Με οριζόντια µείωση 17% επί των δικαιωµάτων τους και άγνωστο ακόµα αν θα συνυπολογιστεί η σύγκλιση σε αυτή τη φάση θα βρεθούν αντιµέτωποι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σχετικά µε τα ποσά που έχουν να λάβουν στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, η οποία δροµολογείται για πριν την 28η Οκτωβρίου.

Μειωμένο 17% επί των δικαιωμάτων της βασικής πιστώνεται το τσεκ Οκτώβριο

Η µείωση αφορά το νέο προϋπολογισµό της βασικής ενίσχυσης, ο οποίος ανέρχεται στα 826 εκατ. ευρώ έναντι των 1,09 δις ευρώ της περασµένης προγραµµατικής περιόδου, ενώ το ποσό της βασικής ενίσχυσης υπολογίζεται περί τα 100 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση µε το 2022, φτάνοντας περίπου τα 550 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά µε τη σύγκλιση να σηµειωθεί ότι δεν έχει ακόµα γίνει σαφές αν η όποια διαφορά που θα προκύψει στην ατοµική µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων, θα αποτυπωθεί και στην προκαταβολή ή θα περάσει εξολοκλήρου στην εξόφληση του ∆εκεµβρίου. Κι αυτό είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα βοσκοτοπικά δικαιώµατα για τα οποία οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν αυξηθεί κατά 8.000 (8 εκατ. στρέµµατα).

Εν τω µεταξύ, όλα δείχνουν ότι στην προκαταβολή του τσεκ δεν θα συµπεριληφθεί η αναδιανεµητική, αφού µέχρι ώρας δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις που να προϊδεάζουν για το αντίθετο. Αν και βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι η πληρωµή της δεν είναι δύσκολη υπόθεση, αφού το µόνο που απαιτεί είναι µία µέτρηση των στρεµµάτων ανά δικαιούχο.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα που διαρρέεται από τη ∆οµοκού για την πληρωµή της προκαταβολής του τσεκ, η εντολή από την πλατεία Βάθη είναι η πληρωµή να έχει ξεκινήσει πριν τις 28 Οκτωβρίου, µε πιθανότερη ηµεροµηνία την προηγούµενη, Παρασκευή 27 του µήνα, που σηµαίνει και κάποιες διευθετήσεις προς ευκολία των διοικητικών για να µην βρεθούν εκτός χρόνων. Στο απευκταίο σενάριο, που τίποτα δεν θα πάει καλά, η πίστωση µπορεί να µεταφερθεί για τις αρχές της επόµενης εβδοµάδας 30 µε 31 Οκτωβρίου

Για την ώρα, πάντως, οι κατά τόπους Πύλες συνεχίζουν τους διασταυρωτικούς ελέγχους, ενώ αρκετοί κάνουν λόγο για ασάφειες στη λίστα µε τους κωδικούς λαθών και φοβούνται πιθανές αστοχίες που θα στοιχίσουν ενισχύσεις και ενδεχοµένως να φέρουν και ποινές στους δικαιούχους παραγωγούς. Θέµατα έχουν εντοπιστεί µε τις επικαλύψεις δηλωµένων αγροτεµαχίων, που δεν αποκλείεται να θέσουν σε κίνδυνο τις επιδοτήσεις των κατόχων τους.

Μετά τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία έως τέλος του µήνα η α’ δόση στους νέους αγρότες

Η µία µετά την άλλη προχωρούν οι Περιφέρειες στην πληρωµή της α’ δόσης των επιλαχόντων νέων γεωργών της 3ης Πρόσκλησης των νέων γεωργών (υποµέτρο 6.1). Πρώτη ξεκίνησε η ∆υτική Ελλάδα µε 154 νέους δικαιούχους και ακολούθησαν η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία µε 130 και 330 παραγωγούς αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τους αρµόδιους του υπουργείου µέχρι το τέλος του Οκτωβρίου αναµένεται να πληρωθεί το σύνολο των περίπου 2.100 επιλαχόντων νέων γεωργών της 3ης Πρόσκλησης, ενώ στη συνέχεια ανάλογα µε την ηµεροµηνία έκδοσης των αποφάσεων ένταξης αναµένεται η πληρωµή των επιλαχόντων και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα, περίπου 14.000 νέοι γεωργοί έχουν πληρωθεί την α’ δόση του προγράµµατος, µε το συνολικό ποσό στήριξης ανά δικαιούχο να ανέρχεται στα 35.000-40.000 ευρώ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.