Τήν Κυριακήν 7ην /20ήν Ἰανουαρίου 2019, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν πλησίον τῆς Δυτικῆς Ὄχθης τοῦ Ἰορδάνου εἰς τόν τόπον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου.

Λέγοντες ὅτι ἑορτάζομεν τήν Σύναξιν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἐννοοῦμεν τό γεγονός τῆς Συνάξεως ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν ἐκκλησίαν, ἵνα τιμήσωμεν ἀξιοχρέως τόν Τίμιον Πρόδρομον ὡς ὑπουργήσαντα κατ’ ἐξοχήν εἰς τό μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, ὡς ἑτοιμάσαντα τόν δρόμον διά τήν ὑποδοχήν τοῦ Κυρίου καί ὡς βαπτίσαντα Αὐτόν ἰδίαις χερσίν.

Ἡ Σύναξις αὕτη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἔλαβε χώραν εἰς τήν ὡς ἄνω ἀρχαίαν Μονήν τοῦ Προδρόμου, καταστραφεῖσαν τά μέγιστα κατά τόν πόλεμον τῶν ἓξ ἡμερῶν τοῦ 1967, συντηρηθεῖσαν δέ καί ἀνακαινισθεῖσαν προσφάτως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου δαπάναις τοῦ ἡγουμένου τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ὑπό τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου συλλειτουργοῦντος τοῦ π. Ὀνουφρίου καί ἄλλων Ἱερομονάχων καί τοῦ διακόνου π. Συνεσίου, ψαλλόντων Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναζουσῶν και εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος καί καλῶς ἐπιμελούμενος τῆς συντηρήσεως τοῦ ναοῦ καί τῆς μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος παρέθεσε κέρασμα εἰς τό ἀνακαινισθέν ἡγουμενεῖον.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.