Τό Σάββατον, 3ην/16ην Νοεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἐπανακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου ἐκ Ρώμης εἰς Λύδδαν καί τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ εἰς Λύδδαν ἀνεγερθέντος ἱεροῦ Ναοῦ ὑπό τῆς ἁγίας Ἑλένης τόν 4ον μ.Χ. αἰῶνα.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη:

Α΄. Εἰς τήν ἱεράν Μονήν τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐν τῇ Ἑβραϊκῇ συνοικίᾳ εἰς τήν νότιον Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων. Ἐνταῦθα ἐτέλεσε τόν Ἑσπερινόν ἀφ’ ἑσπέρας καί τήν θείαν Λειτουργίαν τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Καββαθᾶς, προσευχομένου ἐκκλησιάσματος, τό ὁποῖον μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἀνέψυξεν μέ κέρασμα ἡ ὑπεύθυνος ἀνακαινίσεως καί ἁγιογραφήσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καθηγουμένη μοναχή Μαριάννα.

Β΄. Εἰς τόν ἅγιον Γεώργιον τοῦ Νοσοκομείου.

Αὕτη ἡ Μονή ὀνομάζεται οὕτως, διότι ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Χρύσανθος (1707-1731) εἶχεν ἱδρύσει ἐν αὐτῇ νοσοκομεῖον. Εἰς ταύτην προεξῆρξεν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κάλλιστος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψαλλόντων τοῦ δοκίμου Κωνσταντίνου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί μετέχοντος ἐκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.