Ἀνακοινοῦται ὅτι τὴν Πέμπτην, 5ην Αὐγούστου ἐ.ἔ., καὶ ὥραν 19:00 τελεῖται ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος θὰ προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν ἑπομένην, 6ην ἰδίου, κυριώνυμον τῆς ἑορτῆς ἡμέραν, μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας θὰ εὐλογήσῃ τὸν καρπὸν τῆς σταφυλῆς. Κατ’ αὐτὴν θὰ συλλειτουργήσῃ αὐτῷ ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Βλαδίμηρος Rusannen, κληρικὸς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας, ὅστις ἐλεύσεται εἰς τὴν Κοινότητα ἡμῶν πρὸς θεραπείαν τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως τῶν Σλαυοφώνων πιστῶν.

Τὸ λοιπὸν λειτουργικὸν πρόγραμμα ἀπὸ 3ης ἕως 8ης Αὐγούστου

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Βαρθολομαῖος, θὰ χοροστατήσῃ κατὰ:

τὰς Ἱ. Ἀκολουθίας τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τὸ ἑσπέρας τῆς 3ης, 4ης, 6ης καὶ 8ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. (ὥραν 19:00)˙
τὴν ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμ. Σεργίου Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ρουμανοφώνου Ὀρθοδόξου Παροικίας ΚΠόλεως, τελεσθησομένην ρουμανιστὶ Θείαν Λειτουργίαν, τὸ Σάββατον, 7ην ἰδίου, μεθέορτον ἡμέραν τῆς Θ. Μεταμορφώσεως (ὥρα ἐνάρξεως 09:00)˙ καὶ
τὸν Μ. Ἑσπερινόν, τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, (ὥραν 19:00).
Τέλος, θὰ ἱερουργήσῃ καὶ τὴν Κυριακήν, Ζ΄ Ματθαίου, 8ην ἰδίου, ὥραν 09:00.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.