Με αφορμή την ευαγγελική περικοπή για την θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου από τον Ιησού στην Καπερναούμ, στο κήρυγμα της Κυριακής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιος προτρέπει να “έχουμε στην καρδιά μας την ζέουσα πίστη, την τελεία πίστη, την ευλάβεια και την ταπείνωση, ως ο εκατόνταρχος και αφού καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ας ζητήσουμε την χάρη και την ευλογία του Παναγάθου Θεού”.

Το κήρυγμα του Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας
Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Εθνικός Εκατόνταρχος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής πλησιάζει τον Κύριο, τον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, και Τον παρακαλεί θερμά να θεραπεύσει τον πάσχοντα δούλο του. Ο Εθνικός επίστευσε από όσα είχε ακούσει και ιδεί με τα μάτια του σώματός του, αλλά και όλως ιδιαιτέρως με τα μάτια της ψυχής του, ότι, μόνο ένας μπορεί να δώσει την υγεία στον πάσχοντα δούλο του, και αυτός ήταν ο Ιατρός της ψυχής και του σώματος, ο Κύριος της Δόξης, ο Χριστός.

Πίστη επέδειξε σ’ Εκείνον που έκλεινε ουρανούς και ήλθε στη γή, δια να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και ο οποίος αποδίδει πλουσίως κατά την πίστη εκάστου. «Εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν», λέγει στον Εκατόνταρχο ο Μέγας Ιατρός της ψυχής και του σώματος. Θα έλθω στο σπίτι σου και θα θεραπεύσω τον δούλο σου, διότι βλέπω την πίστη σου την αληθινή, αλλά και πλούσια αγάπη προς τον πάσχοντα δούλο σου. Ο Εκατόνταρχος σκεπτόμενος λογικά επίστευσε, αληθώς, ότι, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός και δύναται με το λόγο του να εκδιώξει την ασθένεια και να επαναφέρει την υγεία στον δούλο του. Και όχι μόνον πίστευε στον Κύριο από καρδίας, αλλά και ενώπιον πάντων ομολόγησε, ότι δεν ήταν ικανός να δεχθεί στο σπίτι του τον Κύριο, λέγων «ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό την στέγην εισελθής».

Ο Κύριος θαυμάζει την πίστη του εθνικού εκατοντάρχου, οι Ιουδαίοι όμως ενώ ήκουσαν τον νόμο και τους προφήτες, όχι μόνο δεν εδείκνυαν τέτοια πίστη, αλλά και τουναντίον απειλούσαν και ύβριζαν και βλασφημούσαν Εκείνον που ήλθε εξ ουρανού, ίνα ενώσει τα διεστώτα, άνθρωπο και Θεό. Ταύτα «Ακούσας ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τοις ακολουθούσιν, ουδέν εν τω Ισραήλ τοσαυτήν πίστιν εύρον».

Ο εκατόνταρχος ήταν εθνικός, ειδωλολάτρης, όμως αγαπούσε πολύ το ιουδαϊκό έθνος και πίστευε στον μόνο αληθινό Θεό, και μάλιστα αυτός ο ειδωλολάτρης, την αληθινή και ζέουσα πίστη του την έκανε πράξη, με το να οικοδομήσει την συναγωγή στην Καπερναούμ. Η εκδήλωση και προσφορά αυτή δεικνύει την ευαίσθητο και αγαθή αυτού ψυχή προς γνώση της αλήθειας. Αυτή την αγαθή ψυχή του εκατόνταρχου ειδωλολάτρη είδε, «ο ετάζων καρδίας και νεφρούς», ο Μέγας Ιατρός της ψυχής και του σώματος, ο Κύριος της Δόξης και του λέγει – «ύπαγε και ως επίστευσας γενηθήτω σοι ως θέλεις, και ω! του θαύματος «Και ιάθει ο παις αυτού εν τη ώρα εκείνη». Η πίστη του εκατοντάρχου ήταν η αιτία της αμέσου θεραπείας του δούλου του.

Ο άνθρωπος της κάθε εποχής πρέπει να έχει υπ’ όψιν του, την πίστη, την ευλάβεια, και την ταπεινοφροσύνη του εκατόνταρχου εάν πραγματικά πιστεύει στον μόνο αληθινό Θεό και να ομολογεί προσευχόμενος την αναξιότητά του. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι μία και η αυτή δι’ όλο τον κόσμο και δεν κάνει διάκριση για τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, τους πιστούς και δικαίους, βραβεύει δι’ αιωνίου ζωής και ευδαιμονίας, τους δε απίστους και αμαρτωλούς τιμωρεί και κολάζει δι’ αιωνίων βασάνων. «Ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων, και οδός ασεβών απολείται».

Η πίστη είναι η πρώτη και θεμελιώδης αρετή και δια της πίστεως λαμβάνει ο άνθρωπος παρά του Θεού πάντα τα αγαθά. Η πίστη πρέπει να είναι θερμή, ζέουσα και όχι χλιαρή ως λέγει στην αποκάλυψη ο υψιπέτης αετός της αγάπης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Η ζέουσα πίστη τον Μόνο αληθινό Θεό παρέχει στον πιστό της κάθε εποχής τα ορθά αιτήματα και θεραπεύει τις θλίψεις και παρέχει το υψηλότερο και μέγιστο αγαθό την σωτηρία του ανθρώπου που ειλικρινά πιστεύει και ομολογεί Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιον και αχώριστον.

Ο Θεός είναι δίκαιος, αληθής, πανάγιος και όλος αγάπη προς πάντα άνθρωπο πού πραγματικά πιστεύει και ακολουθεί τις εντολές του, και αποδίδει σ’ έναν έκαστο κατά τα έργα και τις πράξεις αυτού. «Λούσασθε, λέγει, και καθαροί γίνεσθε, αφέλετε τάς πονηρίας από των ψυχών υμών». Ο Θεός φανέρωσε δια των αγίων αυτού προφητών πόσον αποστρέφεται την αμαρτία, και τιμωρεί την ανομία, το ψεύδος, την αδικία, το μίσος.

Αδελφοί μου,

Ο Ιησούς Χριστός χθές, σήμερα ο αυτός και στους αιώνας θεραπεύει τις ψυχικές και σωματικές μας ασθένειες δια της μεγαλοδώρου χάριτός Του. Μας δίδει δε και αυτό το σώμα Του και το αίμα Του προς κάθαρση και αγιασμό και υγεία ψυχής και σώματος. Αλλά πόσοι εκ των σημερινών χριστιανών προσερχόμαστε στην θεία Τράπεζα συναισθανόμενοι βαθειά, ως ο εκατόνταρχος, την αναξιότητά μας, και να ομολογήσουμε το, «Κύριε, ουκ ειμί ικανός, ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης;».

Ας έχουμε στην καρδιά μας την ζέουσα πίστη, την τελεία πίστη, την ευλάβεια και την ταπείνωση, ως ο εκατόνταρχος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, και αφού καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ας ζητήσουμε την χάρη και την ευλογία του Παναγάθου Θεού, «παρά του Οποίου πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν παρά του Πατρός των Φώτων». ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.