Δημητριάδος Ἰγνάτιος: "Ἡ ζωή εἰς τήν Ἐκκλησίαν πρέπει νά εἶναι μία ἐν Χριστῷ ἔκπληξις".

Ἱεροπρεπῶς καί σεμνοπρεπῶς ἐτελέσθη καί ἐφέτος ἡ πανήγυρις τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς εἰς Σμύρνην, ὁ ὁποία, ἐξ ἔθους παλαιοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σμυρναίων, ἄγεται τήν πέμπτην Κυριακήν ἀπό τοῦ Ἁγίου Πάσχα, καθ’ ἥν ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτήν.

Πασῶν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος καί προσεκάλεσεν αὐτόν ὅπως προστῇ τῆς πανηγύρεως ταύτης.

Εἰς αὐτήν προσῆλθον καί μετέσχον τά πάσης ἐθνικότητος μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καί ὀλιγάριθμοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, ἐνῷ, ὡς πάντοτε, τόσον τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας ὅσον καί τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί ἡ Κυριακή Προσευχή ἀπηγγέλθησαν ἑλληνιστί, τουρκιστί, ρωσσιστί καί γεωργιανιστί.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ηὐχαρίστησε διά θερμῶν λόγων τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον διά τήν ἀποδοχήν τῆς ἀπευθυνθείσης εἰς αὐτόν ἐν καιρῷ προσκλήσεως ὅπως ἔλθῃ εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς Ἰωνίας καί προστῇ τῆς πανηγύρεως ταύτης, γεγονός τό ὁποῖον ἀποτελεῖ εὐλογίαν καί τιμήν διά τήν Κοινότητα καί Μητρόπολιν Σμύρνης, ἀνεφέρθη εἰς τούς μακρούς καί ἰσχυρούς πνευματικούς δεσμούς οἱ ὁποῖοι συνδέουν τόν ἴδιον μετά τοῦ Σεβ. κ. Ἰγνατίου καί τῶν ἐν Κυρίῳ συνεργῶν αὐτοῦ ἐν Βόλῳ, τῇ καί ἰδιαιτέρᾳ αὐτοῦ πατρίδι, οἱ ὁποῖοι, δεσμοί, ἐνισχύονται ἔτι περισσότερον ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ εἶναι ὁ Ποιμενάρχης ἀρκετῶν χιλιάδων ἀπογόνων Σμυρναίων καί κατοίκων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἰωνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, οἱ ὁποῖοι κατέφυγον εἰς τόν Βόλον καί ἵδρυσαν ἐκεῖ τήν πόλιν τῆς Νέας Ἰωνίας, τμῆμα σήμερον τοῦ εὐρυτέρου πολεοδομικοῦ συγκροτήματος τῆς πρωτευούσης τῆς Μαγνησίας, τῆς ὁποίας, Νέας Ἰωνίας, κέντρον τυγχάνει ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Εὐαγγελιστρίας, ἀνεγερθείς ὑπό τῶν ἐκεῖσε προσφυγόντων Σμυρναίων καί λοιπῶν Ἰώνων καί Μικρασιατῶν, εἰς ἀνάμνησιν τῆς περιπύστου ὁμωνύμου ἐνορίας τῆς Σμύρνης, εἰς τόν ὁποῖον φυλάσσονται πολυάριθμα ἐκκλησιαστικά κειμήλια τῆς Μικρασιατικῆς γῆς.


Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.