Τήν Τρίτην, 12ην /25ην Ἰουνίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τό βάθος τῆς κοιλάδος Ἐνώμ, ἔναντι τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ.

Ὁ ὅσιος Πατήρ ἡμῶν Ὀνούφριος ἔζησεν εἰς Αἴγυπτον τόν 4ον αἰῶνα ἐν ἄκρᾳ ἐγκρατείᾳ τῶν παθῶν καί ἀσκήσει τῶν ἀρετῶν τοῦ Χριστοῦ, «μετανάστης γενόμενος τῆς τοῦ κόσμου συγχύσεως», ζῶν ἐν ἄκρᾳ λιτότητι καί πτωχείᾳ καί γυμνότητι σώματος, ἣν ἐκάλυπτεν ἡ γενειάς αὐτοῦ, γενόμενος ὑπόδειγμα τῶν ἀσκητῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Τό Πατριαρχεῖον ἔχει ἀφιερώσει αὐτῷ Μονήν εἰς τήν Κάτω Ἱερουσαλήμ, Πόλιν τοῦ Δαυΐδ, ἔναντι τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ ἐπί τοῦ τόπου, τόν ὁποῖον ἠγόρασαν οἱ Φαρισαῖοι με τά τριάκοντα ἀργύρια, τά ὁποῖα ἐπέστρεψε μεταμεληθείς ὁ Ἰούδας πρός ταφήν τοῖς ξένοις, ὁ ὁποῖος καί διά τοῦτο ὠνομάσθη «ἀγρός τοῦ αἵματος» ἤ «Ἀγρός τοῦ Κεραμέως».

Εἰς τόν ἡμισπηλαιώδη Ναόν τοῦτον, προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος καί ἱερέων ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι τοῦ π. Νεκταρίου καί τοῦ π. Εἰρηναίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ διακόνου Σωφρονίου, καί μετέχοντος ἀθρόου ἐκκλησιάσματος ἐκ προσκυνητῶν καί μοναχῶν καί μοναζουσῶν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.