Ο ιερέας τους χαρακτηρίζει ανθρώπους «φθοροποιούς, δαιμονόπληκτους και εωσφοροκίνητους» και ζητάει να μετανοήσουν.

Ιερέας των Κυθήρων δημοσίευσε πράξη αναθεματισμού για τρεις βουλευτές της περιφέρειας Α’ Πειραιώς και Νήσων, οι οποίοι ψήφισαν το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο πατήρ Παύλος Καλλίκας, εφημέριος των ενοριών Καρβουνάδας, Κεραμωτού και Αγίου Ηλία Κυθήρων κοινοποίησε προς τους Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, Δόμνα Μιχαηλίδου και Νικόλαο Βλαχάκο πράξη αναθεματισμού τους.

Εξηγεί την κίνησή του γράφοντας: «εψήφισαν μεν το βδελυρό και θεοστυγές νομοσχέδιο, υπέρ των ανωμάλων και διεστραμμένων ομοφυλόφιλων, εισάγοντας αμα στο Σύνταγμα της Ελληνορθόδοξου πατρίδας μας, άλλο ευαγγέλιο».

Τους χαρακτηρίζει ανθρώπους «φθοροποιούς, δαιμονόπληκτους και εωσφοροκίνητους» και ζητάει να μετανοήσουν.

Αναλυτικά αναφέρει:
Πράξη ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Κατσαφάδου Κωνσταντίνου

Μιχαηλίδου Δόμναs – Μαρίαs

Βλαχάκου Νικολάου

Εις το Όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σήμερον ημέρα Κυριακή 18 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 μνήμη του Αγίου ενδόξου Λέοντος πάπα Ρώμης, και ενώπιον αντιγράφου της Αγίας Εικόνος της Παναγίας της επονομαζομένης Μυρτιδιωτίσσης Προστάτου και Εφόρου της νήσου ημων, και της εικόνος του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στέκομαι ο ανάξιος και ελάχιστος των Ιερέων παπα-Παύλος, Εφημέριος των ενοριών Καρβουνάδας – Κεραμωτού και Αγ. Ηλία Κυθήρων, και παρακαλώ:

«Δέομαι σου Κύριε, να καταπέμψεις πλούσιο το έλεός Σου και την Φιλανθρωπία σου σε εμάς τους δοξολογούντας σε και υμνούντας σε, εξ όλης ψυχής και διανοίας, και να εισακούσεις την δικαία οργή και ιερά αγανάκτηση εμού του Ιερέως σου την ώρα ταύτη.

Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 6-9 σημειώνει: « Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ, εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν, παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. Ως προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.…». Δηλαδή, : «Απορώ πως τόσο γρήγορα απομακρύνεσθε από τον Θεό, που σας κάλεσε με τη Χάρη και τη δωρεά του Χριστού, και μεταπηδάτε σε άλλη διδασκαλία για τη σωτηρία, την οποία κακώς ονομάζουν ευαγγέλιο αυτοί που σας την διδάσκουν. Αλλά αυτό που αυτοί ονομάζουν ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο ότι υπάρχουν μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να μεταβάλουν και να διαστρεβλώσουν το αληθινό κήρυγμα για τον Χριστό. Αλλά προσέξατε τούτο. Εάν και εμείς ακόμη οι Απόστολοι ή και άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο, το οποίο εμείς απ΄αρχής σας έχουμε κηρύξει, ας είναι αυτός αναθεματισμένος και χωρισμένος από τον Θεό. Όπως και προφορικώς, προηγουμένως σας είχαμε πει και τώρα πάλι σας λέγω: Εάν κάποιος, σας διδάσκει άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από εκείνο, που έχετε παραλάβει, ας είναι αναθεματισμένος».

Επόμενος, λοιπόν, ο αμαρτωλός εγώ και ελάχιστος των Ιερέων, τον θεηγόρο Απόστολο Παύλο και στοιχιζόμενος με τα ανωτέρω λεχθέντα εις το Άγιο Ευαγγέλιό μας, οφειλετικώς ως Εφημέριος των Ενοριών Καρβουνάδας, Κεραμωτού και Αγ. Ηλία, προκειμένου δε και περί της διαφυλάξεως της αληθούς πίστεως και της ψυχοσωματικής ακεραιότητος των οικογενειών μας, αναφωνώ το ανάθεμα έστω στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι εψήφισαν μεν το βδελυρό και θεοστυγές νομοσχέδιο, υπέρ των ανωμάλων και διεστραμμένων ομοφυλόφιλων, εισάγοντας αμα στο Σύνταγμα της Ελληνορθόδοξου πατρίδας μας, άλλο ευαγγέλιο. Άνθρωποι φθοροποιοί, δαιμονόπληκτοι και εωσφοροκίνητοι, εζήτησαν λυσσωδώς δια του νομοθετήματος αυτού : Να κατασκάψουν Κύριε, ως πολέμιοι όντες, τα Θυσιαστήρια σου, και την Αγία Πίστη ημων.

Αφού εμόλυναν τα σώματά τους, δηλ. τους έμψυχούς ναούς του Αγίου σου Πνεύματος, με παρά φύσιν έργα, θέλησαν τώρα να επιβάλλουν, να προάγουν και να διαφημίσουν τα τοιαύτα στην ανθρώπινη κοινωνία μας μολύνοντάς την και αυτήν.

Εζήτησαν άνευ αιδούς να διαστρέψουν και να εναντιωθούν στην ανθρώπινη φυσιολογία, όπως Εσύ ο Δημιουργός των απάντων την όρισες.

Να μαγαρίσουν τον Άγιο ετούτο τόπο της Ελλάδος, όπου ακούστηκε για πρώτη φορά υπό του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, το Άγιο Θέλημά Σου. Τον χαριτόβρυτο τόπο που ποτίστηκε από αίμα Μαρτύρων, Οσίων και Αγίων Σου.

Εζήτησαν έτι και έτι να διαιρέσουν και να εξουθενώσουν τις Ελληνορθόδοξες οικογένειες ημών.

Το χειρότερο δε, να καταστρέψουν αθώες παιδικές ψυχές στερώντας τες από την θεόσδοτη οικογένεια. Την οικογένεια, όπως Εσύ από αγάπη και φιλοστοργία την όρισες, την εξύψωσες και την ευλόγησες μέσα στην Ιερολογία του μυστηρίου του γάμου ανδρός και γυναικός.

Να εισαγάγουν, άλλα από όσα οι απόστολοι σου εκήρυξαν, και άλλα από όσα οι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας περιφρουρήσαν και δημοσίως εστηλίτευσαν σε κάθε εποχή περί της τοιαύτης αμαρτίας. Χαρακτηριστικώς δε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονόμασε την βδελυρή και θεοστυγής ομοφυλοφιλία και τις όποιες άλλες ανώμαλες προεκτάσεις, ως κολοφώνα δηλ. αποκορύφωμα των κακών.

Δια ταύτα: Ανάθεμα έστω, ανάθεμα έστω, ανάθεμα έστω, στους βουλευτές της Α΄ Περιφερείας Πειραιώς και Νήσων Κατσαφάδο Κωνσταντίνο, Μιχαηλίδου Δόμνα – Μαρία και Βλαχάκο Νικόλαο, όπου εσήκωσαν το τρισκατάρατο χέρι τους να πράξουν αυτό το ανοσιούργημα. Τους είχαμε σχετικώς προειδοποιήσει και προσωπικά και δημόσια, να μην πράξουν κατ΄ αυτόν τον τρόπο. Αυτοί εις το εξής εκούσια επέλεξαν την εκκοπή τους από του Σώματος της Εκλλησίας, όπως καταστουν αναθεματισμένοι και αφορισμένοι παρά της Υπεραγίας, Ομοουσίου, Ζωοποιού καί αδιαιρέτου Τριάδος, ως καί παρά της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της και Μυρτιδιωτίσσης επονομαζόμενης.

Καταδικασμένοι ας είναι, ως τα κλήματα τα εκκοπτόμενα της Αμπέλου και καταπατημένα υπό των διαβατών, και ως την ξηρανθείσα συκή δια την ακαρπίαν της.

Άγονα, άκαρπα και παντελώς νεκρά να είναι τα έργα τους και οι φιλοδοξίες τους, ως άγονη και άκαρπη κατέστει η γη των Σοδόμων και της Γομόρρας, της σήμερον Νεκράς θαλάσσης.

Να είναι άσημοι και καταφρονημένοι στην εδώ βιοτή τους, ως και εκείνοι πανηγυρικώς κατεφρόνησαν και κατέπτυσαν δημοσίως το Θείο και Πανσθενουργό Θέλημα Σου.

Να κληρονομήσουν τους νόες και την σύγχυση των υπερφίαλων προγόνων τους, των ανθρώπων της Βαβέλ, που θέλησαν οι άφρονες να φθάσουν τον Θεό.

Να κλυδωνίζονται και να κανταποτίζονται στο πέλαγος των ανομίων τους, ψυχικώς και σωματικώς, ως οι πρόγονοί τους εν τω κατακλυσμώ, επί ημερών του Νώε.

Να έχουν δε και τάς αράς πάντων των Οικουμενικών Συνόδων και λοιπών αγίων Πατέρων, οι οποίοι και καταδίκασαν ξεκάθαρα τα παρά φύσιν αυτά αμαρτήματα.

Με αυτάς τα αράς ας είναι δεδεμένοι, έως ότου μεν μετανοήσουν ειλικρινώς και προσέλθουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως εξαγορευόμενοι ειλικρινώς το βδελυρό και δημοσίως γενόμενο τοιούτο ανόμημά τους και κανονισθούν. Γονυπετώς να συρθούν εις την Ιεράν Μονήν της Μυρτιδιωτίσης της Μητρός ημών, και προσκυνήσουν δακρυρροούντες την Αγία Εικόνα της. Συντάξουν δε κείμενο μετανοίας, όπου δημοσίως θα καταδικάζουν την βδελυρή αυτή τους στάση και ενέργεια, άμα δε και εργαστούν εμπόνως με κάθε μέσο δια την επαναδιόρθωση του εν λόγω νομοσχεδίου, που οι ίδιοι κάκιστα επροξένησαν και εψήφισαν.

Με πόνο ψυχής παρακαλώ Κύριε, να μεσιτεύσει η Υπεραγία Θεοτόκος η Μήτηρ πάντων ημών, ίνα ο Πανοικτίρμων και Φιλεύσπλαχνος Θεός κάνει έλεος για τις ψυχές των εν λόγω βουλευτών «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν …».

Ημάς δε και τας ελληνορθόδοξας οικογενείας μας να στερεώσει ακλινώς και διαφυλάξει ακεραίως στην ορθόδοξη και ασάλευτη πέτρα της Αγίας Πίστης μας και της κατά Θεόν βιοτή μας, δίδοντας δε πλουσία την Χάρη Του και το Έλεός Του στους ομολογούντας Αυτόν:«Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

παπα-Παύλος Καλλίκας

Ιερέας – Θεολόγος

Εφημέριος Ενοριών

Καρβουνάδας, Κεραμωτού και Αγ. Ηλία Κυθήρων

Κοινοποίηση:

1. Κατσαφάδο Κωνσταντίνο

2. Μιχαηλίδου Δόμνα – Μαρία

3. Βλαχάκο Νικόλαο

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.