Τήν Κυριακήν, 24ην Ἰουνίου / 7ην Ἰουλίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ ἱεράν Μονήν, εἰς τήν πλησιόχωρον τῶν Ἱεροσολύμων κώμην τῆς Ὀρεινῆς – Ἄϊν Κάρεμ, ἡ ὁποία καί πιστεύεται ὅτι ἦτο ἡ γενέτειρα αὐτοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναβιώνει εἰς τήν μνήμην αὐτῆς τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐκ τοῦ προφήτου Ζαχαρίου και τῆς στείρας Ἐλισάβετ, ὡς διηγεῖται εἰς τό Εὐαγγέλιον αὐτοῦ ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς (Λουκ. 1, 57-80).

Ὁ ἐξ ἐπαγγελίας ἐκ τῆς στείρας γεννηθείς εἶναι κατά τήν μαρτυρίαν τοῦ Κυρίου «ὁ μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν», ὁ ζῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καί περιεζωσμένος δέρμα καμήλου καί τρώγων ἀκρίδας καί μέλι ἄγριον, ὁ δείξας τόν Κύριον καί εἰπών: «ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τάς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου», ὁ βαπτίσας Αὐτόν εἰς τόν Ἰορδάνην καί ἀποκεφαλισθείς ὑπό τοῦ Ἡρώδου, ἐπειδή ἤλεγχεν αὐτόν διά τήν μοιχείαν μετά τῆς Ἡρωδιάδος, γυναικός Φιλίππου, τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.

Πρός τιμήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐτελέσθη κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακέιμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Πρεσβυτέρου Νικήτα καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψαλλόντων τῆς μοναχῆς Δανιηλίας καί τοῦ μοναχοῦ Ραφαήλ καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, μελῶν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Παροικίας, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Ἐπιστάτης τῆς Μονῆς καί καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν θεμάτων αὐτῆς μοναχός Χαρίτων ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Ἱ. Μονῆς.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.