Η Κομισιόν ενέκρινε δύο κυπριακά προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκ. ευρώ, για τη στήριξη εταιρειών και αυτοαπασχολούμενων που έπρεπε να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους λόγω της πανδημίας.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, τα δύο καθεστώτα εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο, οι εταιρείες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άμεσες επιχορηγήσεις έως 300.000 ευρώ (ή 800.000 ευρώ για ξενοδοχεία των οποίων ο κύκλος εργασιών το 2019 ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ).

Βάσει του δεύτερου καθεστώτος, το οποίο θα είναι ανοικτό σε αυτοαπασχολούμενους, που πραγματοποιούν φορολογητέες συναλλαγές κάτω των 15.600 ευρώ ετησίως (δηλαδή το ανώτατο όριο κάτω από το οποίο μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ στην Κύπρο) η ενίσχυση θα λάβει μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Και τα δύο προγράμματα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των αναγκών ρευστότητας των δικαιούχων και στη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι τα δύο συστήματα συμφωνούν με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, (i) η υποστήριξη δεν θα υπερβεί τα 225.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 270.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς όπως προβλέπεται από την Προσωρινό πλαίσιο; και (ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δύο μέτρα είναι απαραίτητα, κατάλληλα και αναλογικά για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β ΣΛΕΕ και το Προσωρινό Πλαίσιο.

Χρηματοδότηση για τη συντήρηση αλλά και την προστασία του αναστηλωμένου Μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονα στο κατεχόμενο χωριό Μύρτου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.