὅλοι οἱ λαοί, οἱ γενεές τῶν γενεῶν. Πάντες κριθήσονται. Κανείς ἀπολύτως δέν μπορεῖ νά ἀποφύγει τήν δικαία αὐτή κρίση. Καί εἶναι δικαία, γιατί κριτήριο εἶναι ἡ ἀγάπη

Αὐτή, ὅμως, ἡ ἐσχατολογική ἀναμονή πρέπει ὅλους νά μᾶς συνέχει. Ἄλλωστε, τό λέμε, στό Σύμβολο τῆς Πίστεως: «Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρίναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος». Λέγουν μερικοί: «Ἐδῶ τελειώνουν ὅλα». Ὄχι, εἶναι λάθος σκέψη αὐτή. Δέν τελειώνουν ὅλα, γιατί

μετά θάνατον, κρίσις. Κρίσις τοῦ Θεοῦ. Καί μετά, ἡ αἰωνιότητα μέ τόν Θεό ἤ μακράν αὐτοῦ.

Ἄς προσέχουμε, διότι «ἡμάρτομεν, ἡνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν» καί μόνον μέ τήν μετάνοιά μας μποροῦμε νά σωθοῦμε καί νά ἀκούσουμε τήν εὐκταία φωνή: «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου» (στιχ. 34).

Μετά τήν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας τίμησε δεόντως, ἤτοι, μέ τό παράσημον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης, φέρον τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γιατρίσσης μετά τιμητικῆς διακρίσεως, τήν ἀρχόντισσα κυρία Παναγιώτα Σκορίνη, δωρήτρια στήν Ἱ. Μητρόπολη Μάνης, κτήματός της, ἐκτάσεως 5.638 τμ, στή θέση «Σελινίτσα» Γυθείου, μέ ἀποκλειστικό σκοπό τήν ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.