Την 29η/4/2024, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Μαΐου 2024 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την 25η/4/2024, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ), οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και έπειτα (ν. 4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Με τον υφιστάµενο προγραµµατισµό, φαίνεται πως τουλάχιστον για τις υψηλές ανάγκες ρευστότητας της εαρινής περιόδου, οι αγρότες καλούνται να τα βγάλουν πέρα µε τα χαµηλότερα πιστοληπτικά όρια των τελευταίων ετών, κάτι που εκ των πραγµάτων αποδίδεται στην αδυναµία έγκαιρης ενσωµάτωσης της αναδιανεµητικής ενίσχυσης και των οικοσχηµάτων στα χρηµατοδοτικά περιθώρια των παραγωγών.

Ως βάση προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2023 αντί των πραγµατικών δεδοµένων και αναγκών που θα αποτυπώνονται στις δήλωσεις ΟΣ∆Ε 2024, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, σύµφωνα µε δηλώσεις του υφυπουργού Σταύρου Κελέτση, η πρώτη φόρτιση θα περιορίζεται στα ποσά της βασικής ενίσχυσης που καταβλήθηκε µέχρι τον περασµένο ∆εκέµβριο, ήτοι σε ένα τσεκ από το οποίο λείπουν ως γνωστόν 88 εκατ. ευρώ, µε τον ίδιο να ανατρέχει στην υπόσχεση µιας δεύτερης φόρτισης µετά την πληρωµή των οικολογικών σχηµάτων, κάτι το οποίο ακούστηκε και πέρυσι αλλά δεν φάνηκε να δουλεύει τόσο λόγω των οργανωτικών αδυναµιών του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και πρακτικών, αφού οι δράσεις τις οποίες εφαρµόζουν οι αγρότες δεν είναι απαραίτητα ίδιες κάθε χρόνο. Βέβαια, η ίδια αβεβαιότητα αλλά σε µικρότερο σαφώς βαθµό υπάρχει για το ποσό της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. ∆ηλαδή δεν σηµαίνει αυτόµατα πως ένας παραγωγός που την έλαβε το 2023 θα την πληρωθεί και το 2024, καθώς θα υπάρξουν περιπτώσεις που η εκµετάλλευση θα µεγαλώσει και θα τεθεί εκτός των προβλεπόµενων ορίων. Ως εκ τούτου, το µόνο σίγουρο και χειροπιαστό για τις Τράπεζες, συνιστά ακόµα και φέτος µόνο η βασική ενίσχυση ως πιστοληπτικό όριο στην Κάρτα του Αγρότη.

Σύσκεψη για τις λεπτοµέρειες

Την ερχόµενη ∆ευτέρα 15 Απριλίου έχει προγραµµατιστεί σύσκεψη στελεχών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τραπεζών, ώστε να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτοµέρειες πριν τη ενεργοποίηση της «Κάρτας του Αγρότη», µε ορίζοντα που καταλήγει το αργότερο εντός της Μεγάλης Εβδοµάδας.

Στο µεταξύ, διαρροές της πλατείας Βάθη στα Μέσα Ενηµέρωσης περιγράφουν ελιγµούς για να αποφευχθεί το σενάριο φόρτισης της Κάρτας, µια και καλή τον Ιούνιο, κάτι που συνέβη το 2023 µε τη δικαιολογία τότε της πρώτης χρονιάς εφαρµογής της νέας προγραµµατικής περιόδου της ΚΑΠ.

Για την ακρίβεια, πέρυσι ορισµένες Τράπεζες, έδωσαν από τον Απρίλιο του 2023 σε ορισµένους αγρότες τη δυνατότητα άντλησης χρηµατοδότησης µέσω του εργαλείου αυτού. Η διευκόλυνση αυτή, βασίστηκε πάνω σε ένα ποσοστό του τσεκ που είχαν λάβει το 2022 αγρότες οι οποίοι µάλιστα ήταν ήδη κάτοχοι της Κάρτας και άρα είχαν ένα εξακριβωµένο πιστοληπτικό προφίλ από προηγούµενες χρήσεις.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.