Τήν Τετάρτην, 27ην Δεκεμβρίου 2018/ 9ην Ἰανουαρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου εἰς τόν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱερόν Ναόν ἐπί τοῦ τόπου τοῦ λιθοβολισμοῦ αὐτοῦ εἰς τήν κοιλάδα τῆς Γεθσημανῆς παρά τό Θεομητορικόν μνῆμα.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τόν Στέφανον, μαρτυρούμενον εἰς τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (κεφ. 6-7) ὡς μέλος τῆς Πρωτοχριστιανικῆς Κοινότητος Ἱεροσολύμων, πρῶτον τῶν ἑπτά διακόνων, τῶν ἐκλεγέντων ἵνα διακονῶσι εἰς τάς τραπέζας, ἐμφορούμενον ὑπό θείου ζήλου καί ὁμολογήσαντα τόν Χριστόν ἐνώπιον τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Συνεδρίου καί λιθοβοληθέντα διά τοῦτο, ἐν ᾧ προσηύχετο ὑπέρ τῶν λιθοβολούντων αὐτόν, τά ἱμάτια τῶν ὁποίων ἐφύλαττε Σαῦλος, ὁ μετέπειτα ἀπόστολος Παῦλος.

Ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων τῶν ἐφημερίων τοῦ Προσκυνήματος τῆς Γεσθημανῆς Ἀρχιμανδριτῶν π. Μακαρίου καί π. Διονυσίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Συνεσίου καί προσευχομένων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καί δέησις ἐπί τοῦ τόπου τοῦ λιθοβολισμοῦ τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, μετά δέ τοῦτο ὁ ἡγούμενος τοῦ Προσκυνήματος Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος ἐδεξιώθη τούς ἑορταστάς εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.