Τήν Παρασκευήν, 3ην /16ην Νοεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς μετακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου καί εἰς τά Ἱεροσόλυμα.

Α´. Εἰς τήν ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί παρά τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος Ἀρχιερέως τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων καί ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου καί τοῦ κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί μετέχοντος πυκνοῦ εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῶν τῆς Μονῆς καί συντηρήσασα προσφάτως δύο λίαν σημαντικῆς ἀξίας εἰκόνας μοναχή Πανσέμνη ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Β΄. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Εβραϊκῆς ὡσαύτως ἀφ’ ἑσπέρας δι’ Ἑσπερινοῦ και τήν πρωΐαν διά θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ψαλλούσης τῆς ἡγουμένης Ἄννης καί μετεχόντων εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ ἀνακαινίσασα τόν ναόν δι’ ἁγιογραφιῶν καί δομικῶν ἔργων ἡγουμένη Ἄννα ἐδεξιώθη τούς ἑορταστάς εἰς το ἡγουμενεῖον καί τό προαύλειον τῆς Μονῆς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.