ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ.

Τήν προσεχῆ Παρασκευήν, 6ην Αὐγούστου τρ. μ., ἐν ᾗ τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν, ἐν τῷ καθ’ἡμᾶς Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

Θά ἀναγνωσθῇ ἡ εὐχή καί θά εὐλογηθῇ ἡ σταφυλή.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ «ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ»

Τήν Κυριακή (Ζ’ Ματθαίου), 8ην Αὐγούστου τρ. μ., ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Αἰμιλιανοῦ, Ἐπισκόπου Κυζίκου, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐν τῷ Θαυματουργῷ ἐξοχικῷ Ἁγιάσματι τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, τελεῖται Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά ψαλῇ ὁ Παρακλητικός Κανών πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως.

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τήν προσεχῆ Τετάρτην, 4ην Αὐγούστου τρ. μ., χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, θά ψαλῇ ὁ Παρακλητικός Κανών πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

Τήν Παρασκευήν, 6ην Αὐγούστου τρ. μ., ἐν ᾗ τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν, ἐν τῷ καθ’ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

Θά ἀναγνωσθῇ ἡ εὐχή καί θά εὐλογηθῇ ἡ σταφυλή.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Τήν Κυριακή (Ζ’ Ματθαίου), 8ην Αὐγούστου τρ. μ., ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Αἰμιλιανοῦ, Ἐπισκόπου Κυζίκου, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐν τῷ καθ’ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

Τήν προσεχῆ Παρασκευήν, 6ην Αὐγούστου τρ. μ., ἐν ᾗ τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν, ἐν τῷ καθ’ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Θά ἀναγνωσθῇ ἡ εὐχή καί θά εὐλογηθῇ ἡ σταφυλή.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Τό ἑσπέρας θά ψαλῇ ὁ Παρακλητικός Κανών πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ ὡς ἄνω Ἀχιερέως.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

Τήν Κυριακή (Ζ’ Ματθαίου), 8ην Αὐγούστου τρ. μ., ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Αἰμιλιανοῦ, Ἐπισκόπου Κυζίκου, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐν τῷ καθ’ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται καθ ΄ἕκαστον Σάββατον.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.30.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.