Τήν Πέμπτην, 11ην/24ην Ἰανουαρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας εἰς τήν περιοχήν μεταξύ τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί τήν Μονήν τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Τήν Μονήν ταύτην ἵδρυσε ὡς Κοινόβιον ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος μεσοῦντος τοῦ 5ου αἰ μ.Χ. Ὁ ἅγιος Θεοδόσιος προσελθὼν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐκ Καππαδοκίας, τῆς πατρίδος αὐτοῦ, ἠσκήθη εἰς Μονάς τῆς Παλαιστίνης εἰς ζωήν κοινοβιακήν καί ἀναχωρητικήν, ἡσυχαστικήν.
Εἰς τήν Mονήν ταύτην οἱ μοναχοί προετοιμάζοντο διά νά εἰσαχθοῦν εἰς τήν Μονήν Λαύρας πρός αὐστηράν ἡσυχαστικήν ζωήν, καί ἔζων ἀσκοῦντες ἐργασίαν χειρωνακτικήν διά τήν συντήρησιν πτωχῶν ἐκ τῶν προσόδων τοῦ ἐργοχείρου αὐτῶν, διατηροῦντες ἱδρύματα φιλανθρωπικά καί ἔχοντες τό σύνθημα «μηδείς ρᾴθυμος εἰσίτω ἐν αὐτῇ».

Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος μετά τοῦ ὁμοπατρίου αὐτοῦ καί συνασκητοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου καί τῶν μοναχῶν αὐτοῦ διεδραμάτισαν σημαντικόν ρόλον εἰς τήν καταπολέμησιν τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ και τήν ἐπικράτησιν τῆς ἀποφάσεως τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 451 μ.Χ. περί τῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν μιᾶς ὑποστάσεως ἐν δύο φύσεσι, τῇ θείᾳ καί τῇ ἀνθρωπίνῃ.

Ἡ ἱερά αὕτη Μονή ὑποστᾶσα τάς καταστροφάς τῶν ἐπιδρομῶν, ἀνεκαινίσθη περί τό 1905 ὑπό τῶν ἐκ Κρήτης μοναχῶν Γαλακτίωνος καί Λεοντίου, περί τά 1950 ὑπό τοῦ ἐκ Χίου μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων Βαρθολομαίου καί ἐπί τεσσαρακονταετίαν ὑπό τοῦ ἐκ Κρήτης καταγομένου Γέροντος ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου.
Εἰς τήν Μονήν ταύτην ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος

Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος καί διά θείας λειτουργίας τήν πρωΐαν, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α. Θειοτάτη Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Ἀραβόφωνων Πρεσβυτέρων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί ἄλλων διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί μοναχῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα, μετέχοντος ἀθρόου ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς γειτνιαζούσης πόλεως τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων κυρίως, ἀλλά καί προσκυνητῶν.

 

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.