ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΛΟΥΚΑ: Για τον άνθρωπο που αγαπάω, να φτάσω μέχρι το Σταυρό. Του Σωτηρίου Θεολόγου. Μέσα σε 12 λέξεις στο σημερινό Ευαγγέλιο, κρύβεται όλη η νομοθεσία του κόσμου. Τόσο απλά. Τόσο εύκολα.

Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.

Ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νά συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς σ΄ αὐτούς.

Και εμείς, δημιουργούμε χιλιάδες νόμους με άρθρα και παραγράφους που δεν βγάζουν κανένα νόημα που οδηγούν στην ανομία. Είναι εξαιρετικά απίθανο αυτό το οποίο συμβαίνει· να έχουμε χιλιάδες νόμους και να υπάρχει ανομία.

Ενώ ο Χριστός, με μία πρόταση, κατάφερε να συγκεντρώσει όλους τους νόμους σε έναν. Είναι ο χρυσός κανόνας για την ζωή της κοινωνίας, ειδικά στις μέρες μας όπου κυριαρχεί η παρανομία και η ανομία.

Θέλουμε να μας αγαπάνε; Να δείχνουμε αγάπη.

Θέλουμε να είναι δίκαιοι απέναντί μας; Να είμαστε δίκαιοι.

Θέλουμε να είναι έντιμοι; Να είμαστε έντιμοι.

Αυτό που μας λέει ο Χριστός είναι ότι όπου και αν βρισκόμαστε (εξουσία, με πλούτη, με δύναμη, απλός λαός) να εφαρμόζουμε τον παραπάνω κανόνα για να έχουμε μία σωστή και ήσυχη ζωή εδώ στη γη.

Παρακάτω, συνεχίζει ο Χριστός θέτοντας την σημασία της αγάπης:

«Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς».

Ο Χριστός προσπαθεί να δώσει στους μαθητές Του τον ορισμό της αγάπης. Τους καλεί να αγαπάνε χωρίς διάκριση όλους τους ανθρώπους, θεωρώντας τους ως αδερφούς. Προσπαθεί να τους δείξει να αγαπάνε όπως ο Θεός· όλους και χωρίς εξαιρέσεις. Άλλωστε, ο Θεός μπορεί να φτάσει μέχρι και στο Σταυρό για την αγάπη Του.

Την ίδια έκκληση, σήμερα, απευθύνει στον καθένα από εμάς.

Καλούμαστε να αγαπήσουμε άνευ όρων τον άνθρωπο· όποιος και αν είναι αυτός.

Σε έναν κόσμο που επικρατεί η «θεωρία» να αγαπάμε μόνο αυτούς που μας αγαπάνε, να μην έχουμε αγάπη για τους εχθρούς μας αλλά να θέλουμε το κακό τους και να αγαπάμε λίγο παραπάνω αυτούς που μας βοηθάνε, ο Χριστός θέτει νέα βάση για την αγάπη.

Να αγαπάμε όλους και όχι μόνο αυτούς που μας ευεργετούν και η αγάπη για τους ανθρώπους να φτάνει μέχρι το Σταυρό. Και το ένα και το άλλο είναι πολύ δύσκολα σε μία κοινωνία που κυριαρχεί το κακό σε όσους δεν μας βοηθάνε.

«ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε» είναι ο λόγος του Κυρίου για τη ζωή μας. Αυτός που έχει πραγματική αγάπη κάνει αγαθά πράγματα, χωρίς να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα από κάποιον. Αυτός είναι ο κανόνας για να είμαστε μέσα στην εκκλησία.

Ξέρετε πού θα κριθούμε για την αγάπη μας; Αν έχουμε έναν εχθρό και δεν τον αγαπήσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είμαστε άξιοι να λεγόμαστε παιδιά του Θεού ή και να δικαιούμαστε την Βασιλεία του Θεού.

Καταλήγοντας, σήμερα ο Χριστός μάς έδωσε 2 συμβουλές για τη ζωή μας. Η πρώτη ήταν «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» και η δεύτερη ήταν η αγάπη. Μία αγάπη σταυρική. Για τον άνθρωπο που αγαπάω, να φτάσω μέχρι το Σταυρό, αλλά και η αγάπη φαίνεται μέσα από τις πράξεις μας. Να βοηθάμε εκείνους τους ανθρώπους που δεν θα περιμένουμε ανταπόδοση από αυτούς, αλλά από το Θεό.

Σωτήριος Θεολόγου
Φοιτητής Α.Ε.Α.Θ.

Διαβάστε και δείτε σε βίντεο αναλυτικά για την Κυριακή Β Λουκά: «Θα γίνουμε κάποια μέρα όμοιοι με τον Θεό;»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.