"Εκφράζω ταπεινώς τον φόβον ότι εις το κορυφαίον τούτο και υπέρτατον ζήτημα ηστοχήσαμεν και παρεκκλίναμεν της κανονικής και παραδοσιακής οδού μη θέσαντες κατα-κοκκίνην γραμμήν, αλλ’ υποχωρήσαντες εις τας φορτικάς πιέσεις και απαιτήσεις – τας και εκνόμους και αντισυνταγματικάς- της κρατούσης Πολιτείας, όσον αφορά εις τα θέματα της Θείας Λατρείας".

“Ομολογουμένως, η άνευ εμπεριστατωμένης μελέτης και εξετάσεως της προτάσεως τελέσεως της Ιεράς Παννυχίδος (ώρα 8.10 μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου) και της τελετής της Αναστάσεως (ώρα 9 μ.μ.), και μετ’ αυτήν της άνευ Όρθρου τελέσεως της Πασχαλινής Θείας Λειτουργίας μέχρι της 10ης μ.μ., ότε επαύετο η κυκλοφορία, βάσει της ισχυούσης Κ.Υ.Α., προεξένησε μέγαν σάλον εντός του Χριστεπωνύμου Πληρώματος και του Ορθοδόξου Ιερού Κλήρου (σύγχυσιν, ταραχήν, αντεγκλήσεις και γενικώς αναστάτωσιν). Ήτο δυστυχώς, κάτι το καινοφανές, καινοτόμον, αντιπαραδοσιακόν, αντικανονικόν και αντιθεολογικόν”.

“Δεν προτίθεμαι να υπεισέλθω εις την κρίσιν ενεργειών Αδελφών συνεπισκόπων, αλλά σημειώνω ότι είναι κρίμα και άδικον οι Κληρικοί μας να υφίστανται και εκ των έσω διωγμούς. Εάν τινες Αδελφοί και Συλλειτουργοί εσημείωσαν άλλας σοβαράς κανονικάς παραβάσεις, ας υποστούν τας προβλεπομένας κυρώσεις, εάν δεν χωρή κάποια επιείκεια. Εν τη προκειμένη, όμως, περιπτώσει «ουδέν άτοπον έπραξαν … τι γαρ κακόν εποίησαν;» (πρβλ. Λουκ. 23, 42 και Ματθ. 27, 23).”

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΔΩ

Φανούρης Ευστράτιος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.