Τήν Κυριακή 19η Ἰουλίου ἐ.ἔ., πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν τρισόλβιο χορό τῶν θεοφόρων Πατέρων πού συγκρότησαν τήν Δ΄ ἐν Χαλκιδόνι Οἰκουμενική Σύνοδο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διακόνο π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθη ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα θέρετρα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τή νῆσο Ἀμμουλιανή, πού κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει μεγάλο ἀριθμό παραθεριστῶν Ἑλλήνων καί ἀλλοδαπῶν στίς δαντελωτές της παραλίες. Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. Οἰκ. π. Ἀντώνιος Βακόπουλος καί ὁ ἐξ Ἀμμουλιανῆς καταγόμενος καλλικέλαδος Αἰδ. Πρωτ. π. Παναγιώτης Τζουβελέκης, ὁ ὁποῖος δώρισε προσφάτως στήν Ἱερά μας Μητρόπολη μία ὁλόκληρη σειρά τῆς Πατρολογίας (P.G.) τοῦ Migne καί στήν Ἐνορία τῆς γενέτειράς του κομψότατο ἀργυρό σέτ Δισκαρίου καί Ἁγίου Ποτηρίου, πρός εὐλογίαν τῆς εὐσεβοῦς οἰκογενείας του.

Ὁ Λαός τῆς Ἀμμουλιανῆς καί οἱ ἀδελφοί μας Ὀρθόδοξοι παραθεριστές προσῆλθαν μέ μεγάλη χαρά στήν Εὐχαριστιακή ὑπό τόν Ἐπίσκοπο Σύναξη, μέ ἐπικεφαλῆς τόν εὐλαβέστατο Πρόεδρο τοῦ Νησιοῦ κ. Κωνσταντῖνο Τσακνῆ. Τό ψαλτήρι τῆς Ἐνορίας ἐκόσμησαν μέ τήν παρουσία τους οἱ μουσικολογιώτατοι κ.κ. Δημήτριος Κορδώνιας, ὁ καί ἀγαπητός σέ ὅλους Ἰατρός τοῦ Νησιοῦ καί Πέτρος Κοτρότσιος, ὁ καί εὐσεβέστατος συνεργάτης τοῦ Ἐπισκόπου μας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος καί ἦταν μέλος τῆς Συνοδείας του ἀπό τό πρωΐ.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, μέ βάση τά Κυριακά λόγια πού ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος στό ε΄ κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του τά διαφυλάσσει: «…ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.», δηλαδή: «…Ἐκεῖνος λοιπόν, πού θά παραβῆ μία ἀπό τίς ἐντολές αὐτές, πού φαίνονται μικρές καί ἀσήμαντες, καί διδάξη ἔτσι τούς ἀνθρώπους, θά ὀνομασθῆ ἐλάχιστος στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἐκεῖνος ὅμως πού θά ἀγωνισθῆ νά τηρήση ὅλες τίς ἐντολές καί διδάξη τήν τήρησή τους καί στούς ἀνθρώπους, αὐτός θά ἀνακηρυχθῆ μέγας στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. » ( Ματθ. ε΄ 19), μίλησε γιά τήν χαριτωμένη συζυγία θεωρίας καί πράξεως στό πρόσωπο τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, πού διαχρονικά ἡ αἵρεση πασχίζει νά ἀντιπαλέψη.

Τά Κυριακά αὐτά λόγια ἐπελέγησαν, εἶπε ὁ Ἐπίσκοπός μας, γιά νά δηλωθῆ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων· αὐτή πού ὡς μεγάλους διδασκάλους της ἀποδέχεται τούς Ἁγίους Πατέρες. Οἱ Πατέρες, λόγῳ τῆς κοινωνίας τους μέ τόν Θεό, ἀπέκτησαν τή θεογνωσία καί τήν ὡμολόγησαν στήν Ἐκκλησία σέ συνοδικές ἐκφράσεις· ἐκεῖνοι ἔφτασαν στόν φωτισμό καί στή θέωση, ἐκεῖνοι χάρισαν κύρος στίς Οἱκουμενικές Συνόδους καί ἀπετέλεσαν τήν πνευματική τους ὑποδομή· γι’ αὐτό δικαίως εἶναι καί ἀποκαλοῦνται ἀπλανεῖς καί θεόπνευστοι ἐκκλησιαστικοί διδάσκαλοι καί θεολόγοι. Τοῦτο οἱ Πατέρες τό κατώρθωσαν συνυφαίνοντας στή ζωή τους τή θεωρία καί τήν πράξη: βίωσαν στήν πράξη τόν Θεό, γι’ αὐτό καί μποροῦν νά μιλοῦν γιά τόν Θεό. Ἔφτασαν στή “ θεωρία” , στή “θέα” τοῦ Θεοῦ , γιατί στήν τάξη ἔζησαν ἀκέραια τό θέλημά Του, τίς ἐντολές Του!

Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου μας αὐτοί πού δίδασκαν καί ἔγραφαν θεολογία ἦταν ὅσοι διέθεταν τήν πνευματική ἐμπειρία καί θεωρία, ὅσοι γεύονταν τή μυστική ἁγιοπνευματική ζωή, ὅσοι ἦσαν λουσμένοι στό φῶς τοῦ Παρακλήτου. Πολλοί σήμερα διερωτῶνται, γιατί τά λόγια τοῦ Θεοῦ δέν γίνονται εἰσακουστά ἀπό τόν μέσο ἄνθρωπο, ἄν καί κηρύσσωνται ἀπό πολλούς καί σχεδόν παντοῦ. Ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής θά μᾶς πῆ· “ Οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ, ὅταν προφέρωνται μόνο ὡς γυμνά λόγια, δέν ἀκούγονται, γιατί δέν ἔχουν ὡς ἦχο τήν πράξη αὐτῶν πού τούς λένε. Ἄν ὅμως λέγωνται μέ τή φωνή τῆς πράξεως τῶν ἐντολῶν, τότε κάνουν καί τούς δαίμονες νά λιώνουν μέ τή φωνή αὐτή καί τούς ἀνθρώπους νά οἰκοδομοῦν πρόθυμα τόν θεῖο ναό τῆς καρδιᾶς μέ τήν προκοπή στά ἔργα τῆς δικαιοσύνης”. Κι ὁ ὅσιος Ἠλίας ὁ Ἔκδικος προσθέτει: “ Ἡ δύναμη τῆς θεωρίας πρέπει νά εἶναι ἀνάλογη μέ τή δύναμη τῆς πρακτικῆς, γιά νά μή συμβῆ ὅ,τι σέ πλοῖο πού ἔχει δυσανάλογα πανιά καί ἤ κινδυνεύει ἀπ’ τή σφοδρότητα τοῦ ἀέρα λόγῳ τοῦ ὑπερβολικοῦ μεγέθους τῶν πανιῶν, ἤ πάθει ζημιά ἀπό τούς ἀνέμους λόγῳ τῆς μικρότητάς τους σέ σχέση μέ τό σκάφος”. Μ’ ἄλλα λόγια, ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ δέν φανερώνεται στόν ἄνθρωπο, ἄν ἐκεῖνος ἀπό τήν ὀρθή πράξη, δηλαδή τήν ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ, δέν φτάση στήν ὀρθή δόξα, τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!»

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.