Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Τρίτην, 6ην /19ην Δεκεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, ὑπερασπιστοῦ τοῦ δόγματος τοῦ «ὁμοουσίου» τοῦ Υἱοῦ μετά τοῦ Πατρός εἰς τήν Α´ Οἰκουμενικήν Σύνοδον τῆς Νικαίας τοῦ 325μ.Χ. θαυματουργοῦ καί προστάτου ὀρφανῶν, χηρῶν, φυλακισμένων καί παντός ἐμπεριστάτου.

Α´ Εἰς τό παρεκκλήσιον Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Ἁγίου Σάββα

Τοῦτο ἦτο ἡ πρώτη Ἐκκλησία, τήν ὁποίαν ἵδρυσεν ὁ ἅγιος Σάββας, μόλις ἵδρυσε τήν Μονήν αὐτοῦ, ἐντός φυσικοῦ βράχου, διό καί ὠνόμασεν αὐτήν «Θεόκτιστον».

Εἰς αὐτήν ἑωρτάσθη διά θείας Λειτουργίας ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιερέως τῆς σειρᾶς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Πρεσβυτέρων καί διακόνων.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη μνημόσυνον πρός ἀνάπαυσιν τῶν κεκοιμημένων Πατέρων τῆς Μονῆς εἰς τό προαύλιον τοῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Σάββα, τό ὁποῖον εἶναι ἡ στέγη τοῦ κοιμητηρίου τῆς Μονῆς.

Μετασχών τῆς τραπέζης τῆς Μονῆς, ὁ προεξάρχων λειτουργός Ἀρχιερεύς, διερχόμενος διά τῆς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, ἐπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Β´ Εἰς τήν Κοινότητα τῆς Μπετζάλλας

Εἰς τόν παμμεγέθη καί περικαλλῆ διακοσίων περίπου ἐτῶν ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἑώρτασε ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος Κοινότης τήν μνήμην τοῦ πολιούχου ἁγίου αὐτῆς πατρός τῆς Ἐκκλησίας ἁγίου Νικολάου προεξάρχοντος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἡγουμένου Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ναρκίσσου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν πρεσβυτέρων ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ π. Γεωργίου, π. Παύλου καί π. Ἰωσήφ, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί μετέχοντος πανδήμου ἐκκλησιάσματος, προσελθόντος ἐν κατανύξει καί παρακλητικῇ διαθέσει πρός τόν ἅγιον.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησε γεῦμα παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος καί ἄλλαι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις ὑπό τῶν Προσκόπων καί τῶν ἄλλων μελῶν τῆς «Τζαμαΐγιε Ἰχσάν» – «Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου».

Γ´ Εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν εἰς Ἱεροσόλυμα

Ἡ ἀρχαία αὕτη Ἱ. Μονή πρόσκειται εἰς τό Πατριαρχεῖον δυτικῶς. Εἰς τόν Ἱ. Αὐτῆς Ναόν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Νικολάου προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς καί Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί μετέχοντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν κατοίκων τῆς Μονῆς καί ἀλλαχόθεν προελθόντων, Ἑλληνοφώνων, Ἀραβοφώνων, Ρωσσοφώνων καί Ρουμανοφώνων.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος καί ἀνακαινιστής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς ἐδεξιώθη τόν Σεβασμιώτατον καί τό πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον.

Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Λαμπρή Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.