Συμφώνως προς τα διαλαμβανόμενα εν τη ως άνω Κ.Υ.Α., η παρουσία πιστών εντός των Ιερών Ναών θα πραγματοποιήται αναλόγως του επιπέδου επιδημιολογικής επιβαρύνσεως εις το οποίον ευρίσκεται ο Δήμος ή η Περιφερειακή Ενότης εκάστου Ιερού Ναού, ως εξής.

α) Επίπεδον επιτηρήσεως: Εις (1) πιστός ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας και με ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, με μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τους πεντήκοντα (50).
β) Επίπεδον ηυξημένου κινδύνου: Εις (1) πιστός ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας και με ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, με μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τους εννέα (9).
γ) Επίπεδον πολύ ηυξημένου κινδύνου: Τέλεσις των Ιερών Ακολουθιών «κεκλεισμένων των θυρών», άνευ της παρουσίας πιστών. Όσον αφορά εις «τους γάμους, τις βαπτίσεις, τις κηδείες, τα μνημόσυνα και τις σχετικές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις» (Παράρτημα Κ.Υ.Α. σελ. 5174 του ως άνω Φ.Ε.Κ.), επιτρέπεται η παρουσία ενός (1) πιστού ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας και με ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, με μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τους εννέα (9). Επί πλέον, επιτρέπεται «στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης» (Παράρτημα Κ.Υ.Α. σελ. 5174 του ως άνω Φ.Ε.Κ.) η προσέλευσις των πιστών διά προσκύνημα και κατ’ ιδίαν προσευχήν, μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών, τηρουμένων των ως άνω αναλογιών και με ταυτόχρονον παρουσίαν εντός του Ιερού Ναού έως εννέα (9) πιστών.
ιδ) Επίπεδον μητροπολιτικών περιοχών: Εις (1) πιστός ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας και με ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, με μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τους εννέα (9).
Κατά τον υπολογισμόν των ως άνω προσώπων, συμφώνως προς όσα ορίζονται εις την Κ.Υ.Α. (άρθρον 1, παρ. 2), εξαιρούνται οι Λειτουργοί και το προσωπικόν του Ιερού Ναού (ιεροψάλται, νεωκόροι, επίτροποι κ.λπ.).

Επαναλαμβάνομεν υμίν ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, διά σχετικής Αποφάσεως Αυτής, επεσήμανε την ανάγκην ακριβούς τηρήσεως εν τοις Ιεροίς Ναοίς απάντων των θεσπισθέντων υγειονομικών διατάξεων κατά της εξαπλώσεως της πανδημίας, ιδία κατά τα τελεσθησόμενα Μυστήρια Βαπτίσεων και Γάμων, ως και κατά τας Εξοδίους Ακολουθίας.
Εν κατακλείδι, τονίζομεν την ανάγκην διά την μελέτην της ως άνω Κ.Υ.Α., εις την οποίαν περιλαμβάνονται μέτρα, τα οποία αφορουν εις την λειτουργίαν των Ιδρυμάτων, τας μετακινήσεις εργαζομένων κ.α.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.